Ярослав Цицюра
Ярослав Цицюра
доцент, кандидат с.-г. наук, Вінницький національний аграрний університет
Підтверджена електронна адреса в vsau.vin.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Редька олійна
ЯГ Цицюра, ТВ Цицюра
Стратегія використання та вирощування: монографія. Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД, 2015
122015
Динамічна оцінка гумусового стану ґрунтів Вінниччини
В Мазур, Я Цицюра, І Дідур, Л Пелех
Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія: Агрономія, 86-92, 2014
82014
Ґрунтовий покрив Вінниччини: генезис, склад, властивості та напрями ефективного використання
ЯГ Цицюра, ЛФ Броннікова, ЛВ Пелех
монографія.-Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017.-452 с., 2018
72018
Перспективи вирощування та кормова цінність редьки олійної в правобережному Лісостепу України
ЦТВ Квытко Г. П., Гетман Н.Я., Цицюра Я. Г.
Корми і кормовиробництво, 29-39, 2010
42010
Особливості формування сходів редьки олійної за зміни глибини сівби в умовах Лісостепу Правобережного України
ЯГ Цицюра
Корми і кормовиробництво, 170-178, 2016
32016
Адаптивна стратегія землеробства Правобережного Лісостепу України за зміни клімату
ЯГ Цицюра
Сільське господарство та лісівництво, 25-33, 2017
22017
Сучасні проблеми систем землеробства Вінниччини
ЯГ Цицюра
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Агрономія і …, 2014
22014
Вологість зерна та її діалельний аналіз у самозапилених ліній кукурудзи
ЦЯГ Зозуля О.Л.
Селекція і насінництво, 84-90, 2001
22001
Обгортки і їх вплив на розподіл вологи в системі стрижень – качан – навколишнє середовище
ЦЯГ Зозуля О. Л.
Зб. наукових праць ВДАУ, 18-22, 2000
22000
Обгортки і їх вплив на розподіл вологи в системі стрижень-качан-навколишнє середовище
ЦЯГ Зозуля О. Л.
Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету, 18-22, 2000
2*2000
Роль мікроелементів у системі удобрення редьки олійної у Лісостепу Правобережному
ЯГ Цицюра
Сільське господарство та лісівництво.-2019.-№ 13.-С. 54-67., 2019
12019
Редька олійна як ефективний компонент органічних сидеральних систем удобрення
ЯГ Цицюра
Рекомендовано до друку Науково-методичною радою ДУ «НМЦ «Агроосвiта …, 2018
12018
Формування зернової продуктивності соняшника залежно від застосування мікробіологічного добрива Граундфікс в умовах Лісостепу Правобережного України
ЯГ Цицюра, МВ Первачук
Сільське господарство та лісівництво. 2018.-№ 8.-С. 62-73., 2018
12018
Продуктивність сортосумісних посівів ячменю ярого в умовах Лісостепу Правобережного України
ЯГ Цицюра, СА Горпинюк
Сільське господарство та лісівництво, 62-69, 2017
12017
Динаміка росту сортів редьки олійної за різних норм висіву, способу сівби і удобрення
ЦТВ Цицюра Я. Г.
Віник Сумського національного аграрного університету, 39-47, 2013
12013
Динамічні процеси розвитку органічного виробництва в Україні
ІВ Гончарук, СЯ Ковальчук, ЯГ Цицюра, СМ Лутковська
монографія. Вінниця, Твори. 2020. 472 с., 2021
2021
РЕДЬКА ОЛІЙНА У СИСТЕМІ СІВОЗМІННОЇ СИДЕРАЦІЇ ЯК СКЛАДОВОЇ ОРГАНІЧНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ
Я Цицюра
InterConf, 2020
2020
Проектування землевикористання. Конспект лекцій з дисципліни для студентів з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» другого …
ЯГ Цицюра
2020
Проектування землевикористання. Методичні рекомендації з дисципліни для виконання практичних робіт cтудентами другого магістерського освітнього рівня факультету агрономії та …
ЯГ Цицюра
2020
Державна експертиза землевпорядних рішень. Методичні рекомендації з дисципліни для виконання практичних робіт cтудентами другого магістерського освітнього рівня факультету …
ЯГ Цицюра
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20