Барна Марта, Barna Marta, Marta Barna, M.Y. Barna, Barna M.Yu., Барна М. Ю.
Барна Марта, Barna Marta, Marta Barna, M.Y. Barna, Barna M.Yu., Барна М. Ю.
львівський торговельно-економічний університет
Verified email at lute.lviv.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Оцінювання навченості учня: термінологія та методологія
М Барна, О Гірний
Рідна школа, 34-39, 1999
171999
МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ: СУЧАСНИЙ ЗМІСТ МОНОГРАФІЯ За загальною редакцією доктора економічних наук, професора НВ Карпенко
НВ Карпенко, МВ Макарова, НС Педченко, ВІ Перебийніс, ОС Тєлетов, ...
162018
Features of the entrepreneurship development in digital economy
I Gontareva, M Chorna, D Pawliszczy, M Barna, O Dorokhov, O Osinska
TEM Journal 7 (4), 813, 2018
152018
Толінгові операції в Україні: переваги та недоліки
МЮ Барна, НМ Гарбар
Науковий вісник НЛТУ України 22 (4), 2012
142012
Differences in consumer buying behaviour in consumer markets of the EU member states and Ukraine
N Popadynets, S Shults, M Barna
Economic annals-XXI, 26-30, 2017
122017
Вітчизняний ринок лікарської рослинної сировини: проблеми і рішення
ББ Семак, МЮ Барна, ЛІ Демкевич
Науковий вісник НЛТУ України 21 (1), 2011
112011
Вiтчизняний ринок лiкарської рослинної сировини: проблеми i рiшення
ББ Семак, МЮ Барна, ЛI Демкевич, КА Львiвська
Науковий вiсник НЛТУ України 21, 264, 2011
102011
Особливості трансформації організаційної структури роздрібної торгівлі України
ИН Мельник, МЮ Барна
Мировая экономика и международные отношения (Москва), 2-3, 2004
92004
Шкільний моніторинг як засіб якісних змін в освіті
М Барна
Управління освітою, 6-7, 2001
82001
Tolling operations in Ukraine: advantages and disadvantages
MY Barna, NM Harbar
Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine, 165-169, 2012
72012
Стан та тенденції розвитку ринку синтетичних мийних засобів
МЮ Барна, ОЯ Демкевич
Науковий вісник НЛТУ України 22 (5), 2012
72012
Vitchyznianyi rynok likarskoi roslynnoi syrovyny: problemy i rishennia [Domestic market of medicinal plant raw materials: problems and solutions]
BB Semak, MY Barna, LI Demkevych
Bulletin of NLTU Ukraine 21, 264-268, 2011
72011
Конкурентне середовище роздрібних торговельних підприємств та шляхи розвитку
МЮ Барна
ступеня канд. екон. наук/МЮ Барна.–Львів, 2008.–17 с, 2008
72008
Концепція розвитку системи внутрішньої торгівлі України в сучасних умовах трансформації
МЮ Барна
Інвестиції: практика та досвід, 63-70, 2015
62015
Етнофестивальний туризм: теоретичні засади й етногеографічні аспекти організації
МЙ Рутинський, МЯ Топорницька
Географія та туризм, 82-93, 2011
62011
Териториальна організація етнофестивального туризму Львівської обасті
МЯ Топорницька
Дисертація на здобуття наук. ст. канд. географічних наук.[Електронний ресурс …, 2015
52015
Eтнофестивальний туризм у Львівській обл.: тематична структура та просторово-часові особливості організації
М Топорницька
Вісник Львівського університету. Серія географічна, 197-205, 2012
52012
Особливості рефлексії професійної діяльності молодих викладачів вишу
ІМ Білецька
Проблеми сучасної психології 12, 2011
42011
Види фальсифікації парфумерної продукції
МЮ Барна
Науковий вісник НЛТУ України 20 (12), 2010
42010
Напрями інституціалізації лідерства в управлінні персоналом підприємств ресторанного господарства
МЮ Барна, ОМ Бабенко
Причорноморські економічні студії, 71-74, 2017
32017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20