Tatiana V. Romanchik, Тетяна В. Романчик, Татьяна В. Романчик (ORCID: 0000-0002-2065-2415)
Tatiana V. Romanchik, Тетяна В. Романчик, Татьяна В. Романчик (ORCID: 0000-0002-2065-2415)
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE
Підтверджена електронна адреса в kpi.kharkov.ua
НазваПосиланняРік
Економічна безпека підприємства: функціональні аспекти
ТВ Романчик
Запорізький національний технічний університет, 2017
242017
Аналіз стану інноваційної активності економіки України
ТВ Романчик
ВД" ІНЖЕК", 2014
242014
Теорія інновації: дослідження понятійного апарату
ТВ Романчик
Бізнес Інформ, 138-142, 2014
232014
Оцінка сучасного стану інноваційної діяльності підприємств України
ТВ Романчик
Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний …, 2008
222008
Наукові засади дефініції" економічна безпека"
ТВ Романчик
Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського, 2017
212017
Деякі аспекти економічної безпеки промислових підприємств
ТВ Романчик
НТУ" ХПІ", 2016
212016
Механізм управління рівнем конкурентоспроможності продукції підприємства
ПГ Перерва, ТВ Романчик
" ВТД" Університетська книга", 2012
212012
Комплексний підхід до управління конкурентоспроможностю промислової продукції
ПГ Перерва, ТВ Романчик
Економічні науки. Сер.: Економіка та менеджмент, 24-34, 2012
162012
Інноваційна діяльність як фактор економічної безпеки промислового підприємства
ПГ Перерва, ТВ Романчик
Триторія, 2018
142018
Таксономический анализ как метод оценки конкурентоспособности промышленной продукции
ТВР В. П. Городнов
Бизнес Информ, 24‒28, 2010
12*2010
Методы формирования и поддержания ценности бренда
Т Романчик, К Шереметьєва
Вісник Національного технічного університету" Харківський політехнічний …, 2019
12019
Ризики інноваційної діяльності
ТВ Романчик
Луцьк, 2018
12018
Просування в системі маркетингових комунікацій: методологічні підходи
ТВ Романчик
НТУ" ХПІ", 2017
12017
Місце комплаєнс у забезпеченні економічної безпеки підприємства
ТВ Романчик
Національна академія Національної гвардії України, 2017
12017
Менеджмент у рекламі
ТВ Романчик
Полтавський університет економіки і торгівлі, 2017
12017
Фінансова безпека підприємства як складова національної безпеки країни
ТВ Романчик
Національна академія Національної гвардії України, 2017
12017
Деякі аспекти залежності ефективності реклами від фактору часу
Т Романчик
Науковий вісник [Одеського національного економічного університету], 135-145, 2016
12016
Проблемні питання захисту прав інтелектуальної власності в Україні
ТВ Романчик
Гармонізація законодавства України з питань інтелектуальної власності щодо …, 2014
12014
Розвиток інтеграційних процесів: проблеми та перспективи українських товаровиробників
ТВ Романчик
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2014
12014
Визначення конкурентоспроможності проектів промислового підприємства на основі аналізу ієрархій їх часткових пріоритетів
ТВ Романчик
Харківська національна академія міського господарства ім. ОМ Бекетова, 2014
12014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20