Подписаться
Аліна Валеріївна Криворучко, А.В. Криворучко, Алина Криворучко, Alina Kryvoruchko, orcid.org/0000
Аліна Валеріївна Криворучко, А.В. Криворучко, Алина Криворучко, Alina Kryvoruchko, orcid.org/0000
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Подтвержден адрес электронной почты в домене pnpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Роль педагогического наставничества в подготовке будущих учителей химии к оцениванию учебных достижений учащихся
А Криворучко
Международный журнал экспериментального образования, 120-122, 2012
92012
Педагогическая импровизация как технология обучения
АВ Криворучко
Актуальные вопросы развития профессионализма педагогов в современных …, 2018
32018
Підготовка майбутніх учителів хімії до застосування хмарних сервісів у професійній діяльності
НІ Шиян, АВ Криворучко, СВ Стрижак
Говерла, 2021
22021
Подготовка будущих учителей химии к созданию индивидуальных учебных продуктов
АВ Криворучко
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ, 51-53, 2015
22015
Организация педагогической поддержки будущего учителя химии при подготовке к оцениванию учебных достижений учащихся
АВ Криворучко
Международный журнал экспериментального образования, 151-154, 2013
22013
Навчання майбутніх учителів хімії створенню оцінювальних засобів
НІ Шиян, АВ Криворучко
РОЗДІЛ І НАВЧАННЯ ХІМІЇ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ, ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ТА ВИЩИХ …, 2017
12017
Змістово-процесуальні особливості методики підготовки майбутнього вчителя хімії до оцінювання навчальних досягнень учнів
АВ Криворучко
Видавництво УжНУ" Говерла", 2016
12016
Методика підготовки майбутнього вчителя хімії до оцінювання навчальних досягнень учнів
АВ Криворучко
Імідж сучасного педагога, 22-26, 2015
12015
Використання сучасних форм і методів оцінювання навчальних досягнень школярів у підготовці майбутніх учителів хімії до оцінювальної діяльності
А Криворучко
Гуманізація начально-виховного процесу: зб. наук. праць/за заг. ред. проф …, 2011
12011
Реалізація особистісно орієнтованого контролю–умова ефективного процесу навчання студентів
АВ Криворучко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2009
12009
МЕТОДИКА ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ХІМІЇ
N Shyian, A Kryvoruchko, S Stryzhak
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія:«Педагогіка. Соціальна …, 2022
2022
Застосування хмарних сервісів для узагальнення та візуалізації навчальної інформації
НІ Шиян, АВ Криворучко
2021
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ХІМІЇ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ
НІ Шиян, АВ Криворучко
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ, 321, 2021
2021
Підготовка майбутніх учителів хімії до створення індивідуальних освітніх продуктів з оцінювання навчальних досягнень учнів
АВ Криворучко
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ, 188, 2021
2021
Structural and functional model of the methodology for preparing future chemistry teachers for the use of cloud technologies in professional activities
NI Shyian, AV Kryvoruchko, SV Stryzhak, VY Krykunova, OA Antonets
Periodico Tche Quimica 17 (34), 856-866, 2020
2020
ЗАСТОСУВАННЯ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ
АВ Криворучко, НІ Шиян
РОЗДІЛ I. ФУНДАМЕНТАЛЬНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ХІМІЇ ТА ШЛЯХИ ЇЇ …, 2020
2020
Проблемы изучения творчества и. а. бунина в контексте системно-деятельностного обучения
АВ Криворучко
Дополнительное профессиональное образование педагогических кадров в …, 2020
2020
Зміст і структура учнівського портфоліо з хімії
НІ Шиян, АВ Криворучко
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ, 105, 2020
2020
ФОРМУВАННЯ ОЦІНЮВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬТОГО ВЧИТЕЛЯ ХІМІЇ Суттєву роль у формуванні вчителя як творчої особистості відіграє …
НІ Шиян, АВ Криворучко
Рекомендовано до друку Вченою радою ДВНЗ «Прикарпатський національний …, 2019
2019
Педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя хімії до оцінювання навчальних досягнень учнів
A Kryvoruchko
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна …, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20