Світлана Миколаївна Подзігун
Світлана Миколаївна Подзігун
УДПУ
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Methods of assessment of efficiency of creating regional innovative clusters for dynamic development of economics
R Kozhukhіvska, N Parubok, N Petrenko, S Podzihun, I Udovenko
Investment Management and Financial Innovations, 302-312, 2017
162017
Особенности государственного регулирования аграрной экономики в условиях рыночных отношений
АС Музыченко, СН Подзигун
Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Экономика …, 2011
132011
Спеціальні податкові режими як інструменти державного регулювання діяльності агроформувань
ПМ Боровик, СМ Подзігун
Інноваційна економіка, 17, 2010
82010
Спільне підприємництво в сільському господарстві: Навчальний посібник
БП Дмитрук, НЯ Пітель, СМ Подзігун
К.: Центр учбової літератури, 2007
82007
Теоретические аспекты развития рынка образовательных услуг в украине в контексте иностранного опыта
СН Подзигун
Азимут научных исследований: экономика и управление, 2014
52014
Managing the efficiency of enterprises based on assessment of the land resource potential
R Kozhukhіvska, V Kulbitsky, I Kyryliuk, L Maliuga, S Podzigun
Problems and Perspectives in Management 16 (2), 164-178, 2018
42018
ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ У ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ
СМ Подзігун
32016
Теоретичні аспекти розвитку ринку освітніх послуг в Україні у контексті зарубіжного досвіду
СМ Подзігун
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
32014
Особливості функціонування пдв в європейськи Х країнах
СМ Подзігун
32011
Державна підтримка аграрного сектора економіки України в умовах членства в СОТ
АС Музиченко, СМ Подзігун
Інноваційна економіка, 270-275, 2011
32011
Проблеми фінансування вищої освіти в Україні [Електронний ресурс]: Інституційний депозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
СМ Подзігун
Режим доступу: http://dspace. udpu. org. ua 8080, 0
3
Проблеми фінансування вищої освіти в Україні
СМ Подзігун
22014
Зарубіжний досвід податкового регулювання/С. Подзігун
СМ Подзігун
Економіка України: інноваційна стратегія українських реформ. Колективна …, 2010
22010
Оцінка системи оподаткування у сільському господарстві
СМ Подзігун
22010
Вдосконалення податкової системи аграрної сфери в Україні
СМ Подзігун
Збірник наукових праць ХНАУ/За ред. д. ек. н., проф. ОВ Олійника.–Харків …, 2009
22009
Problemy finansuvannia vyshchoi osvity v Ukraini [Elektronnyi resurs]: Instytutsiinyi depozytarii Umanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Pavla Tychyny
SM Podzihun
Rezhym dostupu: http://dspace. udpu. org. ua 8080, 0
2
Дифузія ірраціональної бізнес-поведінки в інтегрованих організаціях
ЄВ Крикавський, СМ Подзігун, ЛЯ Якимишин
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 102-104, 2018
12018
Аналіз сучасних тенденцій розвитку глобального бізнесу [Електронний ресурс]
СМ Подзігун
Глобальні та національні проблеми економіки, 2018
12018
Проблеми страхування ризиків неорганізованого виїзного туризму
ЛА Чвертко, СМ Подзігун
Умань: ВПЦ «Візаві», 2017
12017
Влияние тенденций международного инвестиционного рынка на развитие экономики страны
ЛА Чвертко, СН Подзигун
Актуальные проблемы развития финансового сектора, 643-650, 2017
12017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20