Юрій Миколайович Походзіло, Юрий Николаевич Походзило, Yuriy Pokhodzilo
Юрій Миколайович Походзіло, Юрий Николаевич Походзило, Yuriy Pokhodzilo
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Правове регулювання громадського піклування в губерніях Лівобережної України в ХІХ–на початку ХХ ст
ЮМ Походзіло
Автореферат дис.… к. ю, 2008
102008
Еволюція правового регулювання шлюбно-сімейних відносин на українських землях у Х–ХІХ століттях
ЮМ Походзіло, КП Силенок
Теорія і практика правознавства, 2015
62015
Розвиток інституту громадського піклування на українських землях Х–початку ХХ століть
ЮМ Походзіло
Право і безпека, 44-50, 2010
32010
Становлення податкової функції держави на українських землях у часи Київської Русі та феодальної роздробленості ХІІ–ХІV ст.
ЮМ Походзіло
Право та інновації, 69-74, 2017
22017
Загальні тенденції розвитку інституту соціального страхування на території України на початку ХХ століття: історико-правовий аспект
ЮМ Походзіло, ЮВ Климко
Право та інновації, 30-40, 2016
12016
Внесок міністрів фінансів Російської імперії другої половини xIx століття в розвиток наукових поглядів про фінанси
ЮМ Походзіло
Право та інноваційне суспільство, 59-66, 2018
2018
Основні етапи розвиту наукових поглядів про фінанси в Російській імперії у ХІХ столітті
ЮМ Походзіло
Право та інновації, 76-83, 2018
2018
Правове регулювання інституту фінансового контролю в російській імперії другої половини XIX століття
ЮМ Походзіло
Право та інноваційне суспільство, 59-66, 2017
2017
СУЧАСНИЙ АКЦЕНТ НА КОНСТИТУЦІЙНЕ ВИЗНАЧЕННЯ УКРАЇНИ СОЦІАЛЬНОЮ ДЕРЖАВОЮ
ОС Головащенко, СО Кириченко, ОЗ Панкевич, ЮМ Походзіло, ...
Редакційна колегія, 235, 2017
2017
Розвиток шлюбно-сімейних відносин часів Київської Русі
ЮМ Походзіло
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2016
2016
Эволюция правового регулирования брачно-семейных отношений на украинских землях в х-ХІХ столетиях
КП Силенок
Теорія і практика правознавства 2 (8), 2015
2015
Evolution of the legal regulation of marriage and family relations in Ukrainian lands during X–XIX centuries
ЮМ Походзіло, КП Силенок
Theory and practice of jurisprudence 2 (8), 2, 2015
2015
Концепція державного визнання та законодавчого закріплення соціальних прав окремих категорій, класів і верств населення у другій половині XIX− на початку XX століття: історико …
ЮМ Походзіло
Теорія і практика правознавства 2 (6), 2, 2014
2014
Деякі аспекти формування та організації ефективної системи громадського піклування на теренах Російської імперії (друга половина XIX–початок XX ст.)
ЮМ Походзіло
видавництво" Право", 2013
2013
Плани семінарських занять, тематика контрольних робіт та методичні поради до їх виконання з навчальної дисципліни" Історія держави і права зарубіжних країн": для студентів I …
СІ Власенко, МШ Киян, ОВ Криворучко, СІ Пирогова, ЮМ Походзіло, ...
Видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
Плани семінарських занять, тематика курсових робіт та методичні поради до їх виконання з навчальної дисципліни" Історія держави і права України": для студентів I курсу заоч. фак-ту
ВД Гончаренко, ГГ Каратаєва, МШ Киян, КМ Лісогорова, ВА Лизогуб, ...
Видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
Щодо питання вдосконалення організації ефективної діяльності органів місцевого самоврядування з соціальної допомоги та захисту населення
ЮМ Походзіло
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2012
2012
тика курсових робіт з історії держави і права України:(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401" Правознавство") для студ. I курсу …
ВД Гончаренко, МШ Киян, КМ Лісогорова, ВА Лизогуб, ТО Матвєєва, ...
видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
Щодо питання особливостей розбудови системи піклування військовослужбовців в Російській імперії у XVII–на початку ХХ ст.
ЮМ Походзіло
Форум права, 761-767, 2012
2012
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни" Теорія держави і права"
ОВ Петришин, ІВ Бенедик, ІО Биля-Сабадаш, ДО Вовк, ІО Гайдамака, ...
видавництво" Право", 2010
2010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20