Олексій Юрійович Бодулєв, Алексей Юрьевич Бодулев, OY Boduliev
Олексій Юрійович Бодулєв, Алексей Юрьевич Бодулев, OY Boduliev
Українська медична стоматологічна академія, Ukrainian Medical Stomatological Academy
Подтвержден адрес электронной почты в домене umsa.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Метаболічне прекондиціонування міокарда перед фармакологічною кардіоверсією у пацієнтів із пароксизмальною фібриляцією передсердь
БО Юрійович
Практикуючий лікар, 13-15, 2018
1*2018
AORTO-DUODENAL FISTULA AS A CAUSE OF THE GASTRO-INTESTINAL BLEEDING OCCURRENCE
OV Ligonenko, AV Yaroshenko, SV Purdenko, OY Boduliev, II Digtyar, ...
Klinichna khirurhiia, 75-76, 2016
12016
Проблема синдрому професійного вигорання студентів-медиків
АІ Могильник, НМ Адамчук, ОЮ Бодулєв
Українська медична стоматологічна академія, 2021
2021
Особливості вищої медичної освіти україни в аспекті безперервного професійного розвитку лікарів
АІ Могильник, НМ Адамчук, ОЮ Бодулєв
Українська медична стоматологічна академія, 2021
2021
The role of rating scales in the diagnosis of postoperative insomnia
OY Boduliev
Infusion & Chemotherapy, 12-13, 2020
2020
Післяопераційна аналгоседація новонароджених
ВІ Похилько, НМ Адамчук, ЮІ Чернявська, ОЮ Бодулєв
Громадська організація «Асоціація Анестезіологів України», Національний …, 2020
2020
Методи моніторингу та лікування больового синдрому у новонароджених в умовах відділення анестезіології та інтенсивної терапії
НМ Адамчук, ВІ Похилько, ДА Шкурупій, ЮІ Чернявська, ОЮ Бодулєв
2020
ANALGOSEDATION OF NEWBORNS IN THE INTENSIVE CARE UNIT. HOW TO DEAL WITH PAIN SYNDROME
VI Pokhylko, DA Shkurupii, NN Adamchuk, YI Cherniavska, OY Boduliev
Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина 10 (3 (37)), 20-25, 2020
2020
Аспекти симуляційного навчання в медичній науці
АІ Могильник, ОЮ Бодулєв
Українська медична стоматологічна академія, 2020
2020
Anesthesia and sleep disorders–a new problem in modern anesthesiology (literature review)
O Boduliev, D Shkurupii
Pain medicine 4 (2), 33-40, 2019
2019
Инфекционный процесс и инсомния
ОЮ Бодулєв, АЮ Бодулев
Бухарский государственный медицинский институт имени Aбу Aли ибн Cино, 2019
2019
Окремі питання інтенсивної терапії пацієнтів з коронавірусною інфекцією
ОЮ Бодулєв
Українська медична стоматологічна академія, 2019
2019
Частота і фактори розвитку післяопераційної інсомнії
ОЮ Бодулєв, ДА Шкурупій
Медицина невідкладних станів, 67-71, 2019
2019
Постопераційна інсомнія: погляд анестезіолога і пацієнта
ОЮ Бодулєв, ДА Шкурупій
Медицина невідкладних станів, 167-168, 2019
2019
Частота и факторы развития послеоперационной инсомнии
АЮ Бодулев, ДА Шкурупий
Медицина неотложных состояний, 2019
2019
Methods of subjective assessment of sleep quality in the perioperative period
SD Boduliev O
Pain, anesthesia and intensive care., 61– 62, 2018
2018
Клінічний випадок вродженої атрезії стравоходу з трахеостравохідною норицею із застосуванням авторської методики тугого контрастування стравоходу
VI Pokhilko, NM Adamchuk, OY Boduliev, YI Cherniavska
Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина 8 (3 (29)), 74-77, 2018
2018
Спосіб тимчасової інтраопераційної зупинки кровотечі з аорто-ентеральної нориці
ОЮ Бодулєв, СВ Пурденко
2017
Клинические манипуляции в неотложной медицине: иллюстрированное учебное пособие
АЮБ Антон Игоревич Могильник
2017
Екстрена та невідкладна медична допомога: навчальний посібник
ЄГС Олексій Юрійович Бодулєв, Олександр Михайлович Дикий, Антон Ігорович ...
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20