Follow
Олексій Козачко
Олексій Козачко
доцент кафедри системного аналізу та інформаційних систем Вінницький
Verified email at edbo.gov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Моделирование и оптимизация надежности многомерных алгоритмических процессов
АП Ротштейн, СД Штовба, АН Козачко
Винница: УНIВЕРСУМ, 2007
482007
Моделювання та оптимізація надійності багатовимірних алгоритмічних процесів
ОП Ротштейн, СД Штовба, ОМ Козачко
ВНТУ, 2007
232007
Моделювання бізнес-процесівв та управління ІТ-проектами
ЄМ Крижановський, АР Ящолт, СО Жуков, ОМ Козачко
102018
Евристична оптимізація розстановки контрольних точок в технологічних процесах при багатовимірному просторі типів дефектів
КОМ Ротштейн О.П., Штовба С.Д., Дубіненко С.Б.
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 54-62, 2004
92004
Нечітка модель оцінки кредитоспроможності фізичних осіб-позичальників комерційних банків
ЮМ Паночишин, ІЄ Паночишина, ОМ Козачко
Хмельницький, Вісник Хмельницького національного університету, 2010
82010
The decision support system for the classification of allergenic pollen types based on fuzzy expert data of pollen features on the microscope images
VB Mokin, OM Kozachko, VV Rodinkova, OO Palamarchuk, TY Vuzh
2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering …, 2017
72017
Метод визначення стаціонарних джерел понаднормативних викидів на основі нечітких баз знань
ГВ Горячев, ОМ Козачко, ДЮ Дзюняк
Екологічна безпека, 59-61, 2012
62012
Simulation and optimization of reliability of multidimensional algorithmic processes
AP Rotshtein, SD Shtovba, AN Kozachko
Universum, 2007
62007
Моделювання та оптимiзацiя надiйностi багато-вимiрних алгоритмiчних процесiв: монографiя
ОП Ротштейн, СД Штовба, ОМ Козачко
52007
Machine learning: стартовий курс: електронний навчальний посібник
СД Штовба, ОМ Козачко
Вінниця: ВНТУ, 2020.–81 с., 2020
42020
Графічно-інформаційні технології формування професійної спрямованості студентів технічних ВНЗ в процесі вивчення інженерної та комп'ютерної графіки
ОМ Козачко, АО Козачко
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка …, 2016
42016
Нечітке прогнозування надійності алгоритмів, що враховують помилки різних типів
ОП Ротштейн, СД Штовба, ОМ Козачко
ВНТУ, 2005
42005
Генетична оптимізація кратностей контрольно-доробчих операцій в технологічних процесах з урахуванням різних дефектів
КОМ Штовба С.Д.
Вісник Житомирського державного технологічного університету, 180-187, 2004
42004
Генетична мінімізація вартості контролів в технологічному процесі з урахуванням дефектів різних типів
СД Штовба, ОМ Козачко
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 74-79, 2005
32005
Критерії та рівні сформованості професійної спрямованості студентів технічних ВНЗ в процесі вивчення інженерної графіки
ОМ Козачко, АО Козачко
НТУ" ХПІ", 2015
22015
Мультимедійні технології навчання як засіб формування професійної спрямованості студентів технічних ВНЗ у процесі вивчення інженерної графіки
А Козачко, О Козачко
Актуальні питання гуманітарних наук, 260-265, 2015
22015
Дослідження професійної мотивації студентів технічних ВНЗ в процесі вивчення графічних дисциплін
ОМ Козачко, АО Козачко
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 85-89, 2015
22015
Modeling and optimization of multivariable algorithmic processes reliability
A Rotshtein, S Shtovba, A Kozachko
Vinnytsia: UNIVERSUM, 2007
22007
Групування підприємств на основі аналізу економіко-господарських показників
НП Карачина, ОВ Козачко, МВ Грабко
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 43-51, 2007
22007
Моделювання надійності алгоритмічних процесів, які виконуються з помилками різних типів
ОМ Козачко
Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, Вінниця …, 2006
22006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20