Tatiana V. Romanchik, Тетяна В. Романчик, Татьяна В. Романчик (ORCID: 0000-0002-2065-2415)
Tatiana V. Romanchik, Тетяна В. Романчик, Татьяна В. Романчик (ORCID: 0000-0002-2065-2415)
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE
Підтверджена електронна адреса в kpi.kharkov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Аналіз стану інноваційної активності економіки України
ТВ Романчик
ВД" ІНЖЕК", 2014
262014
Економічна безпека підприємства: функціональні аспекти
ТВ Романчик
Запорізький національний технічний університет, 2017
252017
Механізм управління рівнем конкурентоспроможності продукції підприємства
ПГ Перерва, ТВ Романчик
Сумський державний університет, 2012
252012
Теорія інновації: дослідження понятійного апарату
ТВ Романчик
Бізнес Інформ, 138-142, 2014
242014
Оцінка сучасного стану інноваційної діяльності підприємств України
ТВ Романчик
Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний …, 2008
242008
Деякі аспекти економічної безпеки промислових підприємств
ТВ Романчик
НТУ" ХПІ", 2016
232016
Наукові засади дефініції" економічна безпека"
ТВ Романчик
Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського, 2017
222017
Інноваційна діяльність як фактор економічної безпеки промислового підприємства
ПГ Перерва, ТВ Романчик
Триторія, 2018
172018
Комплексний підхід до управління конкурентоспроможностю промислової продукції
ПГ Перерва, ТВ Романчик
Економічні науки. Сер.: Економіка та менеджмент, 24-34, 2012
172012
Таксономический анализ как метод оценки конкурентоспособности промышленной продукции
ТВР В. П. Городнов
Бизнес Информ, 24‒28, 2010
13*2010
Оцінка конкурентоспроможності продукції промислових підприємств з урахуванням фактора часу
ТВ Романчик
Прометей : зб. наук. праць, 175‒179, 2011
22011
Методы формирования и поддержания ценности бренда
ТВ Романчик, ТС Потоцкая, ЕИ Шереметьева
Национальный технический университет" Харьковский политехнический институт", 2019
12019
Державні закупівлі: сучасні проблеми та шляхи їх подолання
ТВ Романчик, ОА Товма
Національна академія Національної гвардії України, 2019
12019
Конкурентний потенціал підприємства: сутність поняття
ТВ Романчик, ЄВ Павленко
Э-кономика, 2018
12018
Інноваційна складова реінжинірингу у забезпеченні економічної безпеки підприємства
ПГ Перерва, ТВ Романчик
Сумський національний аграрний університет, 2018
12018
Ризики інноваційної діяльності
ТВ Романчик
Луцьк, 2018
12018
Молодіжна аудиторія–двигун вірусного маркетингу
АВ Романчик, ТВ Романчик
Полтавський університет економіки і торгівлі, 2017
12017
Просування в системі маркетингових комунікацій: методологічні підходи
ТВ Романчик
НТУ" ХПІ", 2017
12017
Місце комплаєнс у забезпеченні економічної безпеки підприємства
ТВ Романчик
Національна академія Національної гвардії України, 2017
12017
Фінансова безпека підприємства як складова національної безпеки країни
ТВ Романчик
Національна академія Національної гвардії України, 2017
12017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20