Виктория Школа
НазваниеПроцитированоГод
Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу
СМ Ілляшенко, ВЯ Заруба, ЛГ Мельник, ПГ Перерва, ІЛ Решетнікова, ...
Університетська книга, 2008
492008
Інфраструктура товарного ринку
ОВ Прокопенко, ОО Дегтяренко, ВЮ Школа
К.: Центр навчальної літератури, 2007
222007
Економічні основи прогнозування життєвого циклу екологічних інновацій
ВЮ Школа, ВЮ Школа
Видавництво СумДУ, 2008
192008
Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств
ЮС Шипуліна, ЮС Шипулина, ВВ Божкова, ВВ Божкова, СМ Ілляшенко, ...
ТОВ" ДД" Папірус", 2012
142012
Життєвий цикл інновацій та його етапи
ВЮ Школа
Вісник СумДУ, 85, 2006
112006
Применение методов и инструментов маркетинга в управлении знаниями
СН Ильяшенко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 13-23, 2013
10*2013
Економічне обґрунтування ролі інтелектуального капіталу у формуванні інноваційної економічної системи
ВЮ Школа, ВО Щербаченко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 72-78, 2011
92011
Гармонизация социально-экономического развития как магистральное направление повышения конкурентоспособности современного государства
СГ Емельянов, ИВ Минакова, ВВ Коварда, ЕИ Масалов, ЛГ Мельник, ...
АПЛИТ, 2011
82011
Оцінка рівня інтелектуального потенціалу в системі стратегічного управління інноваційним розвитком підприємств
ОВ Прокопенко, ОВ Прокопенко, ВЮ Школа, ВЮ Школа
ТОВ" ВТД" Університетська книга", 2010
72010
Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком
ОА Біловодська, ЕА Беловодская, СМ Ілляшенко, СН Ильяшенко, ...
Вид-во СумДУ, 2010
72010
Екологізація інноваційної діяльності у забезпеченні сталого розвитку
ВЮ Школа, ВЮ Школа
" ВТД" Університетська книга", 2008
72008
Управління життєвим циклом інновацій
ВЮ Школа
Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку:[монографія/за заг. ред. СМ …, 2006
72006
Modelling of the processes synchronized dealing with ecological safety within economic system
OV Prokopenko, VY Shkola, MD Domashenko, MY Troian
Sumy State University, 2015
6*2015
Інновації і маркетинг–рушійні сили економічного розвитку
СМ Ілляшенко, СН Ильяшенко
ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2012
6*2012
Аналіз використання міжнародного лізингу в контексті підвищення ефективності трансферу технологій на прикладі агропромислового комплексу
ОВ Прокопенко, ОВ Прокопенко, ВЮ Школа, ВЮ Школа, ...
Сумський державний університет, 2013
52013
Управление интеллектуальным капиталом предприятия машиностроительной отрасли
ВЮ Школа, ВА Щербаченко
Основы экономики, управления и права, 2013
52013
Інфраструктура товарного ринку: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл.
ОВ Прокопенко, ВЮ Школа, ОО Дегтяренко, СМ Махнуша
К.: Центр учбової літератури, 2007
52007
Зовнішньоекономічна діяльність в Україні: проблеми та перспективи розвитку
ВЮ Школа, ВЮ Школа, ІВ Германчук, ГО Пересадько
Сумський державний університет, 2012
42012
Розвиток мобільного маркетингу в Україні
ВП Мазуренко, НО Матвієнко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 24-29, 2011
42011
Життєвий цикл інновації та його етапи
ВЮ Школа, ВЮ Школа
Вид-во СумДУ, 2006
42006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20