Гойко Анатолий Францевич
Гойко Анатолий Францевич
Профессор кафедры экономики строительства КНУБА
Підтверджена електронна адреса в knuba.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інвестознавство: Підручник/ВГ Федоренка, АФ Гойка
ВГ Федоренко, АФ Гойко
К.: МАУП, 2006
397*2006
Інвестознавство: підручник
ВГ Федоренко, АФ Гойко
К.: МАУП, 2004
3972004
Методи оцінки ефективності інвестицій та пріоритетні напрями їх реалізації
АФ Гойко
К.: ВІРА-Р, 248-249, 1999
2091999
Економіка будівельних організацій
ПС Рогожин, АФ Гойко
К.: Видавничий дім «Скарби, 2001
1192001
Кластери–системний інструмент підвищення конкурентоспроможності економіки
ВГ Федоренко, АФ Гойко, ВБ Джабейло
Економіка та держава, 6-9, 2007
682007
Концепція кластерної політики в Україні
ВГ Федоренко, АМ Тугай, АФ Гойко, ВБ Джабейло
Економіка та держава, 5-15, 2008
602008
Организация рынка финансового капитала и инвестиций в Украине
АФ Гойко
К.: Будівельник, 1995
251995
Економіка будівельної організації: курс лекцій
АМ Тугай, ЕЙ Шилов, АФ Гойко
К.: Міленіум, 2002
212002
Концепція стратегії розвитку будівельного комплексу України на період до 2015 року
ВГ Федоренко, АМ Тугай, АФ Гойко, ВБ Джабейло
Економіка та держава, 3-7, 2007
182007
Економiка будiвельних органiзацiй
ПС Рогожин, АФ Гойко
К.: Скарби, 2001
152001
Ефективність інвестування реконструкції і технічного переоснащення діючих підприємств
АФ Гойко
Шляхи підвищенння ефективності будівництва в умовах формування ринкових …, 1998
151998
Стратегічне управління логістичними бізнес-процесами будівельних підприємств: пріоритетні задачі та шляхи їх вирішення
АФ Гойко, ВА Скакун
Коммунальное хозяйство городов, 172-178, 2009
142009
Методы оценки эффективности и привлекательности инвестиционных проектов (методические рекомендации)
ЭИ Шилов, ОВ Кухленко, АФ Гойко
Шилов ЭИ, Кухленко ОВ, Гойко АФ—К.: КГТУСА, 1996
141996
Оптимізація управління бізнес-процесами будівельних підприємств в умовах економічної кризи
АФ Гойко, ВА Скакун, ЛВ Сорокіна
Актуальні проблеми економіки, 98, 2009
132009
Економіко–математичні методи та моделі у будівництві
ВО Міхельс, ПС Шилюк, АФ Гойко, ВП Бондар
К.: Міленіум, 2006
112006
Методи оцiнки ефективностi iнвестицiй та прiоритетнi напрями їх реалiзацiї
АФ Гойко
111999
Оценка экономической эффективности инвестиций на основе одного критерия
АФ Гойко, ВА Михельс, ИВ Вахович, ВП Бондарь, НД Коринько
Экономика строительства, 28-36, 2006
102006
Інвестознавство/Федоренко ВГ–К
ВГ Федоренко
МАУП, 2004
102004
Iнвестознавство: пiдручник
ВГ Федоренко, АФ Гойко
92004
Складання кошторисної документації за допомогою укрупнених показників: Навч. посібник
ЕЙ Шилов, АФ Гойко, ЕВ Ізмайлова, ОС Гриценко
К.: КНУБА, 2001
92001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20