Follow
Рашевська Наталя Василівна (Natalya Rashevska)
Рашевська Наталя Василівна (Natalya Rashevska)
Інститут цифровізації освіти НАПН України
Verified email at iitta.gov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Мобільні інформаційно-комунікаційні технології у навчанні вищої математики студентів технічних ВНЗ
НВ Рашевська
Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики : збірник …, 2011
1362011
Мобільні інформаційно-комунікаційні технології змішаного навчання вищої математики
НВ Рашевська
Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики …, 2011
1362011
Мобільні інформаційно-комунікаційні технології навчання вищої математики студентів вищих технічних навчальних закладів
НВ Рашевська
ЗВІТНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ, 89, 2011
1362011
Змішане навчання як психолого-педагогічна проблема
НВ Рашевська
Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки. 191 (Ч. IV), 84–91, 2010
872010
Using augmented reality tools in the teaching of two-dimensional plane geometry.
N Rashevska, S Semerikov, N Zinonos
AREdu 2020. Augmented Reality in Education 2020 2731, 79-90, 2020
862020
Augmented Reality and the Prospects for Applying Its in the Training of Future Engineers
NV Rashevska, VN Soloviev
Proceedings of the 1st International Workshop on Augmented Reality in …, 2018
83*2018
Теоретико-методичні засади використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні вищої математики студентів інженерних спеціальностей у Сполучених Штатах Америки
НМ Кіяновська, НВ Рашевська, СО Семеріков
Видавничий відділ ДВНЗ «Криворізький національний університет»,, 2014
552014
Технології мобільного навчання
НВ Рашевська, ВВ Ткачук
Педагогіка вищої та середньої школи, С. 295-301, 2012
502012
Програмні засоби мобільного навчання
НВ Рашевська
Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у …, 2011
48*2011
Програмні засоби мобільного навчання [Електронний ресурс]
НВ Рашевська
Інформаційні технології і засоби навчання, 21, 2011
462011
Модель комбінованого навчання у вищий школі України
НВ Рашевська, СО Семеріков, АМ Стрюк
Сборник научных трудов, 54–59, 2011
332011
Technological conditions of mobile learning at high school
N Rashevska, V Tkachuk
Metallurgical and Mining Industry, 161-164, 2015
292015
Навчання вищої математики за моделлю змішаного навчання
НВ Рашевська
Проблеми математичної освіти: матеріали міжнародної науково-методичної …, 2010
172010
MLE-Moodle integration into the Moodle LMS
НВ Рашевська, СО Семеріков
New computer technology 10 (1), 203-208, 2016
14*2016
Хмарні технології дистанційного навчання у процесі навчання вищої математики
НВ Рашевська
Інформаційні технології в освіті, 127-133, 2013
14*2013
Інтеграція MLE-Moodle в систему дистанційного навчання Moodle
НВ Рашевська, СО Семеріков
Новітні комп’ютерні технології, 203–208, 2012
142012
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання вищої математики в технічних університетах України
НВ Рашевська, НМ Кіяновська
Педагогічний дискурс, 381-387, 2013
102013
Amazon EC2 як платформа для організації хмарних обчислень
ОМ Туравініна, АМ Стрюк, НВ Рашевська, КІ Словак
Мінрегіон України, 2011
102011
Using LMS for Supporting Training Mathematics in Higher Education
N Kiyanovska, N Rashevska
Metallurgical and Mining Industry, 593-598, 2015
82015
Перспективи застосування засобів доповненої реальності у процесі навчання майбутніх інженерів
НВ Рашевська
Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Педагогіка …, 2018
7*2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20