Tatiana V. Romanchik, Тетяна В. Романчик, Татьяна В. Романчик (ORCID: 0000-0002-2065-2415)
Tatiana V. Romanchik, Тетяна В. Романчик, Татьяна В. Романчик (ORCID: 0000-0002-2065-2415)
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE
Підтверджена електронна адреса в kpi.kharkov.ua
НазваПосиланняРік
Економічна безпека підприємства: функціональні аспекти
ТВ Романчик
Запорізький національний технічний університет, 2017
242017
Теорія інновації: дослідження понятійного апарату
ТВ Романчик
Бізнес Інформ, 138-142, 2014
232014
Оцінка сучасного стану інноваційної діяльності підприємств України
ТВ Романчик
Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний …, 2008
222008
Наукові засади дефініції" економічна безпека"
ТВ Романчик
Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського, 2017
212017
Механізм управління рівнем конкурентоспроможності продукції підприємства
ПГ Перерва, ТВ Романчик
" ВТД" Університетська книга", 2012
202012
Аналіз стану інноваційної активності економіки України
ТВ Романчик
ВД" ІНЖЕК", 2014
182014
Деякі аспекти економічної безпеки промислових підприємств
ТВ Романчик
НТУ" ХПІ", 2016
152016
Комплексний підхід до управління конкурентоспроможностю промислової продукції
ПГ Перерва, ТВ Романчик
Економічні науки. Сер.: Економіка та менеджмент, 24-34, 2012
152012
Інноваційна діяльність як фактор економічної безпеки промислового підприємства
ПГ Перерва, ТВ Романчик
Триторія, 2018
122018
Таксономический анализ как метод оценки конкурентоспособности промышленной продукции
ТВР В. П. Городнов
Бизнес Информ, 24‒28, 2010
11*2010
Місце комплаєнс у забезпеченні економічної безпеки підприємства
ТВ Романчик
Національна академія Національної гвардії України, 2017
12017
Фінансова безпека підприємства як складова національної безпеки країни
ТВ Романчик
Національна академія Національної гвардії України, 2017
12017
Деякі аспекти залежності ефективності реклами від фактору часу
Т Романчик
Науковий вісник [Одеського національного економічного університету], 135-145, 2016
12016
Проблемні питання захисту прав інтелектуальної власності в Україні
ТВ Романчик
Гармонізація законодавства України з питань інтелектуальної власності щодо …, 2014
12014
Розвиток інтеграційних процесів: проблеми та перспективи українських товаровиробників
ТВ Романчик
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2014
12014
Визначення конкурентоспроможності проектів промислового підприємства на основі аналізу ієрархій їх часткових пріоритетів
ТВ Романчик
Харківська національна академія міського господарства ім. ОМ Бекетова, 2014
12014
Конкурентоспроможність проектів у контексті теорії конкуренції
ТВ Романчик
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Технічний прогрес та …, 2014
12014
Обґрунтування параметрів наукоємної продукції на основі оцінки та розподілу економічного ефекту
СМ Осипенко, ТВ Романчик
ВД" ІНЖЕК", 2012
12012
Дослідження вторинного автомобільного ринку України: динаміка та перспективи
ТВ Романчик
Прометей : зб. наук. праць, 172‒175, 2011
12011
Первинний автомобільний ринок України: тенденції розвитку
ТВ Романчик
Міжнародний Слов'янський університет, 2011
12011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20