Подписаться
Anisimova Liudmyla / Анісімова Людмила
Anisimova Liudmyla / Анісімова Людмила
Київський університет імені Бориса Грінченка, Факультет української філології, культури і мистецтва
Подтвержден адрес электронной почты в домене kubg.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Cultural Self-identification in Terms of Bilingualism by Chingiz Aitmatov
МС Васьків, ЛВ Анісімова
Journal of History Culture and Art Research (Tarih Kültür ve Sanat …, 2020
22020
Поняття "Campus/academic/college/varsity novel" в англо-американському літературознавстві: проблеми розмежування та перекладу
АЛ Вікторівна
Актуальні проблеми літературознавчої термінології: Науковий збірник., С. 97-100, 2015
22015
Д. Блейх и смена парадигм в литературоведении США 1960-1970-х годов
ЛВ Анисимова
// Молодежь и наука: реальность и будущее: Материалы VII Международной …, 2014
12014
„Нова критика” й теорія читацького відгуку в літературознавстві США: компаративний аспект
L Anisimova
Питання літературознавства, 129-141, 2013
12013
Філософське і соціокультурне підґрунтя американської теорії читацького відгуку
ЛВ Анісімова
Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки: матер. ІІ …, 2012
12012
Рецепция новелл Януша Леона Вишневского сквозь призму американской теории читательской реакции: эмпирическое исследование
ЛВ Анісімова
Массовая зарубежная литература: инокультурный текст в рецептивном аспекте …, 2012
12012
Американська література: від витоків до доби реалізму
ЛВ Анісімова
Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, 2023
2023
Робоча програма навчальної дисципліни" Література Великої Британії та США"(1 курс)
ЛВ Анісімова
Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, 2022
2022
Ecocritical Сomprehension of the Chornobyl Аccident in Non-Fiction Works by Y. Shcherbak and RP Gale
ГВ Бітківська, ЛВ Анісімова
Forum for World Literature Studies 14 (1), 80-96, 2022
2022
Світова література: Історія зарубіжної літератури
ГВ Бітківська, ТІ Тверітінова
Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, 2022
2022
Апогей тілесності в академічному романі Девіда Галефа «Плоть»
L Anisimova
Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія …, 2021
2021
Література Великої Британії та США (ФПБ, 2 курс)
ЛВ Анісімова
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2021
2021
INTERMEDIALITY OF THE MODERN LITERARY JOURNAL: REVIEW OF HALYNA BITKIVSKA’S MONOGRAPH “MODERN LITERARY JOURNAL: INTERMEDIALITY DISCOURSE”
ЛВ Анісімова
Південний архів (філологічні науки), 68-70, 2019
2019
Інтермедіальність сучасного літературного журналу: рецензія на монографію Галини Бітківської" Сучасний літературний журнал: інтермедіальний дискурс"
ЛВ Анісімова
збірник наукових праць" Південний архів (філологічні науки)", 68-70, 2019
2019
Робоча програма «Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури» для студентів спеціальності 035 Філологія. 035.01. Українська мова і література, 2018.–39 с.
ГВ Бітківська, ЛВ Анісімова
2018
СТИЛІСТИКА ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТУ
ЛВ Анісімова
Науковий журнал затверджено наказом Міністерством юстиції України Свідоцтво …, 2016
2016
Робоча навчальна програма" Історія зарубіжної літератури" для студентів спеціальності 6.030303 Видавнича справа та редагування, за напрямом підготовки 0303 Журналістика та …
ЛВ Анісімова
2016
Поняття "авторської інтенції" в літературній теорії Е.Д.Гірша
АЛ Вікторівна
ІІ Таврійські філологічні читання, С. 29-32, 2016
2016
Специфіка поняття “авторської інтенції” Е.Д. Гірша: контекст і метакритика
Л Анісімова
ХІ Міжнародна поетикологічнаконференція "Біографія як текст" (16-17 жовтня …, 2015
2015
Вплив філософії прагматизму на літературознавство США: від транзакційної теорії ЛМ Розенблатт до неопрагматизму” С. Фіша
ЛВ Анісімова
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер …, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20