Olena Rayevnyeva, Олена Раєвнєва, Елена Раевнева
Olena Rayevnyeva, Олена Раєвнєва, Елена Раевнева
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics (ХНЭУ им. С. Кузнеца)
Verified email at m.hneu.edu.ua
TitleCited byYear
Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі: монографія
ОВ Раєвнєва
Х.: ВД «ІНЖЕК 496, 2006
5192006
Когнитивный подход в управлении
ЗК Авдеева, СВ Коврига, ДИ Макаренко, ВИ Максимов
Проблемы управления, 2007
1682007
Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: Монографія
РОВ Геєць В.М., Кизим М.О., Клебанова Т.С., Черняк О.І.
Х.:ВД "ІНЖЕК", 2006
1642006
Теория экономического риска
ТС Клебанова, ЕВ Раевнева
Х.: ИНЖЕК, 2003
762003
Банкрутство і санація під­приємств: теорія і практика кризового управління
РОВ Клебанова Т. С., Мозенков О.В.Бондар О.М.
Харків, ВО “Інжек”, 2003
542003
Моделирование экономической динамики. 2-е изд. Испр
ДНАПОЮМАВ Клебанова Т.С., Раевнева Е.В.. Сергиенко Е.А.
Х.: Издательский дом “ИНЖЭК”, 2005
47*2005
Неравномерность регионального развития в Украине: теоретические основы, инструментарий диагностики, тенденции: монография
АЮБ НА Кизим, ЕВ Раевнева
Х.: ИД «ИНЖЭК», 2011
402011
Математические модели трансформационной экономики
ТС Клебанова, ЕВ Раевнева
Харьков: ИД «ИНЖЭК 280, 2004
382004
Моделювання поведінки інвестора на фондовому ринку
СКА Пономаренко В.С., Раєвнєва О.В.
312004
Адаптивные модели в системах принятия решений: Монография
п. 5.2 Под ред. Н. А. Кизима, Т. С. Клебановой. Авторский коллектив:Раевнева ...
X.: ИД «ИНЖЭК», 2007
25*2007
Моделі управління розвитком промислового підприємства в умовах трансформаційної економіки: Монографія
ОВ Раєвнєва, ІВ Чанкіна
Харків: ВД «ІНЖЕК, 2013
212013
Моделювання фінансової діагностики стану підприємства
ОВ Раєвнєва, СО Степуріна
Економіка і регіон, 6, 2005
192005
Механізм санаційного управління підприємством. засади формування та моделі реалізації: монографія
ССО Пономаренко В.С., Раєвнєва О.В.
162008
Эконометрия: учеб. пособие
ТС Клебанова
Х.: ИД «ИНЖЭК, 2005
162005
Адаптивное управление поведением предприятия: категориальный базис
ЕВ Раевнева, ЕН Кучерук
Бизнес Информ, 122-130, 2007
152007
Некоторые подходы к анализу кризисных явлений на предприятии
ЕВ Раевнева, ВФ Байцым
Вестник ХГЭУ, 13, 2000
152000
Использование индекса неравномерности Тейла в анализе диспропорций регионального развития
ЕВ Раевнева, АЮ Бобкова
Бизнес Информ, 44-47, 2010
142010
Моделювання антикризового управління регіоном. Наукове видання.
Раєвнєва О.В., Голіяд Н.Ю.
Харків: Вид. ХНЕУ, 2007
14*2007
Механізми управління розвитком підприємства в умовах трансформаційної економіки
ОВ Раєвнєва
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступені доктора економічних …, 2007
142007
Диспропорційність соціально-економічного розвитку регіонів України: інструментарій оцінювання та регулювання: монографія
ОВ Раєвнєва
Х.: ІНЖЕК, 2014
132014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20