Валерій Олефір
Валерій Олефір
Неизвестная организация
Подтвержден адрес электронной почты в домене karazin.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Психологія саморегуляції суб’єкта діяльності: Дис. на здобуття наукового ступеня доктора психологічних, 19.00. 01–загальна психологія, історія психології
ВО Олефір
Харків, 2016
112016
Інтелектуально-особистісний потенціал: структура та діагностика
ВО Олефір
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені ГС …, 2012
112012
Інтелектуально-особистісний потенціал саморегуляції суб’єкта
ВО Олефір
Харків: УІПА, 2015
102015
Діагностика професійної компетентності персоналу організації: когнітивний підхід
ВО Олефір
Наукові записки Інституту психології ім. ГС Костюка, 256-259, 0
8
Мотиваційно-особистісні фактори професійної успішності рятувальників
ВО Олефір, СО Скляров
Х.: УІПА, 17, 2011
72011
Взаємозв’язок життєстійкості, копінг-стратегій та психологічного благополуччя
ВО Олефір
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2011
72011
Інтелектуально-емоційний ресурс копінг-поведінки рятувальника
ВФ Боснюк, ВА Олефір, ЛА Перелыгина
КП «Міська друкарня», 2016
52016
Особистісний потенціал як фактор психологічного благополуччя
ВО Олефір
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 12: Психологічні науки, 223-226, 2012
32012
Модель особистісного потенціалу
ВО Олефір
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені ГС …, 2011
32011
Інтелектуальний ресурс людини в структурі копінг-поведінки
ВО Олефір
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2011
32011
Психологія саморегуляції суб'єкта діяльності
ВО Олефір, ВА Олефир
Українська інженерно-педедагогічна академія, 2016
22016
Інтелектуально-особистісні передумови саморегуляції навчальної діяльності
ВО Олефір
НТУ" ХПІ", 2015
22015
Дослідження особистісного потенціалу методом моделювання структурними рівняннями
ВО Олефір
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені ГС …, 2015
22015
Коротка версія тесту життєстійкості
ВО Олефір, МА Кузнєцов, АВ Павлова
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені ГС …, 2013
22013
Особистісний потенціал, саморегуляція і надійність дій рятувальників у надзвичайних ситуаціях
ВО Олефір
Проблеми екстремальної та кризової психології, 154-163, 2013
22013
Конфірматорний факторний аналіз взаємозв’язків особистісних рис та копінг-дій
ВО Олефір
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені ГС …, 2011
22011
Копінг як медіатор у відношеннях особистісних ресурсів та вигоряння студентів
V Olefir
Вісник ХНПУ імені ГС Сковороди" Психология", 92-107, 2019
12019
Вплив інтелектуального потенціалу на вибір особистістю копінг-поведінки
ВО Олефір, B ОСОБИСТІСТЮ
Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології імені ГС …, 2012
12012
Концептуалізація і операціоналізація поняття «інтелектуально-особистісний потенціал»
ВО Олефір
Редакційна колегія, 187, 2012
12012
Ієрархічна модель інтелектуально-особистісного потенціалу
ВО Олефір
Наука і освіта, 161-165, 2012
12012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20