Барна Марта, Barna Marta, Marta Barna, M.Y. Barna, Barna M.Yu., Барна М. Ю.
Барна Марта, Barna Marta, Marta Barna, M.Y. Barna, Barna M.Yu., Барна М. Ю.
львівський торговельно-економічний університет
Verified email at lute.lviv.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Features of the entrepreneurship development in digital economy
I Gontareva, M Chorna, D Pawliszczy, M Barna, O Dorokhov, O Osinska
TEM Journal 7 (4), 813, 2018
192018
МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ: СУЧАСНИЙ ЗМІСТ МОНОГРАФІЯ За загальною редакцією доктора економічних наук, професора НВ Карпенко
НВ Карпенко, МВ Макарова, НС Педченко, ВІ Перебийніс, ОС Тєлетов, ...
192018
Оцінювання навченості учня: термінологія та методологія
М Барна, О Гірний
Рідна школа, 34-39, 1999
181999
Толінгові операції в Україні: переваги та недоліки
МЮ Барна, НМ Гарбар
Науковий вісник НЛТУ України 22 (4), 2012
152012
Вітчизняний ринок лікарської рослинної сировини: проблеми і рішення
ББ Семак, МЮ Барна, ЛІ Демкевич
Науковий вісник НЛТУ України 21 (1), 2011
152011
Differences in consumer buying behaviour in consumer markets of the EU member states and Ukraine
N Popadynets, S Shults, M Barna
Economic annals-XXI, 26-30, 2017
132017
Особливості трансформації організаційної структури роздрібної торгівлі України
ИН Мельник, МЮ Барна
Мировая экономика и международные отношения (Москва), 2-3, 2004
112004
Вiтчизняний ринок лiкарської рослинної сировини: проблеми i рiшення
ББ Семак, МЮ Барна, ЛI Демкевич, КА Львiвська
Науковий вiсник НЛТУ України 21, 264, 2011
102011
Шкільний моніторинг як засіб якісних змін в освіті
М Барна
Управління освітою, 6-7, 2001
82001
Концепція розвитку системи внутрішньої торгівлі України в сучасних умовах трансформації
МЮ Барна
Інвестиції: практика та досвід, 63-70, 2015
72015
Tolling operations in Ukraine: advantages and disadvantages
MY Barna, NM Harbar
Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine, 165-169, 2012
72012
Стан та тенденції розвитку ринку синтетичних мийних засобів
МЮ Барна, ОЯ Демкевич
Науковий вісник НЛТУ України 22 (5), 2012
72012
Vitchyznianyi rynok likarskoi roslynnoi syrovyny: problemy i rishennia [Domestic market of medicinal plant raw materials: problems and solutions]
BB Semak, MY Barna, LI Demkevych
Bulletin of NLTU Ukraine 21, 264-268, 2011
72011
Етнофестивальний туризм: теоретичні засади й етногеографічні аспекти організації
МЙ Рутинський, МЯ Топорницька
Географія та туризм, 82-93, 2011
72011
Конкурентне середовище роздрібних торговельних підприємств та шляхи розвитку
МЮ Барна
ступеня канд. екон. наук/МЮ Барна.–Львів, 2008.–17 с, 2008
72008
Місце фестивального туризму у класифікаційній схемі масових видів туризму
М Топорницька
Вісник Львівського університету. Серія: Міжнародні відносини, 246-253, 2012
62012
Особливості рефлексії професійної діяльності молодих викладачів вишу
ІМ Білецька
Проблеми сучасної психології 12, 2011
62011
Трансформація системи внут-рішньої торгівлі в Україні: монографія
МЮ Барна
Львів: Растр-7, 2015
52015
Териториальна організація етнофестивального туризму Львівської обасті
МЯ Топорницька
Дисертація на здобуття наук. ст. канд. географічних наук.[Електронний ресурс …, 2015
52015
Державне регулювання інвестиційного процесу в умовах функціонування ринку цінних паперів: монографія
ПО Куцик, МЯ Вірт, ІВ Гончарук, ВІ Куцик, МЮ Барна
Львів: В-во «Растр-7, 2014
52014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20