Денисюк Олена Миколаївна
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Соціальна педагогіка
Ц Безпалько, Звєрєва, Веретенко, Денисюк, Єжова, Журавель, Зимівець ...
272014
Формування уявлень дітей старшого дошкільного віку про історію України
ОМ Денисюк
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2000
112000
Роль просвітницьких товариств та громадських організацій кінця ХІХ–початку ХХ ст. у попередженні бродяжництва та бездоглядності дітей
ОМ Денисюк
Український соціум, 2, 2003
72003
Громадська думка: дослідження, аналіз, висновки
Д Балакірєва, Вакуленко
ДЦССМ, 2003
52003
Організація відпочинку та оздоровлення дітей: концепції, технології, досвід
Д Биковська, Горбинко
Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2004
32004
Особливості підготовки дівчат-підлітків до усвідомленого материнства
ТМ Новосільська, ОМ Денисюк
Молодий вчений, 409-412, 2017
22017
Виховання дітей раннього віку в сім’ї (за результатами соціологічних досліджень)
О Денисюк
Український соціум, С. 100 – 106, 2004
22004
Раннє дитинство: стан, проблеми, перспективи розвитку
Б Денисюк, Бєлєнька
Держ. ін-т пробл. сім’ї та молоді, 2003
22003
Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів та фахівців соціальної сфери до здійснення соціально-педагогічної підтримки батьків, які виховують дітей з інвалідністю
ОМ Денисюк
НАУКОВI ЗАПИСКИ Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, 173, 2016
12016
Формирование психолого-педагогической культуры будущих социальных педагогов средствами обучающих игр
ЕН Денисюк
Актуальные проблемы формирования психолого-педагогической культуры будущих …, 2011
12011
Організація безпечного середовища для дітей дошкільного віку (в умовах сім’ї)
ОМ Денисюк
Гуманітар. вісн. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди …, 2011
12011
У центрі уваги – раннє дитинство
Денисюк
Дошкільне виховання., 10-11, 2003
12003
Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у роботі з батьками, які виховують дитину з інвалідністю
ІІ Залуцький, ОМ Денисюк, ТМ Чечко
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2020
2020
DIAGNOSING AS A KEY STAGE OF SOCIOPEdAGOGICAl WORK WITH FAMIlIES RAISING CHIldREN WITH CEREBRAl PAlSY (ДІАГНОСТИКА ЯК КЛЮЧОВИЙ ЕТАП СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З СІМ’ЯМИ …
Д Грабовенко, Веретенко
Здоров’я дітей і молоді: безпекові та психолого-педагогічні аспекти …, 2020
2020
Розуміння майбутніми соціальними працівниками та соціальними педагогами сутності та особливостей процесу деінституціалізації
П Денисюк
Професійна освіта: методологія, теорія та технології, 194-213, 2020
2020
СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ АРТ-ПРАКТИК
ОМ Денисюк
Схвалено до друку Вченою радою факультету психології та соціальної роботи …, 2019
2019
Міжнародний досвід деінституалізації та реформування соціальних послуг
ТГ Веретенко, ОМ Денисюк, ТП Спіріна
Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні …, 2017
2017
Вступ до спеціальності:соціальна педагогіка
О Денисюк, Т Веретенко
2013
ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКОВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ
О Денисюк
Спеціальний випуск “ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ”, 126, 2011
2011
Особливості діяльності соціального педагога в дошкільних навчальних закладах
Денисюк
Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: Зб.наук.пр. 1 …, 2009
2009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20