Олексій Гострик / Alexey Hostryk
Олексій Гострик / Alexey Hostryk
Одесский национальный экономический университет, доцент, к.э.н., каф. экономической кибернетики и ИТ
Підтверджена електронна адреса в oneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Моделювання економічних процесів: навчальний посібник/ПІ Островський, ОМ Гострик, ТП Добрунік, ОВ Радова
ПІ Островський, ОМ Гострик, ТП Добрунік, ОВ Радова
Одеса: ОНЕУ, 2012
402012
Прогнозування фінансової стійкості підприємства з використанням трендового та кореляційно-регресійного аналізу
ОМ Гострик, ЛО Бойко, ЮО Борох, ВО Владиченко, A Hostryk, L Boyko
Одеський державний економічний університет, 2010
232010
Інформатика для економістів: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей
ВМ Беспалов, АЮ Вакула, ОМ Гострик, СГ Діордіца, ...
Київ, ЦУЛ, 2003
232003
Experimental Economics and Machine Learning for Prediction of Emergent Economy Dynamics
A Kiv, S Semerikov, V Soloviev, L Kibalnyk, H Danylchuk, A Matviychuk
CEUR Workshop Proceedings (http://ceur-ws. org/), 2019
132019
Моделювання кризових явищ в соціально-економічних системах методами мережевого аналізу
ОМ Гострик, A Hostryk, ВВ Соловйова, V Solovieva
Емерджентні методи для емерджентної економіки: монографія / за заг. ред. В …, 2017
102017
Управлінські інформаційні системи: навчальний посібник
ОМ Гострик, A Hostryk, ВВ Соловйова, V Solovieva
Кривий Ріг: Виготовлювач: Типографiя «Айс Принт, 2018
92018
Моделювання і аналіз програмних засобів на ринку Форекс
ОМ Гострик, ВС Малишко
Матеріали IY міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні …, 2013
72013
Особливості використання комп'ютерних систем щодо управління підприємствами державної форми власності
ОМ Гострик, ІВ Бакова, ОІ Пронін
Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні …, 2010
72010
Аналіз та прогнозування кругообігу оборотних коштів фірми з використанням системі моделювання AnyLogic
ОМ Гострик, ОА Степаненко
Науковий вісник Міжнародного Гуманітарного Університету. Серія «Економіка і …, 2013
62013
Моделирование маркетинговой стратегии компании методом системной динамики
ОМ Гострик, ОА Степаненко, ПІ Сокуренко
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Аналіз сучасних …, 2011
62011
Використання сучасних інформаційних технологій для формування звітності підприємств
ОМ Гострик, A Hostryk, ВС Малишко, V Malishko, ЮМ Сотников, ...
Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції «Зебезпечення якості …, 2018
52018
Про один з підходів щодо розробки прикладної експертної системи
ОМ Гострик, A Hostryk
ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2018
52018
Використання методу системної динаміки для управління оборотними коштами підприємств
ОМ Гострик, A Hostryk, ОА Степаненко, O Stepanenko
Вісник Черкаського університету. Науковий журнал. Серія »Економічні науки» 3 …, 2016
52016
Інформатика для економістів: навч. посіб.[для студ. вищих навч. закл. економ. спец.]
ВМ Беспалов, АЮ Вакула, АМ Гострик
К.: ЦУЛ, 2003
52003
Non-conventional renewable energy: comparative analysis of the prospects for the development of energy-economic complex of a state
Y Koniaieva, O Dzoba, A Hostryk, O Lisova, D Babenko
SHS Web of Conferences. https://doi.org/10.1051/shsconf/20196504020 65 …, 2019
32019
Передпрогнозний аналіз фондового ринку засобами теорії складних систем
ВВ Соловйова, ОМ Гострик, АО Потапенко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
32018
Оцінка ринку криптовалют засобами технічного аналізу
ОМ Гострик, A Hostryk, ПI Сокуренко, P Sokurenko
32018
Definition of permissible credit risk of commercial bank with using the method of system dinamics
A Hostryk, O Stepanenko
Scientific Herald of Uzhgorod National University 6 (3), 60-63, 2016
3*2016
Інформаційно-аналітична система “Дитячий будинок”
ОМ Гострик
Аграрний вісник Причорномор’я. Економічні науки., 53-56, 2010
32010
M3E2 2019–Towards a new economy in the public interest
SO Semerikov, V Soloviev, L Kibalnyk, O Chernyak, H Danylchuk
EDP Sciences, 2019
22019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20