Тамара Поніманська
Тамара Поніманська
професор кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної),
Verified email at rdgu.uar.net - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Дошкільна педагогіка
ТІ Поніманська
4862006
Дошкільна педагогіка: підручник
ТІ Поніманська
К.: Академвидав 464, 2013
742013
Моральне виховання дошкільників
ТІ Поніманська
К.: Вища школа 81, 1993
741993
Основи дошкільної педагогіки
ТІ Поніманська
К.: Абрис 128, 1998
721998
Дошкільна педагогіка: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів
ТІ Поніманська
К.: Академвидав, 2006
442006
Виховання людяності: технологічний аспект
ТІ Поніманська
Дошкільне виховання 2, 6-9, 2008
412008
Теоретико-методичні засади гуманістичного виховання дітей дошкільного віку
ТІ Поніманська
Рівне: РДГУ, 116, 2006
402006
Монтессорі: теорія і технологія
ІМ Дичківська, ТІМ Поніманська
К.: Видавничий Дім “Слово, 2006
392006
Дошкільна педагогіка. Практикум. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, спеціальність “Дошкільне виховання”
ТІ Поніманська, ІМ Дичківська
К.: Видавничий Дім „Слово, 2004
332004
Люди і я. Світ дорослих як чинник соціалізації особистості дитини
ТІ Поніманська
Дошкільне виховання, 14-15, 1999
301999
Дошкільна педагогіка: Навч. посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів
ТІ Поніманська
К.:«Академ-видав, 2006
222006
Дитина і соціум
ТІ Поніманська
Дошкільне виховання, 4-6, 2004
202004
Гуманність: ціннісний аспект. Сучасні підходи до гуманістичного виховання дошкільнят/Тамара Поніманська
ТІ Поніманська
Дошкільне виховання, 3-5, 2002
202002
Формування соціальної компетентності дитини
ТІ Поніманська
Нова педагогічна думка, 91-95, 1998
181998
Виховання людяності (До Базової програми розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі”)
ТІ Поніманська, ОА Козлюк, ГВ Марчук
К.: Міленіум, 2008
162008
Підготовка педагогічних кадрів для системи дошкільної освіти
ТІ Поніманська
Київ: Либідь, 2004
152004
Педагогічна практика за вимогами кредитномодульної системи. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки «Дошкільна освіта»
НМ Горопаха, ТІ Поніманська
К.: Видавничий Дім «Слово, 2009
142009
Мотиваційно-ціннісна готовність педагога до гуманістичного виховання дітей дошкільного віку
ТІ Поніманська
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. Педагогіка і психологія: зб. ст …, 2003
112003
Дошкільна педагогіка/Тамара Іллівна Поніманська
ТІ Поніманська
К.: Академвидав, 129-136, 2004
102004
Дитина в соціумі: робота за освітньою лінією
Т Поніманська
Дошкільне виховання, 8-11, 2012
82012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20