Світлана Ставицька
Світлана Ставицька
доктор психологічних наук, професор психології, завідувач кафедри
Verified email at npu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Духовна самосвідомість особистості: становлення і розвиток в юнацькому віці: монографія
СО Ставицька
Nat︠s︡ionalʹnyĭ pedahohichnyĭ universytet im. MP Drahomanova, 2011
502011
Загальна психологія
ВВ Волошина, ЛВ Волинська, СО Савицька, ОВ Темрук
Практикум: навч. посіб. К.: Каравела, 2007
492007
Психологія розвитку та вікова психологія: Практикум: навчальний посібник
ВП Кутішенко, СО Ставицька
Каравелла, 2009
342009
Психолого педагогічні умови подолання особистісної тривожності у дітей молодшого шкільного віку
СО Ставицька
СО Ставицька, 1998
291998
Прояв та подолання особистісної тривожності у школярів
СО Ставицька
Психологія. Збірник наукових праць. Випуск 2, 168-173, 1998
141998
Генеза духовної самосвідомості юнацтва
СО Ставицька
дис. д-ра психол. Наук 19 (07), 2012
132012
Індивідуальні форми організації особистістю життєвого шляху
СО Ставицька, НГ Пилипенко
Вісник Одеського національного університету. Серія: Психологія, 314-323, 2014
92014
Соціально-психологічні особливості реалізації потреби в саморозвитку, самооцінки життєвих цілей та самоставлення як компонентів розвитку самосвідомості в юнацькому віці
СО Ставицька
Проблеми сучасної психології, 2014
92014
Теоретичне обґрунтування розвитку структури самосвідомості особистості
СО Ставицька, ВП Кутішенко
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2016
82016
Психологічні особливості ціннісних орієнтацій сучасного юнацтва
СО Ставицька
Актуальні проблеми психології/за ред. СД Максименка.–К.: Главник, 236-242, 2008
82008
Розвиток самооцінки творчих здібностей у молодшому шкільному віці
ІС Загурська
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2006
82006
Визначення життєвих цінностей в юнацькому віці
СО Ставицька
Науковий Часопис НПУ ім. МП Драгоманова. Серія, 366-374, 2009
72009
Вивчення особистісної тривоги у дітей молодшого шкільного віку проективними методами
СО Ставицька
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Методи підготовки …, 1997
61997
Теоретичний аналіз проблеми механізмів розвитку духовної самосвідомості особистості в юнацькому віці
СО Ставицька
Проблеми сучасної психології, 2014
52014
Психологічні аспекти кар’єрного зростання жінки
ВП Кутішенко, СО Ставицька
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 12: Психологічні науки, 93-99, 2014
42014
Соціальна психологія: Практикум
ВВВ Ставицька С. О.
Каравела, 2014
4*2014
Соціальна психологія: Практикум
КВП Ставицька С. О.
Каравела, 2013
42013
Загальна психологія: Практикум
ТОВ Ставицька С. О., Долинська Л. В., Волошина В. В.
Каравела, 2013
4*2013
Самооцінка реалізації життєвих цілей особистості у процесі розвитку самосвідомості
СО Ставицька
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 12: Психологічні науки, 14-20, 2012
42012
Теоретичний аналіз проблеми становлення і розвитку індивідуально-особистісних характеристик в юнацькому віці
СО Ставицька
Кутішенко ВП, Ставицька СО Психологія розвитку та вікова психологія …, 2009
42009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20