Наталія Задорожна (Natalya Zadorozhna)
Наталія Задорожна (Natalya Zadorozhna)
Unknown affiliation
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Менеджмент документообігу в інформаційних системах освіти (для ВНЗ і ППО). Навчально-методичний посібник
НТ Задорожна, КМ Лавріщева
К.: КП Видавництво «Педагогічна думка», 1-220, 2007
702007
Концепція створення інформаційної системи планування наукових досліджень АПН України на базі мережі Інтернет
НТ Задорожна
Інформаційні технології і засоби навчання 2 (10), 2009
312009
Науково-методичні засади забезпечення інформаційної системи планування наукових досліджень в АПН України
НТ Задорожна
Інформаційні технології і засоби навчання, 16, 2010
262010
Інформаційна система менеджменту наукових досліджень в НАПН України
НТ Задорожна, ВА Петрушко, СМ Тукало
Інформаційні технології в освіті, 129-137, 2013
242013
Cучасні підходи та принципи побудови порталів
ВЮ Биков, НТ Задорожна
Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору: 36. наук …, 2004
242004
Менеджмент документообiгу в iнформацiйних системах освіти.—Навчально-методичний посібник
НТ Задорожна, КМ Лаврiщева
К.:«Педагогiчна думка, 2007
222007
Інформаційний освітній портал «Діти України»
ВЮ Биков, ЮО Жук, НТ Задорожна, ТВ Кузнецова, ОВ Овчарук
Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору: 36. наук …, 2004
202004
Концепція Інтернет-порталу Національної Академії педагогічних наук України
ІЮ Регейло, НТ Задорожна, ОВ Базелюк
Інформаційні технології і засоби навчання 3 (17), 2010
172010
Принципи інтернет-технологій як основа формування єдиного освітнього простору
НТ Задорожна, ТВ Кузнецова, ТР Сотникова
Інформаційні технології і засоби навчання 3 (4), 2007
162007
Науково-методичне забезпечення інформаційної системи планування наукових досліджень в Національній академії педагогічних наук України на базі мережі Інтернет
НТ Задорожна, ТВ Кузнецова, АВ Кільченко, ХВ Середа, СМ Тукало, ...
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2011
132011
Медіа-освіта: енциклопедія освіти/акад. пед. наук України; головний ред. ВГ Кремень
НТ Задорожна, ТВ Кузнецова
К.: Юрінком Інтер 1040, 10, 2008
132008
Кероване проектування документообігу в управлінських інформаційних системах
НТ Задорожна, КМ Лавріщева
Інститут програмних систем НАН України, 2006
132006
Підхід до проектування системи моніторингу як складової інформаційних технологій підтримки діяльності органів державного управління
НТ Задорожна, ОО Каплун, ТВ Кузнецова
Проблемы программирования 1, 368-377, 2002
132002
Проектування моделі типового сайту наукової установи [Електронний ресурс]
НТ Задорожна
Інформаційні технології і засоби навчання, 39, 2014
122014
Принципи керування проектуванням інформаційних систем управлінської діяльності
НТ Задорожна, КЛ Валь
Проблемы программирования 2, 65-75, 2003
122003
Аналіз стану та тенденції розвитку інформаційних технологій підтримки діяльності органів державного управління
НТ Задорожна
Проблемы программирования 3, 125-138, 2001
112001
Информационная система менеджмента научных исследований в НАПН Украины
НТ Задорожна, ВА Петрушко, СМ Тукало
Інформаційні технології в освіті, 129-137, 2013
102013
Методологія інформатизації наукової та управлінської діяльності установ НАПН України на основі веб-технологій
Задорожна, Кузнецова, Кільченко, Середа, Тукало, Каплун, Лупаренко
Атіка, 2014
92014
Автоматизована база даних «Слухачі ЦІППО» як головний чинник комп’ютеризації діловодства навчального процесу Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти …
Н Задорожна, ТВ Кузнецова, ТР Сотникова
Задорожна, Т. Кузнецова, Т. Сотникова. Режим доступу: http://lib. iitta. gov …, 2006
92006
Науково-методичнi засади забезпечення iнформацiйної системи планування наукових дослiджень в АПН України
НТ Задорожна
Iнформацiйнi технологiї i засоби навчання., 2010
82010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20