Наталія Мисліцька
Наталія Мисліцька
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, доцент кафедри фізики і методики навчання фізики, астрономії
Verified email at vspu.net
Title
Cited by
Cited by
Year
Демонстраційні комп’ютерні моделі в системі засобів формування фізичних понять
ВФ Заболотний, НА Мисліцька
Вінниця: ВДПУ, 2006
132006
Коливання і хвилі: навчальний посібник для самостійної роботи з електронним представленням. (Гриф МОНМС України N1/11-10347 від 08.11.11)
МНА Сусь Б.А., Заболотний В.Ф.
Київ: ВІТІ НТУУ «КПІ», 2011
9*2011
Електронний посібник для самостійної роботи студентів
ВФ Заболотний, НА Мислицька, БА Сусь
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені ТГ …, 2008
92008
Використання механічних та комп’ютерно-анімаційних моделей при формуванні поняття електрорушійної сили
ВФ Заболотний, НА Мисліцька, БА Сусь
Наукові записки.—Випуск 60, 150-155, 2005
82005
Психолого-дидактичні аспекти реалізації принципу наступності при формуванні наукових понять
ВФ Заболотний, НА Мисліцька
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія: педаго …, 2005
72005
Впровадження інформаційних технологій навчання на заняттях з методики викладання фізики
ВФ Заболотний, НА Мисліцька, БА Сусь
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 0
6
НАВЧАННЯ ФІЗИКИ НА ЗАСАДАХ ПРОПЕДЕВТИЧНОГО ПІДХОДУ У ФОРМУВАННІ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ
НА Мисліцька, ВФ Заболотний
Київ: Національний педагогічний університет імені МП Драгоманова, 2018
52018
Реалізація технології візуалізації на лекційних заняттях з фізики
ЗВ Ф., МН А.
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2014
4*2014
Електрика: навчальний посібник для самостійної роботи студентів з мультимедійними додатками в електронному представленні. (Гриф МОНМС України
МНА Сусь Б.А., Заболотний В.Ф.
Київ: ВІТІ НТУУ «КПІ», 2012
4*2012
Електронні видання як джерела інформації для формування астрономічних знань
НА Мисліцька, ОВ Кузьминський, КІ Чурюмов
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія …, 2010
42010
Фізичний зміст електрорушійної сили в мультимедійній інтерпретації
БА СУСЬ, ВФ ЗАБОЛОТНИЙ, НА МИСЛИЦЬКА
Теория и методика обучения математике, физике, информатике 5 (2), 319-322, 2005
42005
Формування проектувальних методичних умінь у майбутніх педагогів
НА Мисліцька, НА Мыслицкая
Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016
32016
Модернізація навчального процесу з фізики шляхом орієнтування на домінуючий тип сприйняття інформації
ІЮ Слободянюк, НА Мисліцька, ІО Бабич
Физико-математическое образование, 2016
32016
Аналітичний огляд досліджень з формування методичних умінь майбутніх учителів фізики
НА Мисліцька
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 3: Фізика і математика у …, 2015
32015
Діяльнісний підхід під час навчання фізики у вищих навчальних закладах в умовах сучасного навчального середовища
МНА Сусь Б.А.
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 271-273, 2011
3*2011
Формування фізичних понять в учнів основної школи засобами інформаційних технологій навчання
НА Мисліцька
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2007
32007
Модель реалізації освітнього середовища для забезпечення наступності під час формування фізичних понять
НА Мисліцька
Освітнє середовище як методична проблема: Збірник наукових, 126, 2006
32006
Коливання і хвилі
БА Сусь, ВФ Заболотний, НА Мисліцька
К.: ВПЦ" Київський університет, 1997
31997
Методичні проблеми хвильового й корпускулярного підходів при розв’язуванні задач на тему дифракції світла
БА Сусь, ВФ Заболотний, НА Мисліцька
Вісник ЧДПУ імені ТГ Шевченка. Серія: педагогічні науки. Вип 77, 312-315, 0
3
Технології навчання фізики: [навчальний посібник з мультимедійним супроводженням]. (Гриф МОНМС України)
МНА Заболотний В.Ф., Шут М.І.
Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014
22014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20