Юрій Миколайович Походзіло, Юрий Николаевич Походзило, Yuriy Pokhodzilo
Юрій Миколайович Походзіло, Юрий Николаевич Походзило, Yuriy Pokhodzilo
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Правове регулювання громадського піклування в губерніях Лівобережної України в ХІХ–на початку ХХ ст
ЮМ Походзіло
спец. 12.00. 01/ЮМ Походзіло, 2008
72008
Розвиток інституту громадського піклування на українських землях Х–початку ХХ століть
ЮМ Походзіло
Право і безпека, 44-50, 2010
22010
СТАНОВЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ НА УКРАЇНСЬКИх ЗЕМЛЯх У ЧАСИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ ТА ФЕОДАЛЬНОЇ РОЗДРОБЛЕНОСТІ хІІ–хІv ст.
ЮМ ПОХОДЗІЛО
2017
СУЧАСНИЙ АКЦЕНТ НА КОНСТИТУЦІЙНЕ ВИЗНАЧЕННЯ УКРАЇНИ СОЦІАЛЬНОЮ ДЕРЖАВОЮ
ОС Головащенко, СО Кириченко, ОЗ Панкевич, ЮМ Походзіло, ...
Редакційна колегія, 235, 2017
2017
Загальні тенденції розвитку інституту соціального страхування на території України на початку ХХ століття: історико-правовий аспект
ЮМ Походзіло, ЮВ Климко
Право та інновації, 30-40, 2016
2016
Плани семінарських занять, тематика курсових робіт та методичні поради до їх виконання з історії держави і права України: для студентів I курсу заоч. фак-ту
ВД Гончаренко, ДА Григоренко, ТО Матвєєва, ЮМ Походзіло, ...
2016
Розвиток шлюбно-сімейних відносин часів Київської Русі
ЮМ Походзіло
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2016
2016
Еволюція правового регулювання шлюбно-сімейних відносин на українських землях у Х–ХІХ століттях
ЮМ Походзіло, КП Силенок
Теорія і практика правознавства, 2015
2015
Эволюция правового регулирования брачно-семейных отношений на украинских землях в х-ХІХ столетиях
КП Силенок
Теорія і практика правознавства 2 (8), 2015
2015
Значення практичних і семінарських занять як однієї з важливих складових навчального процесу
ЮМ Походзіло
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2015
2015
Evolution of the legal regulation of marriage and family relations in Ukrainian lands during X–XIX centuries
ЮМ Походзіло, КП Силенок
Theory and practice of jurisprudence 2 (8), 2, 2015
2015
Концепція державного визнання та законодавчого закріплення соціальних прав окремих категорій, класів і верств населення у другій половині XIX? на початку XX століття: історико …
ЮМ Походзіло
Теорія і практика правознавства, 2014
2014
The concept of state recognition and legislative recognition of the social rights of the individual categories, classes and groups in the second half of the XIX–early XX …
ЮМ Походзіло
Theory and practice of jurisprudence 2 (6), 2, 2014
2014
Деякі аспекти формування та організації ефективної системи громадського піклування на теренах Російської імперії (друга половина XIX–початок XX ст.)
ЮМ Походзіло
видавництво" Право", 2013
2013
Плани семінарських занять, тематика контрольних робіт та методичні поради до їх виконання з навчальної дисципліни" Історія держави і права зарубіжних країн": для студентів I …
СІ Власенко, МШ Киян, ОВ Криворучко, СІ Пирогова, ЮМ Походзіло, ...
Видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
Щодо питання вдосконалення організації ефективної діяльності органів місцевого самоврядування з соціальної допомоги та захисту населення
ЮМ Походзіло
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2012
2012
тика курсових робіт з історії держави і права України:(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401" Правознавство") для студ. I курсу …
ВД Гончаренко, МШ Киян, КМ Лісогорова, ВА Лизогуб, ТО Матвєєва, ...
видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
Щодо питання особливостей розбудови системи піклування військовослужбовців в Російській імперії у XVII–на початку ХХ ст.
ЮМ Походзіло
2012
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи і семінарських занять з навчальної дисципліни" Історія держави і права України":(відповідно до вимог ESTC: галузь знань …
ВД Гончаренко, ЄО Васильєв, ВМ Єрмолаєв, ГГ Каратаєва, МШ Киян, ...
Видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
Трудова допомога як напрямок діяльності у сфері громадського піклування останньої третини XIX–поч. XX ст. в Україні
ЮМ Походзіло
Актуальні проблеми державного управління, 487-493, 2009
2009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20