Tatiana V. Romanchik, Тетяна В. Романчик, Татьяна В. Романчик (ORCID: 0000-0002-2065-2415)
Tatiana V. Romanchik, Тетяна В. Романчик, Татьяна В. Романчик (ORCID: 0000-0002-2065-2415)
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE
Підтверджена електронна адреса в kpi.kharkov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Верес Шомоши М., Кобелева ТА Комплаенс программа промышленного предприятия [учебник]
ПГ Перерва, Д Коциски
Харьков-Мишкольц: ООО «Планета-принт, 689, 2019
1442019
Compliance prоgrаm: [tutorial]
PG Pеrеrvа, K Gy, M Sоmоsi Vеrеs, TА Kоbiеliеvа
Khаrkоv-Miskоlс: NTU" KhPI, 2019
582019
Compliance prоgrаm:[tutorial]/PG Pererva [et al.]; ed.: PG Pererva, G. Kосziszky, M. Vеrеs Sоmоsi
PG Pеrеrvа, K Gy
Khаrkоv-Miskоlс: NTU" KhPI, 2019
512019
Інноваційна складова реінжинірингу у забезпеченні економічної безпеки підприємства
ПГ Перерва, ТВ Романчик
Сумський національний аграрний університет, 2018
422018
Місце інноваційної складової у забезпеченні економічної безпеки підприємства
ПГ Перерва, ТВ Романчик
Триторія, 2018
412018
Механізм управління рівнем конкурентоспроможності продукції підприємства
ПГ Перерва, ТВ Романчик
Сумський державний університет, 2012
402012
Аналіз стану інноваційної активності економіки України
ТВ Романчик
ВД" ІНЖЕК", 2014
342014
Деякі аспекти економічної безпеки промислових підприємств
ТВ Романчик
НТУ" ХПІ", 2016
322016
Комплексний підхід до управління конкурентоспроможностю промислової продукції
ПГ Перерва, ТВ Романчик
Економічні науки. Сер.: Економіка та менеджмент, 24-34, 2012
292012
Економічна безпека підприємства: функціональні аспекти
ТВ Романчик
Запорізький національний технічний університет, 2017
272017
Таксономический анализ как метод оценки конкурентоспособности промышленной продукции
ТВР В. П. Городнов
Бизнес Информ, 24‒28, 2010
262010
Комплаєнс як фактор інноваційного розвитку підприємства
ПГ Перерва, ТО Кобєлєва, ТВ Романчик
Триторія, 2018
242018
Теорія інновації: дослідження понятійного апарату
ТВ Романчик
Бізнес Інформ, 138-142, 2014
242014
Наукові засади дефініції" економічна безпека"
ТВ Романчик
Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського, 2017
222017
Оцінка сучасного стану інноваційної діяльності підприємств України
ТВ Романчик
Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний …, 2008
222008
Інноваційна діяльність як фактор економічної безпеки промислового підприємства
ПГ Перерва, ТВ Романчик
Триторія, 2018
182018
Compliance program of an enterprise
PGP G Kocziszky, M Veres Somosi
Харківський національний університет будівництва та архітектури, 2018
72018
Determination of the essence of the economic security of the country
TVR P Reichling, PG Pererva
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2018
52018
Analiz stanu innovatsiinoi aktyvnosti ekonomiky Ukrainy
TV Romanchyk
Biznes Inform, 111-115, 0
5*
Security management of innovation activity of an enterprise based on a multiple-factor approach
T Romanchik, M Cherkashina, O Shapoval, O Kitchenko, O Heliarovska
World Scientific and Engineering Academy and Society, Greece, 2020
42020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20