Чтобы внести изменения, выполните вход в аккаунт IAndrushko73@gmail.com.
Подписаться
Inna Andrushko Інна Андрушко
Inna Andrushko Інна Андрушко
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya Вінницький національний медичний університет ім.М.І.Пирогова, Вінниця
Подтвержден адрес электронной почты в домене vnmu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Метаболізм гомоцистеїну та його роль у патології
ОО Пентюк, БМ Луцюк, ІІ Андрушко, КП Постовітенко
Укр. біохім. журн 75 (1), 5-17, 2003
332003
Рівні гомоцистеїну, цистеїну та аргініну у практично здорових осіб: вікові та статеві особливості
ІІ Андрушко
Український кардіологічний журнал, 89-95, 2008
182008
Гіпергомоцистеїнемія як фактор патогенезу атеросклерозу та ішемічної хвороби серця; механізми її проатерогенної дії
ІІ Андрушко
спец. 14.01. 11 «кардіологія»/ІІ Андрушко.—Київ, 2012.—34 с, 2012
172012
Зв’язок гіпергомоцистеїнемії з метаболічними факторами ризику у хворих на ішемічну хворобу серця
ВМ Коваленко, ІІ Андрушко, ТВ Талаєва
Український кардіологічний журнал 6, 66-70, 2011
142011
Homocysteine metabolism and its role in pathology
OO Pentiuk, MB Lutsiuk, II Andrushko, KP Postovitenko
Ukrains' kyi Biokhimichnyi Zhurnal (1999) 75 (1), 5-17, 2003
142003
Визначення вмісту гідроген сульфіду в сироватці крові
НВ Заічко, НО Пентюк, ЛО Пентюк, АВ Мельник, ІІ Андрушко
Вісник наукових досліджень, 29-32, 2009
92009
Рівні С-реактивного білка та інтерлейкіну-6 у здорових осіб та у хворих на ішемічну хворобу серця
ІІ Андрушко
Буковинський медичний вісник 12 (3), 12-17, 2008
82008
ВІТАМІНИ В9, В12 ТА В6, ПОЛІМОРФІЗМ ФЕРМЕНТІВ Х ОБМІНУ, ЗВ ЯЗОК З МЕТАБОЛІЗМОМ ГОМОЦИСТЕНУ, РОЛЬ У ПАТОЛОГІ. РЕНЕСАНС КЛІНІЧНО ВІТАМІНОЛОГІ
ОО Пентюк, МБ Луцюк, ІІ Андрушко
ÍÀÓÊÎÂÈÉ ÆÓÐÍÀË, 2007
72007
Вміст цистеїну у практично здорових осіб та пацієнтів з ішемічною хворобою серця
АІ Іванівна
Український кардіологічний журнал, 43-47, 2007
62007
Experience and comparison of antihypertensive effect of ace inhibitor spirapril and calcium antagonist amlodipinein standard and chronotherapeutic prescription mode
HO Ovchan, VM Khomenko, II Andrushko, OI Ostapchuk, LM Kyrychenko
Wiadomosci Lekarskie (Warsaw, Poland: 1960) 70 (4), 721-724, 2017
52017
Концентрація С-реактивного білка та інтерлейкіну-6 у хворих на ішемічну хворобу серця: зв’язок із структурно-функціональним станом міокарда
ІІ Андрушко
Буковинський медичний вісник 12 (2), 70-74, 2008
52008
Біохімічні порушення в крові, міокарді і судинній стінці в умовах експериментальної гіпергомоцистеїнемії, їх патогенетичне значення та можливості фармакологічної корекції
ІІ Андрушко, АП Король, ТВ Талаєва
Кровообіг та гемостаз, 52-58, 2011
32011
Взаємозв'язок гіпергомоцистеїнемії та інших метаболічних факторів ризику і параметрів кардіогемодинаміки у пацієнтів з ішемічною хворобою серця
ІІ Андрушко
Український кардіологічний журн, 46-51, 2007
32007
Взаємозв’язок гіпергомоцистеїнемії та інших метаболічних факторів ризику і параметрів кардіогемодинаміки у пацієнтів з ішемічною хворобою серця
І Андрушко
Український кардіологічний журнал, 30-34, 2006
32006
Гіпергомоцистеїнемія у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та її зв'язок з тяжкістю пе ребігу
ІІ Андрушко, ВК Сєркова, ОО Пентюк
Ук раїнський кардіологічний журн, 52-56, 2003
32003
Гематологічні показники периферичної крові як фактори прогнозу у пацієнтів з COVID-19 (огляд літератури)
ДА Лисенко, ІІ Андрушко, ІП Гунько
Вісник Вінницького національного медичного університету ім. МІ Пирогова 25 …, 2021
22021
Hyperhomocysteinemia as a factor of atherosclerosis and ischemic disease pathogenesis; mechanisms of it proatherogenic effect: abstract of dissertation on gaining a scientific …
II Andrushko
Ukrainian (Андрушко ІІ Гіпергомоцистеїнемія як фактор патогенезу …, 2012
22012
Hyperhomocysteinemia as a factor in the pathogenesis of atherosclerosis and coronary heart disease; genesis of proaterogenic action: avtoref. dis.… doctor. med. nauk: special …
II Andrushko
Kyiv, 2012
22012
Гіпергомоцистеїнемія, поширеність серед здорових та хворих з судинними ураженнями, зв’язок зі статусом вітамінів В6, В2 і В12 та поліморфізм по гену метилентетрагідрофолатредуктази
О Пентюк, М Луцюк, С Шевчук, І Андрушко
Буковинський медичний вісник 9 (2), 189-192, 2005
22005
Добовий ритм артеріального тиску й ураження органів-мішеней у хворих із артеріальною гіпертензією
Н Горобець, В Сєркова, І Андрушко
Ліки України, 112-114, 2005
2*2005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20