Labyak Oksana, Лабяк Оксана Володимирівна, Лабяк Оксана Владимировна
Labyak Oksana, Лабяк Оксана Володимирівна, Лабяк Оксана Владимировна
Ukrainian State University of Chemical Technology , Український державний хіміко - технологічний
Подтвержден адрес электронной почты в домене udhtu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Mathematical modeling of processes in pulsed electrodeposition of alloys
NA Kostin, OV Labyak
Russian journal of electrochemistry 31 (5), 465-471, 1995
101995
Математическое моделирование процессов импульсного электроосаждения сплавов
НА Костин, ОВ Лабяк
Электрохимия 31 (5), 510-516, 1995
71995
Determination of the total content of diterpene glycosides in Stevia rebaudiana plant by the method of direct potentiometry
NV Lutsenko, МА Mironyak, OV Labyak, OV Volnyanska, VI Tkach
Der Chemica Sinica 7 (1), 9-19, 2016
32016
Extraction of nickel from rinsing water from galvanic plants using pulse electrolysis
OV Labyak, NA Kostin
Khimiya I Technologiya Vody 392, 1996
31996
Amperometric and Spectrophotometric Determination of Food Additive Thiabendazole (E-233) in Bananas
MYBVIT Olena V. Volnyanska, Oksana V. Labyak, Olexiy A. Brizitskiy
International Journal of Advances in pharmacy, biology and Chemistry. 5 (3 …, 2016
22016
Development of a Potentiometric Sensor Sensitive to Polysorbate 20
M Mironyak, O Volnyanska, O Labyak, V Kovalenko, V Kotok
EUREKA: Physics and Engineering, 3-9, 2019
12019
Electrochemical Method For Determination Of Cyclamate Using 12-Molybdophosphoric Acid
OV Volnyanska, OV Labyak, MY Blazheyevskiy, OA Brizitskiy, VI Tkachz
Methods and Objects of Chemical Analysis 13 (1), 29-34, 2018
12018
Визначення меламіну та продуктів його деструкції в субстанції та молочних продуктах електрохімічними методами
ОВ Волнянська, ОВ Лабяк, ВІ Ткач
Методы и объекты химического анализа, 38-47, 2013
12013
ІОНОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ АНТИБІОТИКІВ ТЕТРАЦИКЛІНОВОГО РЯДУ В ПРОМИСЛОВІЙ ПРОДУКЦІЇ
ЮВ Толстенко, ОВ Лабяк, ВI Ткач
Вопр. химии и хим. технологии, 125-131, 2009
12009
Екологічний експрес-моніторинг консервантів
О Волнянська, М Мироняк, О Лабяк, М Ніколенко
Вид-во УжНУ" Говерла", 2019
2019
МЕМБРАННИЙ ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНИЙ СЕНСОР ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕТОНІЮ
OV Volnyanska, MO Mironyak, MV Manzyuk, OV Labyak, MV Nikolenko
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія" Хімія" 41 (1), 61-67, 2019
2019
Математична модель процесу розчинення рутилу сульфатно-флуоридним способом
МВ Ніколенко, АВ Дубенко, ОВ Лабяк, ОЮ Вашкевич, НВ Николенко, ...
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018
2018
²ÎÍÎÌÅÒÐÈ× ÍÅ ÂÈÇÍÀ× ÅÍÍß Ò²ÀÁÅÍÄÀÇÎËÓ Â ÕÀÐ× ÎÂ²É ÏÐÎÄÓÊÖ²
ОВ Волнянська, ОВ Лабяк, ВI Ткач
2015
Іонометричне визначення тіабендазолу в харчовій продукції
ВІТ О.В. Волнянська,О.В. Лабяк
Вопросы химии и химической технологии, 4–8, 2015
2015
DETERMINATION OF MELAMINE AND PRODUCTS OF ITS DESTRUCTION IN SUBSTANCE AND MILK PRODUCTS BY ELECTROCHEMICAL METHODS
OV Volnyanska, OV Labyak, VI Tkach
METHODS AND OBJECTS OF CHEMICAL ANALYSIS 8 (1), 38-47, 2013
2013
Іонометрія меламіну та продуктів його деструкції в харчових продуктах
ОВ Волнянська, ОВ Лабяк, ВІ Ткач
Вопросы химии и химической технологии, 126-132, 2012
2012
Іонометричне визначення уротропіну в субстанції харчової добавки Е-239
ОВЛ В.І. Ткач О.В. Волнянська
Вопросы химии и хим. технологии, 76–79, 2010
2010
ІОНОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ІЗОМЕРІВ ЕФЕДРИНУ В СУБСТАНЦІЇ ТА В ОБ’ЄКТАХ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
АЛ Стєклєньов, ОВ Волнянська, ОВ Лабяк, ВІ Ткач
2010
ВИЗНАЧЕННЯ АНТИБІОТИКІВ ТЕТРАЦИКЛІНОВОГО РЯДУ В ПРОМИСЛОВІЙ ПРОДУКЦІЇ МЕТОДОМ АМПЕРОМЕТРИЧНОГО ТИТРУВАННЯ
ЮВ Толстенко, ОВ Лабяк, ВI Ткач
2009
ЕНЕРГЕТИЧНІ ВИТРАТИ ПРИ РЕГЕНЕРАЦІЇ НІКЕЛЮ ТА ЦИНКУ ІЗ ПРОМИВНОЇ ВОДИ ГАЛЬВАНОВИРОБНИЦТВ ІМПУЛЬСНИМ ЕЛЕКТРОЛІЗОМ
ОВ ЛАБЯК, МО КОСТІН
2008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20