Кононенко (Саловська) Леся Віталіївна, Kononenko (Salovska) Lesya (ORCID: 0000-0001-5698-5003)
Кононенко (Саловська) Леся Віталіївна, Kononenko (Salovska) Lesya (ORCID: 0000-0001-5698-5003)
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CUNTU)
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування обліково-аналітичного забезпечення управління дебіторською заборгованістю в умовах кризи.
ГН Леся Кононенко
Трансформація податкової та обліково-аналітичної систем в контексті сучасних …, 2021
72*2021
Oblikova polityka [Accounting policy]
HM Davydov, VM Savchenko, OV Palchuk
Kropyvnytskyi: Ekskliuzyv-System, 2017
20*2017
Облікова політика: навч. посіб./ВМ Савченко, ОВ Пальчук, ЛВ Саловська та ін..; за ред. ГМ Давидова
ГМ Давидов
К.: Знання, 2010
20*2010
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКАМИ ТА ПЛАТЕЖАМИ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЛВ Кононенко, ГБ Назарова, ОВ Оришака
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2020
132020
Інноваційні технології у бухгалтерському обліку
L Kononenko
Фінанси, облік, банки, 161-166, 2014
92014
Система бухгалтерського обліку як складова системи управління
ВМ Савченко, ЛВ Кононенко, ВГ Крячко
КНТУ, 2010
92010
Форми бухгалтерського обліку: ретроспектива та сучасність
ЛВ Кононенко, ГБ Назарова
Економічний простір, 89-96, 2020
82020
Інформаційне забезпечення податкового менеджменту
ВМ Савченко, ОВ Пальчук, ЛВ Кононенко
ЦНТУ, 2018
82018
Регулювання рівня доходів сільського населення
ЛВ Саловська, МІ Кісіль
ступеня канд. екон. наук: спец. 08.04. 01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит …, 2003
62003
НЕФІНАНСОВА (СОЦІАЛЬНА) ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
ЮОВ Кононенко Л.В.
XII Міжнародна науково-практична конференція “Advances in Technology and …, 2021
32021
Розвиток бухгалтерського обліку в умовах глобалізації та інформатизації суспільства: монографія
Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем, 2017
32017
Iнформатизацiя суспiльства та розвиток теорiї бухгалтерського облiку
ЛВ Саловська
Збiрник праць всеукр. науково-практ. конф.«Сучасний стан та перспективи …, 2009
32009
Социальная составляющая интегрированной отчетности
ЛВ Кононенко, ОВ Юрченко
Problems and tasks of modernity and approaches to their solution 8, 43, 2021
22021
Інноваційний розвиток системи бухгалтерського обліку як інформаційного забезпечення діяльності підприємства
L Kononenko
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2018
22018
Проблеми формування та дотримання норм професійної етики бухгалтера
ВМ Савченко, ЛВ Кононенко, АП Бегун
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2011
22011
Метод вимірювання рівня життя в залежності від доходу
ЛВ Саловська
Науково- виробничий журнал «Держава та регіони», 97-100, 2002
22002
ТЕОРІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
ЛВ Кононенко, ОВ Юрченко, ОМ Гай
Економічний простір, 83-87, 2021
12021
УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ, ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЛВ Кононенко, НП Сисоліна, ОВ Юрченко
Економічний простір, 104-109, 2021
12021
СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКАМИ ТА ПЛАТЕЖАМИ НЕКОМЕРЦІЙНИХ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ – ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ВМ Савченко, ЛВ Кононенко, ОВ Пальчук
Економічний простір, 99-106, 2021
12021
Formation of Professional Knowledge among Graduates of Higher Educational Institutions in the Conditions of Knowledge-Based Economy: Integrative Approach
L Kononenko, S Kononenko, V Mytsenko
ЦНТУ, 2019
12019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20