Follow
Olena Rayevnyeva, Олена Раєвнєва, Елена Раевнева
Olena Rayevnyeva, Олена Раєвнєва, Елена Раевнева
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)
Verified email at m.hneu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі: монографія
ОВ Раєвнєва
Х.: ВД «ІНЖЕК 496, 88, 2006
8552006
Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: Монографія
РОВ Геєць В.М., Кизим М.О., Клебанова Т.С., Черняк О.І.
Х.:ВД "ІНЖЕК", 2006
2682006
Upravlinnia rozvytkom pidpryiemstva: metodolohiia, mekhanizmy, modeli [Enterprise development management: methodology, mechanisms, models]
OV Raievnieva
Kharkiv, VD «INZhEK»[in Ukrainian], 2006
882006
Теория экономического риска
ТС Клебанова, ЕВ Раевнева
Х.: ИНЖЕК, 2003
812003
Банкрутство і санація під­приємств: теорія і практика кризового управління
РОВ Клебанова Т. С., Мозенков О.В.Бондар О.М.
Харків, ВО “Інжек”, 2003
702003
Моделирование экономической динамики. 2-е изд. Испр
ДНАПОЮМАВ Клебанова Т.С., Раевнева Е.В.. Сергиенко Е.А.
Х.: Издательский дом “ИНЖЭК”, 2005
65*2005
Эконометрия: Учебное пособие. 2-е изд. Испр.
ДНАРЕВ Клебанова Т.С.
ИД "ИНЖЕК", 2005
59*2005
Неравномерность регионального развития в Украине: теоретические основы, инструментарий диагностики, тенденции: монография
АЮБ НА Кизим, ЕВ Раевнева
Х.: ИД «ИНЖЭК», 2011
562011
Математические модели трансформационной экономики
ТС Клебанова, ЕВ Раевнева, КА Стрижиченко, ЛС Гурьянова, ...
Харьков: ИД «ИНЖЭК 280, 2004
482004
Моделювання поведінки інвестора на фондовому ринку
СКА Пономаренко В.С., Раєвнєва О.В.
442004
Моделі управління розвитком промислового підприємства в умовах трансформаційної економіки: Монографія
ОВ Раєвнєва, ІВ Чанкіна, ЕВ Раевнева, ИВ Чанкина
ВД «ІНЖЕК», 2013
362013
Математичні методи і моделі ринкової економіки: навч. посібник
РОВ Клебанова ТС, Кизим МО, Черняк ОІ
Харків: ВД "ІНЖЕК", 2010
322010
Моделювання фінансової діагностики стану підприємства
ОВ Раєвнєва, СО Степуріна
Економіка і регіон, 6, 2005
312005
Адаптивные модели в системах принятия решений: Монография
п. 5.2 Под ред. Н. А. Кизима, Т. С. Клебановой. Авторский коллектив:Раевнева ...
X.: ИД «ИНЖЭК», 2007
30*2007
Upravlinnia rozvytkom pidpryiemstva: metodolohiia, mekhanizmy, modeli [Management of enterprises: methodology and mechanisms, models]
OV Raievnieva
Kharkiv: INZhEK, 2006
282006
Управлiння розвитком пiдприємства: методологiя, механiзми, моделi: монографiя
ОВ Раєвнєва
Науково-дослiдний центр iндустрiальних проблем розвитку НАН України …, 2006
252006
Neravnomernost regionalnogo razvitiya v Ukraine: teoretiko-metodicheskiye osnovy i instrumentariy otsenki [Uneven regional development in Ukraine: theoretical and …
NA Kizim, EV Rayevneva, AY Bobkova
Kharkiv: FLP Liburkina LM, 2011
242011
Механізм санаційного управління підприємством. засади формування та моделі реалізації: монографія
ССО Пономаренко В.С., Раєвнєва О.В.
242008
Організаційне забезпечення управління розвитком підприємств: цілі, принципи, функції та завдання
НВ Коваленко
Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського …, 2019
222019
Моделювання антикризового управління регіоном. Наукове видання.
Раєвнєва О.В., Голіяд Н.Ю.
Харків: Вид. ХНЕУ, 2007
21*2007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20