Olena Rayevnyeva, Олена Раєвнєва, Елена Раевнева
Olena Rayevnyeva, Олена Раєвнєва, Елена Раевнева
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)
Подтвержден адрес электронной почты в домене m.hneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі: монографія
ОВ Раєвнєва
Х.: ВД «ІНЖЕК 496, 2006
6582006
Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: Монографія
РОВ Геєць В.М., Кизим М.О., Клебанова Т.С., Черняк О.І.
Х.:ВД "ІНЖЕК", 2006
2172006
Теория экономического риска
ТС Клебанова, ЕВ Раевнева
Х.: ИНЖЕК, 2003
692003
Теория экономического риска: Учебное пособие
ТС Клебанова, ЕВ Раевнева
Х.: ИД «ИНЖЭК, 2007
63*2007
Банкрутство і санація під­приємств: теорія і практика кризового управління
РОВ Клебанова Т. С., Мозенков О.В.Бондар О.М.
Харків, ВО “Інжек”, 2003
612003
Моделирование экономической динамики. 2-е изд. Испр
ДНАПОЮМАВ Клебанова Т.С., Раевнева Е.В.. Сергиенко Е.А.
Х.: Издательский дом “ИНЖЭК”, 2005
60*2005
Upravlinnia rozvytkom pidpryiemstva: metodolohiia, mekhanizmy, modeli [Enterprise development management: methodology, mechanisms, models]
OV Raievnieva
Inzhek, Kharkiv, Ukraine, 2006
572006
Неравномерность регионального развития в Украине: теоретические основы, инструментарий диагностики, тенденции: монография
АЮБ НА Кизим, ЕВ Раевнева
Х.: ИД «ИНЖЭК», 2011
532011
Математические модели трансформационной экономики
ТС Клебанова, ЕВ Раевнева
Харьков: ИД «ИНЖЭК 280, 2004
452004
Upravlinnia rozvytkom pidpryiemstva: metodolohiia, mekhanizmy, modeli [Management of enterprises: methodology and mechanisms, models]
OV Raievnieva
Kharkiv: INZhEK, 2006
432006
Моделювання поведінки інвестора на фондовому ринку
СКА Пономаренко В.С., Раєвнєва О.В.
352004
Моделі управління розвитком промислового підприємства в умовах трансформаційної економіки: Монографія
ОВ Раєвнєва, ІВ Чанкіна, ЕВ Раевнева, ИВ Чанкина
ВД «ІНЖЕК», 2013
292013
Моделювання фінансової діагностики стану підприємства
ОВ Раєвнєва, СО Степуріна
Економіка і регіон, 6, 2005
242005
Neravno-mernost regionalnogo razvitiya v Ukraine: teoretiko-metodicheskiye osnovy i instrumentariy otsenki [Uneven regional development in Ukraine: theoretical and …
NA Kizim, EV Rayevneva, AY Bobkova
Kharkiv: FLP Liburkina LM, 2011
232011
Адаптивные модели в системах принятия решений: Монография
п. 5.2 Под ред. Н. А. Кизима, Т. С. Клебановой. Авторский коллектив:Раевнева ...
X.: ИД «ИНЖЭК», 2007
23*2007
Механізм санаційного управління підприємством. засади формування та моделі реалізації: монографія
ССО Пономаренко В.С., Раєвнєва О.В.
202008
Адаптивное управление поведением предприятия: категориальный базис
ЕВ Раевнева, ЕН Кучерук
Бизнес Информ, 122-130, 2007
202007
Диспропорційність соціально-економічного розвитку регіонів України: інструментарій оцінювання та регулювання: монографія
ОВ Раєвнєва, ОЮ Бобкова, ЕВ Раевнева, АЮ Бобкова
ВД «ІНЖЕК», 2014
182014
Использование индекса неравномерности Тейла в анализе диспропорций регионального развития
ЕВ Раевнева, АЮ Бобкова
Бизнес Информ, 44-47, 2010
182010
Моделювання антикризового управління регіоном. Наукове видання.
Раєвнєва О.В., Голіяд Н.Ю.
Харків: Вид. ХНЕУ, 2007
18*2007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20