Смачило І.B.; Smachylo Irina
Смачило І.B.; Smachylo Irina
Доцент кафедри внутрішньої медицини №1 Тернопільський державний
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Патологія щитоподібної залози та вагітність
НВ Пасєчко, ЛВ Наумова, СМ Геряк, ЛП Мартинюк, ІВ Смачило, ...
Вісник наукових досліджень, 54-56, 2009
82009
До питання лiподермопластики у хворих на ожирiння
ЛЯ Ковальчук, АД Беденюк, II Чонка, ЮМ Футуйма, II Смачило, ...
Шпитальна хірургія. Журнал імені ЛЯ Ковальчука, 2012
22012
Шляхи оптимізації викладання лекцій з “Основ внутрішньої медицини” в світлі засад Болонської декларації
МІ Швед, НВ Пасєчко, ЛП Мартинюк, ЛП Мазур, ЛП Боднар, ...
Медична освіта, 2011
12011
Вплив комплексного лікування з застосуванням тіотриазоліну на динаміку клініко-біохімічних, імунологічних показників у хворих на хронічний гастродуоденіт і виразкову хворобу в…
МІ Швед, ГВ Лихацька, ТВ Лихацька, ІB Смачило, ВО Лихацька, ...
Запорожский медицинский журнал, 77-79, 2010
12010
Нові технології удосконалення самостійної роботи студентів на кафедрі внутрішньої медицини № 1
МІ Швед, ЛП Боднар, ЛП Мазур, АО Боб, ЛВ Наумова, ЛВ Радецька, ...
Медична освіта, 143-145, 2010
12010
Фосфорно-кальцієвий баланс і кальциноз клапанів серця у хворих на хронічному гемодіалізі
ІР Мисула, ОБ Сусла, ІВ Смачило, АІ Гоженко
Вісник наукових досліджень, 16-18, 2009
12009
Артеріальна гіпертензія та коморбідність
НМ Андон’єва, ОЄ Березін, ОО Березін, ОМ Біловол, АО Боб, ...
2020
Комплаєнс до лікування хворих з артеріальною гіпертензією та ішемічною хворобою серця в амбулаторних умовах
НВ Пасєчко, ЛВ Радецька, НІ Ярема, АО Боб, ІВ Смачило, АІ Хоміцька
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 112-116, 2019
2019
Досвід проведення ерадикаційної терапії Helicobacter pylori у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки
НВ Пасєчко, МЄ Гаврилюк, НІ Ярема, АО Боб, ЛВ Наумова, ...
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 107-111, 2018
2018
Деякі аспекти модифікації способу життя на основі дієтичних підходів при кардіореабілітації хворих на ішемічну хворобу серця та після операцій на серці
НВ Пасєчко, ЛВ Радецька, ПП Кузів, НІ Ярема, АО Боб, ІВ Смачило, ...
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 112-116, 2018
2018
Особливості перебігу гіпертонічної хвороби у жінок постменопаузального періоду з порушеннями мінеральної щільності кісткової тканини та дисліпідемією
НІ Ярема, НВ Пасєчко, ЛВ Радецька, ІП Савченко, АО Боб, ІВ Смачило, ...
Вісник наукових досліджень, 53-57, 2018
2018
Деякі аспекти корекції ліпітензії–нової проблеми у сучасній кардіології
ЛВ Радецька, НІ Ярема, ІВ Смачило, АО Боб, ЗП Мандзій, АІ Хоміцька, ...
Вісник наукових досліджень, 49-52, 2018
2018
Деякі клінічні аспекти ліпітензії
НВ Пасєчко, ЛВ Радецька, НІ Ярема, АО Боб, ІВ Смачило, ...
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 246-248, 2018
2018
виКориСтання СимуляЦіЙниХ методиК у виріШенні багаторівневиХ СитуаЦіЙниХ задаЧ при проведенні іі етапу вСеуКраЇнСьКоЇ СтудентСьКоЇ олімпіади з ендоКринологіЇ Пасєчко НВ…
ІП Савченко, ІВ Смачило, ТІ Крицький, НІ Корильчук, ЛП Мазур, ...
Відповідальний за випуск: проф. АГ Шульгай., 491, 2018
2018
Досвід організації самостійної роботи студентів iv курсу у процесі вивчення внутрішньої медицини
ЛВ Радецька, НВ Пасєчко, НІ Ярема, АО Боб, ІВ Смачило, ІП Савченко, ...
Медична освіта, 95-97, 2017
2017
Фармакоекономічні проблеми лікування загострень бронхіальної астми
АО Боб, ОО Боб, ІВ Смачило, МЄ Гаврилюк, ЛВ Радецька
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 106-106, 2016
2016
До питання лiподермопластики у хворих на ожирiння
АI Балабан, ЮМ Футуйма, ЛЯ Ковальчук, II Смачило, II Чонка, ...
Шпитальна хірургія, 2015
2015
ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИКЛАДАННЯ ЛЕКЦІЙ З “ОСНОВ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ” В СВІТЛІ ЗАСАД БОЛОНСЬКОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ
ІВ Смачило, ТВ Лихацька, ЛП Боднар, ЛВ Наумова, ОЛ Сидоренко, ...
Medical education, 2015
2015
ДИНАМІКА СТАНУ МІКРОБІОЦЕНОЗУ ТОВСТОЇ КИШКИ У ХВОРИХ З ДАМПІНГ-СИНДРОМОМ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ КУТИКУЛИ ШЛУНОЧКІВ КУРЕЙ
ІВ Смачило, ВІ Максимлюк, MI Швед
ТГМУ, 2015
2015
НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА КАФЕДРІ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ №
НІ Ярема, НВ Пасєчко, ЛВ Наумова, АО Боб, ІВ Смачило, ІП Савченко, ...
Відповідальний за випуск: проф. ІР Мисула, 353, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20