Олексій Гострик / Alexey Hostryk
Олексій Гострик / Alexey Hostryk
Одесский национальный экономический университет, доцент, к.э.н., каф. экономической кибернетики и ИТ
Подтвержден адрес электронной почты в домене oneu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Моделювання економічних процесів.Навчальний посібник
ПІ Островський, ОМ Гострик, ТП Добрунік, ОВ Радова
Одеський національний економічний університет, 2012
342012
Інформатика для економістів: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей
ВМ Беспалов, АЮ Вакула, ОМ Гострик, СГ Діордіца, ...
Київ, ЦУЛ, 2003
262003
Прогнозування фінансової стійкості підприємства з використанням трендового та кореляційно-регресійного аналізу
ОМ Гострик, ЛО Бойко, ЮО Борох, ВО Владиченко, A Hostryk, L Boyko
Одеський державний економічний університет, 2010
202010
Моделювання кризових явищ в соціально-економічних системах методами мережевого аналізу
ОМ Гострик, A Hostryk, ВВ Соловйова, V Solovyova
Емерджентні методи для емерджентної економіки: монографія / за заг. ред. В …, 2017
102017
Управлінські інформаційні системи: навчальний посібник
ОМ Гострик, A Hostryk, ВВ Соловйова, V Solovieva
Кривий Ріг: Виготовлювач: Типографiя «Айс Принт 173, 2018
82018
Моделювання і аналіз програмних засобів на ринку Форекс
ОМ Гострик, ВС Малишко
Матеріали IY міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні …, 2013
82013
Особливості використання комп'ютерних систем щодо управління підприємствами державної форми власності
ОМ Гострик, ІВ Бакова, ОІ Пронін
Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні …, 2010
72010
Використання методу системної динаміки для управління оборотними коштами підприємств
ОМ Гострик, A Hostryk, ОА Степаненко, O Stepanenko
Вісник Черкаського університету. Науковий журнал. Серія »Економічні науки» 3 …, 2016
52016
Аналіз та прогнозування кругообігу оборотних коштів фірми з використанням системі моделювання AnyLogic
ОМ Гострик, ОА Степаненко
Науковий вісник Міжнародного Гуманітарного Університету. Серія «Економіка і …, 2013
52013
Використання сучасних інформаційних технологій для формування звітності підприємств
ОМ Гострик, A Hostryk, ВС Малишко, V Malishko, ЮМ Сотников, ...
Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції «Зебезпечення якості …, 2018
42018
Моделирование маркетинговой стратегии компании методом системной динамики
ОМ Гострик, ОА Степаненко, ПІ Сокуренко
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Аналіз сучасних …, 2011
42011
Передпрогнозний аналіз фондового ринку засобами теорії складних систем
ВВ Соловйова, ОМ Гострик, АО Потапенко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
32018
Оцінка ринку криптовалют засобами технічного аналізу
ОМ Гострик, A Hostryk, ПI Сокуренко, P Sokurenko
32018
Про один з підходів щодо розробки прикладної експертної системи
ОМ Гострик, A Hostryk
ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2018
32018
Інформаційно-аналітична система “Дитячий будинок”
ОМ Гострик
Аграрний вісник Причорномор’я. Економічні науки., 53-56, 2010
32010
Інформатика для економістів: навч. посіб.[для студ. вищих навч. закл. економ. спец.]
ВМ Беспалов, АЮ Вакула, АМ Гострик
К.: ЦУЛ, 2003
32003
M3E2 2019-Towards a new economy in the public interest
S Semerikov, V Soloviev, L Kibalnyk, O Chernyak, H Danylchuk
SHS Web of Conferences 65, 00001, 2019
22019
Моделювання фондового ринку методами інтуїтивного прогнозування
ОМ Гострик, A Hostryk
Механізми,стратегії,моделі та технології управління економічними системами …, 2017
22017
Використання імітаційного моделювання для управління фінансовими ресурсами підприємств
ОМ Гострик, A Hostryk, ОА Степаненко, O Stepanenko
Проблеми та перспективи розвитку регіональної економіки: тези доповідей на …, 2016
22016
Problemni pytannya upravlinnya yakistyu pidhotovky fakhivtsiv/Barabash OO, Barabash TM, Hostryk OM [Elektronnyy resurs]
OO Barabash, TM Barabash, АM Hostryk
Economic innovation 3 (60), 8-14, 2015
2*2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20