Підписатись
Денисюк Олена / Denysiuk Olena
Денисюк Олена / Denysiuk Olena
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Соціальна педагогіка
Ц Безпалько, Звєрєва, Веретенко, Денисюк, Єжова, Журавель, Зимівець ...
542014
Формування уявлень дітей старшого дошкільного віку про історію України
ОМ Денисюк
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2000
202000
Роль просвітницьких товариств та громадських організацій кінця ХІХ–початку ХХ ст. у попередженні бродяжництва та бездоглядності дітей
ОМ Денисюк
Український соціум, 2, 2003
102003
Psychological features of modern elderly people`s active life position
V Voloshyna, O Denysiuk
Wiadomości Lekarskie 75 (2), 333-338, 2022
9*2022
Організація відпочинку та оздоровлення дітей: концепції, технології, досвід
Д Биковська, Горбинко
Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2004
72004
Роль сім’ї у розвитку самостійності дітей раннього віку
О Денисюк
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного …, 2008
52008
Громадська думка: дослідження, аналіз, висновки
О Балакірєва, О Вакуленко, О Денисюк, та ін.
ДЦССМ, 2003
52003
У центрі уваги – раннє дитинство
О Денисюк
Дошкільне виховання., 10-11, 2003
42003
Особливості підготовки дівчат-підлітків до усвідомленого материнства
ОМ Денисюк, ТМ Новосільська
Молодий вчений, 409-412, 2017
32017
Організація безпечного середовища для дітей дошкільного віку (в умовах сім’ї)
ОМ Денисюк
Гуманітар. вісн. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди …, 2011
32011
Особливості діяльності соціального педагога в дошкільних навчальних закладах
О Денисюк
Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: Зб.наук.пр. 1 …, 2009
32009
Виховання дітей раннього віку в сім’ї (за результатами соціологічних досліджень)
О Денисюк
Український соціум, С. 100 – 106, 2004
32004
Раннє дитинство: стан, проблеми, перспективи розвитку
О Денисюк, Г Бєлєнька, О Богініч, та ін
Держ. ін-т пробл. сім’ї та молоді, 2003
32003
Формування здорового способу життя дітей молодшого шкільного віку в закладах загальної середньої освіти
А В’яла, О Денисюк
Молодий вчений, 375-378, 2020
22020
Розуміння майбутніми соціальними працівниками та соціальними педагогами сутності та особливостей процесу деінституціалізації
Ж Петрочко, О Денисюк
Професійна освіта: методологія, теорія та технології, 194-213, 2020
22020
Міжнародний досвід деінституалізації та реформування соціальних послуг
ТГ Веретенко, ОМ Денисюк, ТП Спіріна
Збірник наукових праць «Педагогічні науки» 79, 207-210, 2017
22017
Професійна підготовка майбутнійх соціальніх педагогів та фахівців соціальної сфери до здійснення соціально-педагогічної підтримки батьків, які виховують дітей з інвалідністю
ОМ Денисюк
Наукові записки Ніжинського університету імені М. Гоголя. Серія" Психолого …, 2016
22016
Формирование психолого-педагогической культуры будущих социальных педагогов средствами обучающих игр
ЕН Денисюк
Актуальные проблемы формирования психолого-педагогической культуры будущих …, 2011
22011
Cоціальна робота в дитячих лікарнях Чеської республіки
ТЛ Лях, ОМ Денисюк, ММ Лехолетова, АВ Дуля
Ввічливість. Humanitas, 46-53, 2022
12022
Організація практики здобувачів за освітньо-професійними програмами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота
О Денисюк, М Лехолетова, С Сапіга
Ввічливість. Humanitas, 18-14, 2023
2023
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20