Сергей Кондрашов
Сергей Кондрашов
НТУ "ХПИ", кафедра ИИТС
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методи підвищення точності систем тестових випробувань електричних вимірювальних перетворювачів у робочих режимах
СІ Кондрашов
Харків.: НТУ “ХПІ, 2004
232004
Сертификация и подтверждение соответствия в Украине: Учеб. Пособие
СИ Кондрашов
Харьков: НТУ―ХПИ, 2006
72006
Підвищення точності вимірювальних перетворювачів з формуванням у реальних умовах тестових впливів
СІ Кондрашов
НТУ “ХПІ”.–Харків, 2004.–38 с, 2004
62004
Реляційно-різницеві моделі операторів корекції вимірювальних перетворювачів з дробово-раціональними функціями перетворення
СІ Кондрашов, МІ Опришкіна
Вестник НТУ «ХПИ». Сб. науч. трудов. Тематическое издание: Автоматика и …, 2005
52005
Метрологический наблюдатель в системах контроля и управления
КИ Диденко, СИ Кондрашов
Український метрологічний журнал.–1997.–Вип 2, 44-47, 1997
51997
Тестовий метод підвищення точності електричних вимірювальних перетворювачів з нелінійними дробово-раціональними функціями перетворення.«Український метрологічний журнал»
СІ Кондрашов, МІ Опришкіна
Харків: ННЦ «Інститут метрології, 51-56, 2009
42009
Концепция линейной координации сложной иерархической системы в условиях неопределенности
СИ Кондрашов, ТВ Дроздова
Системи обробки інформації, 143-145, 2015
32015
Концепция линейной координации сложной иерархической системы в условиях неопределенности
СИ Кондрашов, ТВ Дроздова
Системи обробки інформації, 143-145, 2015
32015
Лінеаризація оператора корекції похибок вимірювального перетворювача методом гіпербол
СІ Кондрашов, МІ Опришкіна
НТУ" ХПІ", 2007
32007
Розрахунок похибок нелінійності реляційно-різницевих операторів корекції похибок вимірювальних перетворювачів
СІ Кондрашов, ЄТ Володарський, МІ Опришкіна
Український метрологічний журнал.–2004.–Вип 1, 52-57, 2004
32004
Контроль метрологічного стану систем з нелінійними первинними перетворювачами за допомогою тестових впливів
СІ Кондрашов, МІ Опришкіна, ОВ Мацак
ВКФ" Фавор", 2015
22015
Забезпечення єдності електрорадіовимірювань: нав. посіб
ЮФ Павленко
ЮФ Павленко, ІП Захаров, СІ Кондрашов, ВК Гусельніков, 232, 2013
22013
Наблюдатель качества» в динамических системах контроля и управления/Кондрашов СИ, Дроздова ТВ
СИ Кондрашов
Метрологія та прилади» Наук.-вироб. журнал. Вип, 126-130, 2013
22013
Кафедра" Інформаційно-вимірювальні технології і системи". Історичний нарис
СІ Кондрашов, ОЄ Тверитникова
НТУ" ХПІ", 2011
22011
Невизначеність вимірювання: нав. посіб
СІ Кондрашов
СІ Кондрашов, ВМ Чинков, ОЛ Харченко/–Х.: НТУ «ХПІ, 2010
22010
Класифікація сучасних електрохімічних методів контролю корозійних процесів
СІ Кондрашов, ВФ Забара, КК Чернишова
НТУ" ХПІ", 2008
22008
Интеллектуальные системы контроля и управления. Концепция развития метрологического обеспечения
КИ Диденко, СИ Кондрашов, СН Терентьев
Український метрологічний журнал.–1997, Вип 1, 51-54, 1997
21997
Вплив функцій приналежності на чутливість при оцінюванні якості
СІ Кондрашов, ТВ Дроздова, МІ Опришкіна
Системи обробки інформації, 99-102, 2015
12015
Определение числа опорных ситуаций для модели управления" ситуация–действие"
СИ Кондрашов, ТВ Дроздова
НТУ" ХПИ", 2011
12011
Розрахунок динамічної похибки астатичних компенсаційних перетворювачів за допомогою теорії нечітких множин
СІ Кондрашов, ІВ Григоренко
НТУ" ХПІ", 2011
12011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20