Подписаться
Лебедев Игорь Васильевич
Лебедев Игорь Васильевич
Подтвержден адрес электронной почты в домене oneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Забезпечення сталого розвитку на засадах корпоративної соціальної відповідальності
ІВ Лебедєв
Актуальні проблеми економіки, 106-116, 2013
292013
Соціальне партнерство як засіб подолання економічної кризи
ІВ Лебедєв
Економіка та держава, 12-15, 2009
292009
Державне регулювання сфери туризму України в контексті процесів євроінтеграції
ВГ Герасименко, ОЛ Михайлюк, СС Галасюк, ЯЄ Гончаренко
242019
Сталий розвиток туризму: досвід Європейського союзу і завдання для України
I Лебедєв І. В., Lebediev
Вісник соціально-економічних досліджень, 162-173, 2018
242018
Корпоративна соціальна відповідальність у контексті впровадження гідної праці
І Лебедєв
Україна: аспекти праці, 51-51, 2014
152014
Корпоративна соціальна відповідальність: концепція і модель для України
І Лебедєв
Україна: аспекти праці, 13-19, 2014
112014
Гідна праця як чинник розвитку людського потенціалу
ІВ Лебедєв
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки 2 (202 …, 2013
112013
Соціальна політика підприємства в умовах кризи
ІВ Лебедєв
Реформування економіки України: стан та перспективи : Зб. матеріалів VІ …, 2011
92011
Корпоративне громадянство у контексті сталого розвитку
ІВ Лебедєв
Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти: монографія: НАН …, 2012
72012
Соціальне значення туризму
ІВ Лебедєв
Туристичний бізнес: Світові тенденції та національні пріоритети: Матеріали …, 2017
62017
Корпоративная социальная ответственность в контексте устойчивого развития: вопросы анализа и отчетности
ИВ Лебедев
Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования, 175-180, 2013
52013
Соціальні технології сучасного менеджменту
ІВ Лебедєв
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
52012
Стратегия обеспечения достойного труда на основе корпоративной социальной ответственности/История управленческой мысли и бизнеса: От стратагем к стратегиям, от стратегического …
ИВ Лебедев
XIV Международная конференция, 78-86, 2013
42013
Рекреація і туризм як фактори розвитку людського потенціалу
ІВ Лебедєв
Вісник соціально-економічних досліджень, 143-158, 2021
32021
Кластеризація туризму: досвід Європейського Союзу і завдання для України
ІВ Лебедєв
Вісник соціально-економічних досліджень, 73, 2020
32020
Нормативно-правове регулювання діяльності туристичних підприємств в Європейському Союзі
ІВ Лебедєв
Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку», 121-126, 2020
32020
Концепция социальной ответственности бизнеса: перспективы развития в Украине
И Лебедев
Проблемы теории и практики управления, 44-51, 2012
32012
Соціальний капітал як чинник ефективного менеджменту
ІВ Лебедєв
Вісник соціально–економічних досліджень, 95-101, 2009
32009
Забезпечення гідної праці на засадах корпоративної соціальної відповідальності: дис.... д-ра екон. наук: 08.00. 07
ІВ Лебедєв
Одеса, 2015
22015
Корпоративна соціальна відповідальність: модель для України
ІВ Лебедєв
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
22010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20