Porokhnya Vasyl
Porokhnya Vasyl
KPU
Verified email at zhu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Моделювання впливу інтелектуального капіталу на інноваційний розвиток підприємства
ЛВО Порохня В.М.
182010
Моделювання економічної доданої вартості на підприємстві
ЛВО Порохня Василь Михайлович
Вісник Запорізького національного університету, 2008
12*2008
Стратегія людського потенціалу – головний фактор економічного росту
КЛВ Порохня В.М.
Економіка та прогнозування, 124-140, 2007
102007
Концептуально-методологічний підхід експресного аналізу оцінювання фінансово-господарської діяльності підприємства, держави в залежності від наявного інтелектуального капіталу
ПВ М.
Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво, 2014
3*2014
Некоторые аспекты системного подхода к процессам функционирования интеллектуального капитала вуза
СЛС Кинторяк Е. Н., Порохня В. М.,
Бизнес Информ., 90–95, 2013
32013
Стратегічне управління розвитку малого підприємництва як складової національної економіки
ПМГ Порохня Василь Михайлович
Вісник економічної науки України, 2012
32012
Сценарне моделювання частки малих підприємств у валовому внутрішньому продукті країни
ПМГ Порохня Василь Михайлович
Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво, 98-103, 2011
3*2011
Розробка концепції моделювання впливу інтелектуального капіталу на конкурентоспроможність підприємства
ІСВ Порохня В.М.
Моделювання та інформаційний системі в економіці, 193- 200, 2011
22011
Загальна модель розвитку інтелектуальних ресурсів освітньої галузі та її складових
КЮО Порохня В.М., Бирський В.В.
Модели управления в рыночной экономике: Збірник наукових праць, 37-62, 2003
2*2003
Model of brand value management as a process of strategic increase of enterprise value
V Porokhnya, O Kravets, A Didenko, V Penev
E3S Web of Conferences 166, 13026, 2020
12020
Optimization of economic and environmental factors of the logistic system of enterprise management
V Porokhnya, Y Shertennikov, R Ivanov, O Ostapenko
E3S Web of Conferences 166, 13001, 2020
12020
Neural network and index forecasting of the strategies of development of the armed forces of Ukraine depending on their own economic opportunities and encroachments of the …
V Porokhnya, O Ostapenko
SHS Web of Conferences 65, 04004, 2019
12019
Модель максимізації функції корисності діяльності установи на основі сценаріїв розвитку
СТО Порохня В.М., Горбань О.Г.
Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво, 77-81, 2016
1*2016
Методологія формування та управління інтелектуальним капіталом підприємств
ККМ Порохня, В. М.
Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво, 148-153, 2014
12014
Концептуальні основи оцінювання та збільшення ринкової вартості підприємства
ЄЄ Порохня В., Бирський В.
Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво, 74-82, 2013
12013
Управління знаннями як потенціалом інтелектуального капіталу в забезпеченні конкурентоспроможності підприємств галузі
ПВ М.
Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво, 82-88, 2012
1*2012
Simulation modeling of the relative influence of the benefits of defense capability strategies on the security of states6th International Conference on Strategies, Models and …
VPO Ostapenko
SMTESM 2019: //doi.org/10.2991/smtesm-19.2019.49 95, 2019
2019
Neural network and index forecasting of the strategies of development of the armed forces of Ukraine depending on their own economic opportunities and encroachments of the …
VPO Ostapenko
SHS Web of Conferences Volume 65 (2019) (M3E2 2019) DOI: https://doi.org/10 …, 2019
2019
Model of allocation of budget and borrowed funds for the armed forces of ukraine development programs in compliance with nato standards
VPO Ostapenko
Journal of European Economy 17 (4), 2018
2018
Формування економічної поведінки домогосподарств України під дією інфляційних процесів
VPR Ivanov
Бізнес Інформ, 131-137, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20