Смачило І.B.; Smachylo Irina
Смачило І.B.; Smachylo Irina
Доцент кафедри внутрішньої медицини №1 Тернопільський державний
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Патологія щитоподібної залози та вагітність
НВ Пасєчко, ЛВ Наумова, СМ Геряк, ЛП Мартинюк, ІВ Смачило, ...
Вісник наукових досліджень, 54-56, 2009
82009
До питання лiподермопластики у хворих на ожирiння
ЛЯ Ковальчук, АД Беденюк, II Чонка, ЮМ Футуйма, II Смачило, ...
Шпитальна хірургія. Журнал імені ЛЯ Ковальчука, 2012
12012
Шляхи оптимізації викладання лекцій з “Основ внутрішньої медицини” в світлі засад Болонської декларації
МІ Швед, НВ Пасєчко, ЛП Мартинюк, ЛП Мазур, ЛП Боднар, ...
Медична освіта, 2011
12011
Нові технології удосконалення самостійної роботи студентів на кафедрі внутрішньої медицини № 1
МІ Швед, ЛП Боднар, ЛП Мазур, АО Боб, ЛВ Наумова, ЛВ Радецька, ...
Медична освіта, 143-145, 2010
12010
Фосфорно-кальцієвий баланс і кальциноз клапанів серця у хворих на хронічному гемодіалізі
ІР Мисула, ОБ Сусла, ІВ Смачило, АІ Гоженко
Вісник наукових досліджень, 16-18, 2009
12009
Деякі аспекти модифікації способу життя на основі дієтичних підходів при кардіореабілітації хворих на ішемічну хворобу серця та після операцій на серці
НВ Пасєчко, ЛВ Радецька, ПП Кузів, НІ Ярема, АО Боб, ІВ Смачило, ...
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 112-116, 2018
2018
Особливості перебігу гіпертонічної хвороби у жінок постменопаузального періоду з порушеннями мінеральної щільності кісткової тканини та дисліпідемією
НІ Ярема, НВ Пасєчко, ЛВ Радецька, ІП Савченко, АО Боб, ІВ Смачило, ...
Вісник наукових досліджень, 53-57, 2018
2018
Деякі аспекти корекції ліпітензії–нової проблеми у сучасній кардіології
ЛВ Радецька, НІ Ярема, ІВ Смачило, АО Боб, ЗП Мандзій, АІ Хоміцька, ...
Вісник наукових досліджень, 49-52, 2018
2018
Деякі клінічні аспекти ліпітензії
НВ Пасєчко, ЛВ Радецька, НІ Ярема, АО Боб, ІВ Смачило, ...
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 246-248, 2018
2018
виКориСтання СимуляЦіЙниХ методиК у виріШенні багаторівневиХ СитуаЦіЙниХ задаЧ при проведенні іі етапу вСеуКраЇнСьКоЇ СтудентСьКоЇ олімпіади з ендоКринологіЇ Пасєчко НВ…
ІП Савченко, ІВ Смачило, ТІ Крицький, НІ Корильчук, ЛП Мазур, ...
Відповідальний за випуск: проф. АГ Шульгай., 491, 2018
2018
Досвід організації самостійної роботи студентів iv курсу у процесі вивчення внутрішньої медицини
ЛВ Радецька, НВ Пасєчко, НІ Ярема, АО Боб, ІВ Смачило, ІП Савченко, ...
Медична освіта, 95-97, 2017
2017
Фармакоекономічні проблеми лікування загострень бронхіальної астми
АО Боб, ОО Боб, ІВ Смачило, МЄ Гаврилюк, ЛВ Радецька
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 106-106, 2016
2016
До питання лiподермопластики у хворих на ожирiння
АI Балабан, ЮМ Футуйма, ЛЯ Ковальчук, II Смачило, II Чонка, ...
Шпитальна хірургія, 2015
2015
ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИКЛАДАННЯ ЛЕКЦІЙ З “ОСНОВ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ” В СВІТЛІ ЗАСАД БОЛОНСЬКОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ
ІВ Смачило, ТВ Лихацька, ЛП Боднар, ЛВ Наумова, ОЛ Сидоренко, ...
Medical education, 2015
2015
ДИНАМІКА СТАНУ МІКРОБІОЦЕНОЗУ ТОВСТОЇ КИШКИ У ХВОРИХ З ДАМПІНГ-СИНДРОМОМ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ КУТИКУЛИ ШЛУНОЧКІВ КУРЕЙ
ІВ Смачило, ВІ Максимлюк, MI Швед
ТГМУ, 2015
2015
Корекція порушень кишкової мікрофлори у хворих на хронічний панкреатит
ІВ Смачило, МЄ Гаврилюк, АО Боб
Вісник наукових досліджень, 140-141, 2012
2012
Побічні ефекти антибактеріальної терапії у хворих на пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки в поєднанні з гепатобіліарною патологією
ВВ Василюк, ОЛ Сидоренко, ВМ Василюк, ІВ Смачило, МЄ Гаврилюк, ...
Вісник наукових досліджень, 56-59, 2011
2011
Вплив комплексного лікування з застосуванням тіотриазоліну на динаміку клініко-біохімічних, імунологічних показників у хворих на хронічний гастродуоденіт і виразкову хворобу в…
МІ Швед, ГВ Лихацька, ТВ Лихацька, ІB Смачило, ВО Лихацька, ...
Запорожский медицинский журнал, 77-79, 2010
2010
Ішемічно-реперфузійне пошкодження печінки та його корекція берлітіоном
ЛЯ Ковальчук, ВІ Максимлюк, ІІ Смачило, ВБ Доброродній, ІВ Смачило, ...
Шпитальна хірургія, 5-8, 2010
2010
Корекція порушень кишкового мікробіоценозу у хворих на цукровий діабет 2 типу
МІ Швед, ТО Паламар, ІВ Смачило, ЛВ Наумова, ТВ Лихацька, ...
Вісник наукових досліджень, 33-34, 2009
2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20