Tatiana V. Romanchik, Тетяна В. Романчик, Татьяна В. Романчик (ORCID: 0000-0002-2065-2415)
Tatiana V. Romanchik, Тетяна В. Романчик, Татьяна В. Романчик (ORCID: 0000-0002-2065-2415)
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE
Підтверджена електронна адреса в kpi.kharkov.ua
НазваПосиланняРік
Аналіз стану інноваційної активності економіки України
ТВ Романчик
ВД" ІНЖЕК", 2014
262014
Економічна безпека підприємства: функціональні аспекти
ТВ Романчик
Запорізький національний технічний університет, 2017
242017
Деякі аспекти економічної безпеки промислових підприємств
ТВ Романчик
НТУ" ХПІ", 2016
232016
Теорія інновації: дослідження понятійного апарату
ТВ Романчик
Бізнес Інформ, 138-142, 2014
232014
Оцінка сучасного стану інноваційної діяльності підприємств України
ТВ Романчик
Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний …, 2008
232008
Механізм управління рівнем конкурентоспроможності продукції підприємства
ПГ Перерва, ТВ Романчик
" ВТД" Університетська книга", 2012
222012
Наукові засади дефініції" економічна безпека"
ТВ Романчик
Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського, 2017
212017
Інноваційна діяльність як фактор економічної безпеки промислового підприємства
ПГ Перерва, ТВ Романчик
Триторія, 2018
162018
Комплексний підхід до управління конкурентоспроможностю промислової продукції
ПГ Перерва, ТВ Романчик
Економічні науки. Сер.: Економіка та менеджмент, 24-34, 2012
162012
Таксономический анализ как метод оценки конкурентоспособности промышленной продукции
ТВР В. П. Городнов
Бизнес Информ, 24‒28, 2010
13*2010
Методы формирования и поддержания ценности бренда
Т Романчик, К Шереметьєва
Вісник Національного технічного університету" Харківський політехнічний …, 2019
12019
Ризики інноваційної діяльності
ТВ Романчик
Луцьк, 2018
12018
Просування в системі маркетингових комунікацій: методологічні підходи
ТВ Романчик
НТУ" ХПІ", 2017
12017
Місце комплаєнс у забезпеченні економічної безпеки підприємства
ТВ Романчик
Національна академія Національної гвардії України, 2017
12017
Менеджмент у рекламі
ТВ Романчик
Полтавський університет економіки і торгівлі, 2017
12017
Фінансова безпека підприємства як складова національної безпеки країни
ТВ Романчик
Національна академія Національної гвардії України, 2017
12017
РОЗВИТОК ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК НЕОБХІДНА ПЕРЕДУМОВА ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ
ТВ Романчик, РО Марченко
Збірник тез доповідей, 154-156, 2016
1*2016
Деякі аспекти залежності ефективності реклами від фактору часу
Т Романчик
Науковий вісник [Одеського національного економічного університету], 135-145, 2016
12016
Проблемні питання захисту прав інтелектуальної власності в Україні
ТВ Романчик
Гармонізація законодавства України з питань інтелектуальної власності щодо …, 2014
12014
Розвиток інтеграційних процесів: проблеми та перспективи українських товаровиробників
ТВ Романчик
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2014
12014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20