Підписатись
Kotenko Olha / Котенко Ольга
Kotenko Olha / Котенко Ольга
Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Розвиток полікультурної компетентності вчителів світової літератури в системі післядипломної освіти
О Котенко
ДВНЗ" Університет менеджменту освіти", 2011
512011
Методика навчання іноземних мов у початковій школі: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл
ОВ Котенко, АВ Соломаха
К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013
332013
Формування професійно значущих якостей майбутнього вчителя іноземної мови
ОВ Котенко
Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс]: Збірник наук. праць …, 2010
242010
Models of foreign language primary school teacher training in the EU
K Olga, T Holovatenko
Innovative scientific researches: European development trends and regional …, 2020
22*2020
The Study of the Higher School Lecturer's Competence in Ukraine: Diagnostics and Analytics
ЛЛ Хоружа, ОВ Мельниченко, МВ Братко, ОВ Котенко, ВВ Прошкін
The New Education Review, 233-245, 2019
162019
Pre-Service Primary School Teacher’s Foreign Language Training by Means of Using Innovative Technologies
K Olga, K Natalia, T Holovatenko
International Perspectives on Creativity in the Foreign language Сlassrooms …, 2020
13*2020
Digital Competence: Abilities of a Lecturer and Expectations of Students (Ukrainian-Polish Context)
K Lyudmyla, P Volodymyr, K Olga, ST Eugenia
E-learning Vol. 11 Second edition completed E-learning and STEM Education …, 2019
13*2019
До проблеми формування професійно значущих якостей майбутнього вчителя іноземної мови
О Котенко
Імідж сучасного педагога 10, 62-64, 2011
92011
Компетенції викладачів вищої школи в добу змін: діагностика та аналітика (за результатами дослідження в Київському університеті імені Бориса Грінченка)
Л Хоружа, М Братко, О Котенко, О Мельниченко, В Прошкін
Хоружа Л., Братко М., Котенко О., Мельниченко О., Прошкін В, 2018
82018
Підготовка вчителів до навчання іноземних мов молодших школярів: з досвіду країн Європейського Союзу
О Котенко
Порівняльно-педагогічні студії, 37-42, 2014
72014
Освітнє середовище ВНЗ як чинник професійного самовизначення майбутнього вчителя іноземної мови
О Котенко
Молодь і ринок, 62-65, 2012
72012
Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи: сучасний стан та освітні перспективи.
О Котенко
7*
Іншомовна складова професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи
ОВ Котенко
Вісник психології і педагогіки, 2014
62014
Концептуальні засади формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи у змісті дисципліни «Методика викладання англійської мови»[Електронний ресурс]
О Котенко
Народна освіта, 18, 2012
62012
Полікультурна освіта вчителів. Вісник післядипломної освіти:[зб. наук. пр.]
О Котенко
Вип 7, 66-73, 0
6
Особистість вчителя у процесі іншомовної взаємодії на уроках іноземної мови в початковій школі
ОВ Котенко
6
Сучасні тенденції розвитку системи іншомовної освіти педагога в Україні
ОВ Котенко
Іншомовна освіта педагога: виклики, проблеми, перспективи: матер. Міжнар …, 2015
52015
Фундаменталізація іншомовної підготовки вчителів початкової школи
ОВ Котенко
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. 41 (6 …, 2013
52013
Формування світогляду майбутнього вчителя іноземної мови засобами навчальних дисциплін/Ольга Котенко
О Котенко
Імідж сучасного педагога. Інформативна компетентність педагога.–Полтава …, 2012
52012
Професійне становлення майбутніх учителів іноземної мови: полікультурний аспект
ОВ Котенко
Наукові записки, 125-132, 0
5
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20