Подписаться
Сергей Кондрашов
Сергей Кондрашов
НТУ "ХПИ", кафедра ИИТС
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методи підвищення точності систем тестових випробувань електричних вимірювальних перетворювачів у робочих режимах
СІ Кондрашов
Харків: НТУ «ХПІ, 2004
282004
Сертификация и подтверждение соответствия в Украине: Учеб. Пособие
СИ Кондрашов
Харьков: НТУ―ХПИ, 2006
92006
Підвищення точності вимірювальних перетворювачів з формуванням у реальних умовах тестових впливів
СІ Кондрашов
НТУ “ХПІ”.–Харків, 2004.–38 с, 2004
82004
Метрологический наблюдатель в системах контроля и управления
КИ Диденко, СИ Кондрашов
Український метрологічний журнал.–1997.–Вип 2, 44-47, 1997
71997
Спосіб формування тестового сигналу для контролю динамічних характеристик вимірювальних каналів
СІ Кондрашов
Патенты и изобретения: UA 31487, 0
6
Реляційно-різницеві моделі операторів корекції вимірювальних перетворювачів з дробово-раціональними функціями перетворення
СІ Кондрашов, МІ Опришкіна
Вестник НТУ «ХПИ». Сб. науч. трудов. Тематическое издание: Автоматика и …, 2005
52005
Тестовий метод підвищення точності електричних вимірювальних перетворювачів з нелінійними дробово-раціональними функціями перетворення.«Український метрологічний журнал»
СІ Кондрашов, МІ Опришкіна
Харків: ННЦ «Інститут метрології, 51-56, 2009
42009
Розрахунок похибок нелінійності реляційно-різницевих операторів корекції похибок вимірювальних перетворювачів
СІ Кондрашов, ЄТ Володарський, МІ Опришкіна
Український метрологічний журнал.–2004.–Вип 1, 52-57, 2004
42004
Формування тестових впливів для першого рівня інформаційно-вимірювальної системи
І Григоренко, С Кондрашов, О Опришкін
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у …, 2023
32023
Розроблення ситуаційної системи з нечіткою логікою для другого рівня інформаційно-вимірювальної системи
С Кондрашов, І Григоренко, О Опришкін
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у …, 2022
32022
Розробка та дослідження системи контролю параметрів середовища штучної екосистеми апаратом fuzzy-logic
ІВ Григоренко, СІ Кондрашов, СМ Григоренко
Сучасні інформаційні системи 5 (4), 49-54, 2021
32021
Взаимодействие систем оценки состояния водителя и экстренного торможения автомобиля
НЕ Сергиенко, СИ Кондрашов, АН Маренич, НН Павлова
Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, 63-67, 2016
32016
Концепция линейной координации сложной иерархической системы в условиях неопределенности
СИ Кондрашов, ТВ Дроздова
Системи обробки інформації, 143-145, 2015
32015
Забезпечення єдності електрорадіовимірювань: нав. посіб
ЮФ Павленко
ЮФ Павленко, ІП Захаров, СІ Кондрашов, ВК Гусельніков, 232, 2013
32013
Наблюдатель качества» в динамических системах контроля и управления/Кондрашов СИ, Дроздова ТВ
СИ Кондрашов
Метрологія та прилади» Наук.-вироб. журнал. Вип, 126-130, 2013
32013
Використання теорії нечітких множин для оцінки динамічної похибки астатичних компенсаційних перетворювачів
СІ Кондрашов, ІВ Григоренко
Український метрологічний журнал, 43-46, 2011
32011
Лінеаризація оператора корекції похибок вимірювального перетворювача методом гіпербол
СІ Кондрашов, МІ Опришкіна
НТУ" ХПІ", 2007
32007
Аналіз впливу розподілу помелених часток зерна кави на швидкість потоку при приготуванні напою
ОС Опришкін, ІВ Григоренко, СІ Кондрашов, СМ Григоренко
ХVII Міжнар. наук.–практ. конф. магістрів та аспірантів: Теоретичні та …, 2023
22023
Кореляційний аналіз факторного впливу на однорідність помелу зерна кави
ІВ Григоренко, СІ Кондрашов, СМ Григоренко, ОС Опришкін
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023
22023
Застосування тестових методів контролю для підвищення ефективності систем помелу зерен кави
СІ Кондрашов, ІВ Григоренко, ОС Опришкін
Автоматизація, електроніка, інформаційно-вимірювальні технології: освіта …, 2022
22022
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20