Підписатись
В.Е. Шевченко / Виктория Шевченко / Viktoriya Shevchenko / Вікторія Едуардівна Шевченко
В.Е. Шевченко / Виктория Шевченко / Viktoriya Shevchenko / Вікторія Едуардівна Шевченко
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут журналістики
Підтверджена електронна адреса в knu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Визуальный контент как тенденция современной журналистики //https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/44777034/art-101-mediaskop.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A …
ВЕ Шевченко
Медиаскоп : Электронный журнал факультета журналистики МГУ им. М. В …, 2014
108*2014
Теоретические основы визуальной коммуникации
ВЭ Шевченко
Вопросы журналистики, педагогики, языкознания 19 (20 (163)), 174-180, 2013
622013
Визуальные коммуникации: тенденции форм и технологий ПередАчИ ИНФОрМАЦИИ
ВЭ ШЕВЧЕНКО
Вестник Челябинского государственного университета, https://www.academia.edu …, 2015
422015
Заголовки як спосіб впливу на суспільну свідомість
ВЕ Шевченко
Наукові записки Луганського національного педагогічного університету:[зб …, 2001
372001
Художньо-технічне редагування: підручник
ВЕ Шевченко
К.: Видавець Паливода АВ, 516, 2010
26*2010
Типологія сучасних журналів–засіб вивчення світогляду суспільства
В Шевченко
Наукові записки Інституту журналістики 28, 43-48, 2007
232007
Оформлення сучасного газетного видання/Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики [за ред. ВВ Різуна]/Вікторія Едуардівна Шевченко
ВЕ Шевченко
К.: Поліграф. д-ця Інституту історії України НАН України, 2003
21*2003
Визуальная история как новый вид журналистского сообщения (на примере украинских журналов)
ВЭ Шевченко
Журналистский ежегодник, 48-51, 2013
202013
Форми візуалізації в сучасному журналі: монографія
ВЕ Шевченко
К.: Видавець Паливода АВ, 340, 2013
192013
Система рубрикацій газети–основа її архітектонічної організації
ВЕ Шевченко
Наукові записки Інституту журналістики 2, 53-69, 2001
172001
Графічна організація друкованого тексту та його художня інтерпретація засобами складання
ВЕ Шевченко
Наукові записки Інституту журналістики 2, 53-69, 2001
17*2001
Візуалізація інформації в ЗМІ
ВЕ Шевченко
Світ соціальних комунікацій. Науковий журнал 7, 78-82, 2012
162012
Under the Conditions of Non-Agenda Ownership: Social Media Users in the 2019 Ukrainian Presidential Elections Campaign
VSSF Artem Zakharchenko [0000-0002-3877-8403] , Yuliia Maksimtsova [0000 ...
Proceedings of the 1st International Workshop on Control, Optimisation and …, 2019
15*2019
Hybrid technologies of welding aluminium alloys based on consumable electrode arc and constricted arc
AA Grinyuk, VN Korzhik, VE Shevchenko, AA Babich, SI Peleshenko
The Paton Welding J 5 (6), 98-103, 2016
142016
Елементи оформлення сучасного газетного видання
ВЕ Шевченко
Наукові записки Інституту журналістики 1, 88-95, 2000
142000
Композиція та архітектоніка друкованого видання
ВЕ Шевченко
Вісник Київського національного університету. Серія: журналістика.–К.: РВЦ …, 2000
132000
Эффективность восприятия медиаинформации: визуализация контента
ВЭ Шевченко
Информационная безопасность регионов : Научно-практический журнал …, 2013
122013
Выбор интернет-прозвища как тактика самопрезентации в интернет-дискурсе
ИС Шевченко, ВО Шевченко
Культура народов Причерноморья, 2006
112006
Англо-український тлумачний словник редакційно-видавничої комп'ютерної термінології
ВЕ Шевченко
Либідь, 2006
112006
Співвідношення понять «факту»,«фактичних даних»,«відомостей про факти» та «доказової інформації»
В Шевченко
Право України, 102-105, 2003
112003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20