Olena Rayevnyeva, Олена Раєвнєва, Елена Раевнева
Olena Rayevnyeva, Олена Раєвнєва, Елена Раевнева
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)
Підтверджена електронна адреса в m.hneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі: монографія
ОВ Раєвнєва
Х.: ВД «ІНЖЕК 496, 2006
5492006
Когнитивный подход в управлении
ЗК Авдеева, СВ Коврига, ДИ Макаренко, ВИ Максимов
Проблемы управления, 2007
1902007
Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: Монографія
РОВ Геєць В.М., Кизим М.О., Клебанова Т.С., Черняк О.І.
Х.:ВД "ІНЖЕК", 2006
1732006
Теория экономического риска
ТС Клебанова, ЕВ Раевнева
Х.: ИНЖЕК, 2003
652003
Моделирование экономической динамики. 2-е изд. Испр
ДНАПОЮМАВ Клебанова Т.С., Раевнева Е.В.. Сергиенко Е.А.
Х.: Издательский дом “ИНЖЭК”, 2005
55*2005
Банкрутство і санація під­приємств: теорія і практика кризового управління
РОВ Клебанова Т. С., Мозенков О.В.Бондар О.М.
Харків, ВО “Інжек”, 2003
542003
Неравномерность регионального развития в Украине: теоретические основы, инструментарий диагностики, тенденции: монография
АЮБ НА Кизим, ЕВ Раевнева
Х.: ИД «ИНЖЭК», 2011
472011
Математические модели трансформационной экономики
ТС Клебанова, ЕВ Раевнева
Харьков: ИД «ИНЖЭК 280, 2004
402004
Теория экономического риска: Учебное пособие
ТС Клебанова, ЕВ Раевнева
Х.: ИД «ИНЖЭК, 2007
32*2007
Моделювання поведінки інвестора на фондовому ринку
СКА Пономаренко В.С., Раєвнєва О.В.
292004
Моделі управління розвитком промислового підприємства в умовах трансформаційної економіки: Монографія
ОВ Раєвнєва, ІВ Чанкіна
Харків: ВД «ІНЖЕК, 2013
262013
Адаптивные модели в системах принятия решений: Монография
п. 5.2 Под ред. Н. А. Кизима, Т. С. Клебановой. Авторский коллектив:Раевнева ...
X.: ИД «ИНЖЭК», 2007
24*2007
Neravno-mernost regionalnogo razvitiya v Ukraine: teoretiko-metodicheskiye osnovy i instrumentariy otsenki [Uneven regional development in Ukraine: theoretical and …
NA Kizim, EV Rayevneva, AY Bobkova
Kharkiv: FLP Liburkina LM, 2011
212011
Моделювання фінансової діагностики стану підприємства
ОВ Раєвнєва, СО Степуріна
Економіка і регіон, 6, 2005
212005
Механізм санаційного управління підприємством. засади формування та моделі реалізації: монографія
ССО Пономаренко В.С., Раєвнєва О.В.
172008
Некоторые подходы к анализу кризисных явлений на предприятии
ЕВ Раевнева, ВФ Байцым
Вестник ХГЭУ, 13, 2000
172000
Адаптивное управление поведением предприятия: категориальный базис
ЕВ Раевнева, ЕН Кучерук
Бизнес Информ, 122-130, 2007
162007
Статистична оцінка інвестиційної активності в Україні
ОВ Раєвнєва, ЛВ Гриневич
Бізнес Інформ, 111-114, 2012
152012
Математичні методи і моделі ринкової економіки: навч. посібник
РОВ Клебанова ТС, Кизим МО, Черняк ОІ
Харків: ВД "ІНЖЕК", 2010
14*2010
Моделювання антикризового управління регіоном. Наукове видання.
Раєвнєва О.В., Голіяд Н.Ю.
Харків: Вид. ХНЕУ, 2007
14*2007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20