Тетяна Мостенська / Tetiana Mostenska / Мостенская Татьяна Леонидовна (ORCID: 0000-0002-212-4745
Тетяна Мостенська / Tetiana Mostenska / Мостенская Татьяна Леонидовна (ORCID: 0000-0002-212-4745
доктор економічних наук, професор кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту, НУБіП України
Підтверджена електронна адреса в nubip.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економічний механізм функціонування молочної промисловості України:[Монографія]
ТЛ Мостенська
К.: УДУХТ 32, 2001
772001
Економіка виробництва молока і молочної продукції в Україні
ПТ Саблук, ВІ Бойко
К.: ННЦ ІАЕ, 2005
612005
Корпоративне управління. Підручник
Мостенська Т.Л., Новак В.О., Луцький М.Г.
К.: Каравелла, 2011
442011
Корпоративне управління: підручник
ТЛ Мостенська, ВО Новак, МГ Луцький, ЮГ Симоненко
К.: Каравела, 2008
442008
Ризик-менеджмент як інструмент управління господарським ризиком підприємства
ТЛ Мостенская, НС Скопенко
Запорізького національного університету, 77, 2010
382010
Особливості формування попиту і пропозиції на ринку харчових продуктів
ТЛ Мостенська
Економіка АПК, 113-120, 2003
382003
Стан та перспективи розвитку ринку продовольчих товарів в Україні
Т Мостенська
Харчова і переробна промисловість, 8-12, 2009
362009
Основи маркетингу: Навчальний посібник
ТЛ Мостенська
К.: Кондор 240, 2005
322005
Організаційна поведінка: підруч. для студ. вищ. навч. закл.
ВО Новак
К.: Кондор, 2013
232013
Економічний механізм формування і ефективного функціонування молочної промисловості України
ТЛ Мостенська
дис.… д-ра екон. наук 8 (02), 2001
232001
Менеджмент. Підручник
ОВІ Мостенська Т.Л., Новак В.О., Луцький М.Г.
К.;Кондор, 2012
20*2012
Системне забезпечення конкурентоспроможності підприємств м’ясної і молочної промисловості України: монографія
ТЛ Мостенська, ОІ Драган, ІВ Суха
К.: Нац. ун-т харчових технологій, 2010
202010
Менеджмент: підручник
ТЛ Мостенська, ВО Новак, МГ Луцький, МА Міненко
К.: Сузір’я, 62-65, 2007
202007
Стан і проблеми розвитку ринку молочних продуктів в Україні
ТЛ Мостенська
Економіка АПК, 46-50, 2004
202004
Організація виробництва на підприємствах харчової промисловості України. Підручник
МТЛ ін.
К:Кондор,, 2012
18*2012
Організація виробництва на підприємствах харчової промисловості
ТЛ Мостенська
К.: Кондор-Видавництво, 2012
182012
ПОКАЗНИКИ СТАНУ МОЛОЧНО ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАНИ
ТЛ Мостенська
182009
Методичні підходи до оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємства
ЛМ Карпенко
Вісник соціально-економічних досліджень, 24-31, 2013
152013
Антикризове управління на етапі ранньої діагностики кризи
ТЛ Мостенська
Вісник Запорізького національного університету, 8, 2010
152010
Informal market as a result of shadow economy
T Mostenska
Czech Journal of Social Sciences Business and Economics, 23-30, 2015
142015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20