Подписаться
Tetyana Sopronyuk; Тетяна Сопронюк
Tetyana Sopronyuk; Тетяна Сопронюк
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене chnu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Експоненціальна оцінка фундаментальної матриці лінійної імпульсної системи
РІ Петришин, ТМ Сопронюк
Український математичний журнал, 2001
82001
Технології візуального й узагальненого програмування в C++ Builder: Навчальний посібник
ТМ Сопронюк
Чернівці: ЧНУ, 2009
6*2009
Exponential estimate for the fundamental matrix of a linear impulsive system
RI Petryshyn, TM Sopronyuk
Ukrainian Mathematical Journal 53 (8), 1316-1325, 2001
62001
Обгрунтування методу усереднення для багаточастотних імпульсних систем
РI Петришин, ТМ Сопронюк
Укр. мат. журн.-2003.-55 N 1, 55-65, 2003
5*2003
Наближені методи розв’язування диференціальних рівнянь з імпульсною дією: навч. посібник
РІ Петришин, ТМ Сопронюк
Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 200, 2010
42010
КОЛИВАННЯ ІМПУЛЬСНИХ БАГАТОЧАСТОТНИХ СИСТЕМ
ТМ СОПРОНЮК, РІ ПЕТРИШИН, ОА БОЙЧУК
АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико …, 2003
4*2003
Усереднення початкової та крайової задач для одного класу коливних імпульсних систем
PI Петришин, ТМ Сопронюк
Нелінійні коливання.-2006.-9, 68-84, 2006
32006
Усереднення крайової задачi з iнтегральними крайовими умовами i параметрами для iмпульсної багаточастотної системи
РІ Петришин, ТМ Сопронюк
Наук. вiсник Чернiвецького ун-ту: Зб. наук. пр. Вип. 228. Математика …, 2004
32004
Construction of an Integral Manifold of a Multifrequency Oscillation System with Fixed Times of Pulse Action
AM Samoilenko, RI Petryshyn, TM Sopronyuk
Ukrainian Mathematical Journal 55 (5), 773-800, 2003
32003
Системне програмування. Частина ІІ. Елементи теорії компіляції: Навчальний посібник у двох частинах
ТМ Сопронюк
Чернівці: ЧНУ, 84, 2008
22008
Багатоточкова задача з параметрами для імпульсної багаточастотної системи
ТМ Сопронюк, ПМ Дудницький
Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Зб. наук. пр. Вип, 191-192, 2004
2*2004
Побудова інтегрального многовиду багаточастотної коливної системи з фіксованими моментами імпульсної дії
АМ Самойленко, РІ Петришин, ТМ Сопронюк
Український математичний журнал, 641-665, 2003
22003
Justification of Averaging Method for Multifrequency Impulsive Systems.
RI Petryshyn, TM Sopronyuk
Ukrainian Mathematical Journal 55 (1), 2003
22003
ОЦIНКИ ПОХИБКИ МЕТОДУ УСЕРЕДНЕННЯ ДЛЯ БАГАТОЧАСТОТНИХ КОЛИВНИХ СИСТЕМ
РІ Петришин, ТМ Сопронюк
Буковинський математичний журнал, 2002
2*2002
Asymptotic stability of solutions of a nonlinear impulsive system with small parameter
TM Sopronyuk
Nauk. Visn. Cherniv. Univ., Ser. Mat, 113-120, 2001
22001
Моделювання електричних кіл з перемиканнями за допомогою диференціальних рівнянь з імпульсною дією
ТМ Сопронюк
Видавництво УжНУ «Говерла», 2011
12011
Averaging of initial-value and boundary-value problems for one class of oscillatory impulsive systems
RI Petryshyn, TM Sopronyuk
Nonlinear Oscillations 9 (1), 65-82, 2006
12006
Коливання імпульсних багаточастотних систем: дис. кандидата фіз.-мат. наук: 01.01. 02/Сопронюк Тетяна Миколаївна
ТМ Сопронюк
Чернівці, 2003
12003
Analysis of Correspondence Reviews Texts and Stars Ratings
T Sopronyuk
Modeling, Control and Information Technologies: Proceedings of International …, 2020
2020
ВІЗУАЛІЗАЦІЯ АЛГОРИТМУ FREQUENT PATTERN-GROWTH STRATEGY (FPG) ЗАСОБАМИ МОВИ R
ТМ Сопронюк
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20