Кононенко Леся Віталіївна
Кононенко Леся Віталіївна
Центральноукраїнський національний технічний університет, Central Ukrainian National Technical
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Облікова політика: навч. посіб./ВМ Савченко, ОВ Пальчук, ЛВ Саловська та ін..; за ред. ГМ Давидова
ГМ Давидов
К.: Знання, 2010
162010
Регулювання доходів сільського населення: Монографія–К
МІ Кісіль, ЛВ Саловська
ННЦ ІАЕ, 2007
62007
Регулювання рівня доходів сільського населення
ЛВ Саловська, МІ Кісіль
ступеня канд. екон. наук: спец. 08.04. 01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит …, 2003
52003
Система бухгалтерського обліку як складова системи управління
ВМ Савченко, ЛВ Кононенко, ВГ Крячко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2010
32010
Облікова політика
ГМ Давидов, ВМ Савченко, ОВ Пальчук, ІВ Смірнова, ЛВ Кононенко, ...
Ексклюзив-Сисем, 2017
22017
Інноваційні технології у бухгалтерському обліку
ЛВ Кононенко
Финансы, учет, банки, 161-166, 2014
22014
Проблеми формування та дотримання норм професійної етики бухгалтера
ВМ Савченко, ЛВ Кононенко, АП Бегун
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2011
22011
Людські ресурси сьогодні: проблеми та перспективи
ЛВ Саловська, ВО Липчанський
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007
22007
Метод вимірювання рівня життя в залежності від доходу
ЛВ Саловська
Науково- виробничий журнал «Держава та регіони», 97-100, 2002
12002
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ЛВ Кононенко
Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, практиків., 102, 2019
2019
Особливості організації та методики обліку на підприємствах малого бізнесу
ЛВ Кононенко, АВ Боліла, ОО Потєхін
Творчий пошук молоді -курс на ефективність, 197-199, 2018
2018
Інформаційне забезпечення податкового менеджменту
ВМ Савченко, ОВ Пальчук, ЛВ Кононенко
ЦНТУ, 2018
2018
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ЯКІСНОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ЛВ Кононенко
Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, практиків., 44, 2018
2018
Інноваційний розвиток системи бухгалтерського обліку як інформаційного забезпечення діяльності підприємства
L Kononenko
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2018
2018
Формування фінансової звітності: проблеми та перспективи
ЛВ Кононенко, ТМ Смолева
ХКТЕІ, 2018
2018
Облікові теорії та їх розвиток
ОВ Пальчук, ВМ Савченко, ОВ Юрченко, ОС Савченко, ЛВ Кононенко
РВЛ ЦНТУ, 2017
2017
Організація бухгалтерського обліку
ЛВ Кононенко, ОС Савченко
ЦНТУ, 2017
2017
Бухгалтерський облік
ОВ Пальчук, ВМ Савченко, ЛВ Кононенко, ОВ Юрченко
ЦНТУ, 2017
2017
РОЗВИТОК ФОРМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ЛВ Кононенко, ОС Савченко
Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, практиків., 94, 2017
2017
О примении программ с открытым исходным кодом
ОВ Орышака, ЛВ Кононенко
ДонНУЕТ, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20