Єрмак Світлана Олександрівна
Єрмак Світлана Олександрівна
Подтвержден адрес электронной почты в домене opu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Економічна діагностика діяльності підприємств: методичний та практичний інструментарій: навч. посіб.
ЛВ Фролова
Донецьк: ДонНУЕТ, 2007
162007
Джерела фінансування інноваційної діяльності в Україні
СО Єрмак, ОО Лісніченко
Ефективна економіка, 2015
132015
Концептуальні основи ефективного управління оборотним капіталом на підприємствах роздрібної торгівлі побутовим обладнанням
СО Єрмак
Вісник Донецького університету економіки та права, 76-83, 2008
92008
Економiчна дiагностика дiяльностi пiдприємств: методичний та практичний iнструментарiй: Навч. посiб
ЛВ Фролова, ОО Никитенко, СО Ермак, ЛВ Iвкова
9*2007
Теоретико-методичний інструментарій формування комбінованих політик управління оборотним капіталом
СО Єрмак
Економіка промисловості, 2011
8*2011
Торгово-технологічні інновації в торгівлі на сучасному етапі розвитку України
СО Єрмак
Ефективна економіка, 2014
52014
Problems of innovative activity development at food industry enterprises of Ukraine
S Yermak
Journal of Hygienic Engineering and Design 1 (21), 96-102, 2017
42017
Методичний інструментарій визначення діючих політик управління оборотним капіталом на підприємствах роздрібної торгівлі товарами побутового призначення
СО Єрмак, М Туган-Барановського
Режим доступу:< http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/en_em/2010_7_1/38. pdf, 0
4
Deskryptyvni kharakterystyky inkliuzyvnoho zrostannia yak innovatsiinoho vektora sotsialno-ekonomichnoho rozvytku krainy [Descriptive features of inclusive growth as an …
SO Yermak
3*2017
Інноваційні аспекти розвитку ринку кондитерських виробів України
СО Єрмак, ВВ Плотницька
Бізнес Інформ, 398-403, 2016
32016
Теоретико-методический инструментарий формирования комбинированных политик управления оборотным капиталом
СА Ермак
Экономика промышленности, 2011
22011
Концептуальнi основи ефективного управлiння оборотним капiталом на пiдприємствах роздрiбної торгiвлi побутовим обладнанням
СО Ермак
Вiсник Донецького унiверситету економiки та права., 76, 2008
22008
Сутність і еволюція поняття «власний капітал» підприємства
СО Єрмак
Торгівля і ринок України: тематичний збірник наукових праць з проблем …, 2004
22004
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: підручник
КІМТЛМ Сотник
Суми : ВТД «Університетська книга» 1, 572, 2018
12018
Кластерний аналіз регіонів України за ключовими індикаторами рівня інноваційного розвитку
СО Єрмак
Економіка розвитку, 34-43, 2017
12017
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ «ІННОВАЦІЯ»
СО Єрмак
Економіка.Фінанси.Право 1 (8), 42-47, 2017
12017
Перспективи залучення інвестицій в аграрний сектор України
СО Єрмак
Вісник ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського 1 (1 (67)), 86-92, 2017
12017
Реалізація стратегії інноваційного розвитку молокопереробного підприємства з урахуванням концепції smart farm
СО Єрмак, ОВ Бугаєнко
Актуальні проблеми економіки, 138-146, 2016
12016
Дослідження зарубіжного досвіду та перспектив використання відновлювальних джерел енергії в Україні
СО Єрмак, ОВ Бугаєнко
Торгівля і ринок України, 28-36, 2016
12016
Business Risk in Changing Dynamics of Global Village
P Kumar, V Stadnyk, G Sokoliuk, J Holovchuk, K Osipenko, ...
Business Risk in Changing Dynamics of Global Village, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20