Anisimova Liudmyla / Анісімова Людмила
Anisimova Liudmyla / Анісімова Людмила
Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут філології,
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Д. Блейх и смена парадигм в литературоведении США 1960-1970-х годов
ЛВ Анисимова
// Молодежь и наука: реальность и будущее: Материалы VII Международной …, 2014
12014
„Нова критика” й теорія читацького відгуку в літературознавстві США: компаративний аспект
L Anisimova
Питання літературознавства, 129-141, 2013
12013
Поняття "авторської інтенції" в літературній теорії Е.Д.Гірша
АЛ Вікторівна
ІІ Таврійські філологічні читання, С. 29-32, 2016
2016
Поняття "Campus/academic/college/varsity novel" в англо-американському літературознавстві: проблеми розмежування та перекладу
АЛ Вікторівна
Актуальні проблеми літературознавчої термінології: Науковий збірник., С. 97-100, 2015
2015
Специфіка поняття “авторської інтенції” Е.Д. Гірша: контекст і метакритика
Л Анісімова
ХІ Міжнародна поетикологічнаконференція "Біографія як текст" (16-17 жовтня …, 2015
2015
Вплив філософії прагматизму на літературознавство США: від транзакційної теорії ЛМ Розенблатт до неопрагматизму” С. Фіша
ЛВ Анісімова
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер …, 2015
2015
Теорія читацького відгуку в літературознавстві США 60–80-х років ХХ століття (ґенеза, структура, функціонування)
Л Анісімова
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2014
2014
Луїза М. Розенблатт. Транзакційна теорія: проти дуалізму
L Anisimova
Синопсис: текст, контекст, медіа, 2014
2014
Норман Н. Голланд. ЄДНІСТЬ ІДЕНТИЧНІСТЬ ТЕКСТ Я-САМ
Л Анісімова
Синопсис: текст, контекст, медіа, 2014
2014
Літературна критика Стенлі Фіша: від афективної стилістики до теорії «інтерпретаційних спільнот»
ЛВ Анісімова
Вісник Львівського університету: Серія «Іноземна філологія». 126 (Ч.1), 3-10, 2014
2014
ЛУЇЗА М. РОЗЕНБЛАТТ. ЕСЕ 2. ЛІТЕРАТУРНИЙ ДОСВІД (Essay 2. The Literary Experience).(вміщено у Розділі 1 «Територія літератури»(Part 1. The Province of Literature)//Література …
LV Anisimova
Синопсис: текст, контекст, медіа, 2013
2013
THE BASIC PRINCIPLES OF EMPIRICISM IN LITERARY THEORY AND CRITICISM: Sources and contemporary empirical researches
LV Anisimova
2013
Теоретико-методологічні та прагматичні аспекти транзакційної теорії Луїзи М. Розенблатт
LV Anisimova
Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць 17 (1), 2013
2013
Транзакційна теорія Л.М. Розенблатт: між читачем і текстом
ЛВ Анісімова
Синопсис: текст, контекст, медіа, електронне фахове видання, 2013
2013
The basic principles of empiricism in literary theory and criticism: Sources and contemporary empirical researches
Л Анісімова
Синопсис: текст, контекст, медіа, 2013
2013
Концепція читача і читання в літературній теорії Джонатана Каллера
ЛВ Анісімова
Літературний процес: структурно-семіотичні площини: матер. Всеукр. наук …, 2013
2013
Міждисциплінарні термінологічні запозичення у літературознавстві: досвід теорії читацького відгуку
ЛВ Анісімова
Філологічні семінари. Парадигма сучасного літературознавства: світовий …, 2013
2013
Теоретико-методологічні та прагматичні аспекти транзакційної теорії Луїзи М. Розенблатт
ЛВ Анісімова
Від бароко до постмодернізму: [зб. наук. пр.]: в 2 т. 1 (XVII), 57-64, 2013
2013
«(Нео)антропоцентризм» у літературознавстві США ХХ століття
ЛВ Анісімова
Сучасні літературознавчі студії. Постгуманізм та віртуальність: літературні …, 2013
2013
Особливості психоаналітичної теорії Нормана Н. Голланда як складової американської теорії читацького відгуку
ЛВ Анісімова
Сучасне літературознавство та прикладна лінгвістика: американські та …, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20