Ігор Юрійович Матюшенко, Игорь Юрьевич Матюшенко, I. Yu. Matyushenko
Ігор Юрійович Матюшенко, Игорь Юрьевич Матюшенко, I. Yu. Matyushenko
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
Verified email at karazin.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Основи фінансового менеджменту: навчальний посібник
ІЮ Матюшенко
Київ: Центр навчальної літератури, 2003
49*2003
Перспективи розвитку і комерціалізації нанотехнологій в економіках країн світу та України: монографія
МО Кизим, ІЮ Матюшенко
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2011
26*2011
Іноземні інвестиції: Навчальний посібник
ІЮ Матюшенко, ВП Божко
К.: ВД “Професіонал, 2005
182005
Technological competitiveness of Ukraine in the conditions of new industrial revolution and development of convergent technologies
IY Matyushenko
Problemy ekonomiky 1, 108-120, 2016
162016
Технологічна конкурентоспроможність України в умовах нової промислової революції і розвитку конвергентних технологій
ІЮ Матюшенко
Проблемы экономики, 2016
162016
Перспективи створення національної інноваційної системи в Україні
ІЮ Матюшенко
Режим доступу: http://iee. org. ua/files/alushta/13-matyushenko …, 2006
152006
Перспективи розвитку освіти в Україні в умовах створення суспільства, побудованого на знаннях
ІЮ Матюшенко
Економіка розвитку, 48-54, 2006
152006
Направление развития высокотехнологических укладов и создания экономики знаний в Украине
ИЮ Матюшенко
Кримський науковий центр НАН України і МОН України, 2006
152006
Євроінтеграція України в системі міжнародної економічної інтеграції: навчальний посібник
ІЮ Матюшенко, СВ Беренда, ВВ Рєзніков
ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015
142015
Високотехнологічний сектор економіки України та країн світу: стан і тенденції розвитку
МО Кизим
Проблеми економіки, 3-17, 2009
142009
Іноземні інвестиції
ІЮ Матюшенко, ВП Божко
ВП Божко–К.: ВД «Професіонал, 2005
142005
Національна інноваційна система як механізм реалізації інтелектуального капіталу України
М Кизим, І Матюшенко
у зб.: Інновації: проблеми науки і практики.-Х.: ВД „ІНЖЕК, 71-107, 2006
132006
Можливості і загрози від членства України в СОТ у зовнішній торгівлі продукцією високотехнологічних галузей в умовах співпраці з країнами ЄС і Митного союзу ЄврАзЕС
МО Кизим, ІЮ Матюшенко, ВЄ Хаустова, ОВ Козирєва, ДМ Костенко, ...
Проблеми економіки, 6-25, 2014
122014
Співвідношення глобальних проблем людства, пріоритетів науково-технічної діяльності та національних проектів в Україні
ІЮ Матюшенко
Бізнес Інформ, 7-11, 2011
122011
Перспективи розвитку конвергентних технологій у країнах світу й Україні для вирішення глобальних проблем: монографія /Prospects of development of converging technologies in …
І Матюшенко
Харків: ФОП Лібуркіна Л. М. / Kharkiv: Sole Proprietor L. M. Liburkina, 2017
112017
Розробка і впровадження конвергентних технологій в Україні в умовах нової промислової: організація державної підтримки: монографія / Development and implementation of …
ІЮ Матюшенко
Харків: ФОП Александрова К. М. / Kharkiv: Sole Proprietor K. M. Alexandrova, 2016
112016
Convergence of Nbic-technologies as a key factor in the sixth technological order'development of the world economy/Social educational project of improving knowledge in economics
I Matyushenko, O Khanova
Journal LAssociation, 118-123, 2014
11*2014
Перспективы развития торговли высокотехнологичными товарами в мире и Украине
ІЮ Матюшенко, ДМ Костенко
Бизнес информ, 103-114, 2012
112012
Конкурентоспроможність авіаційної промисловості України на ринках країн, що розвиваються в умовах глобальної конкуренції
ДІ Тюпа
Вісник Економіки транспорту і промисловості, 90-95, 2011
11*2011
Development and implementation of converging technologies in Ukraine under conditions of a new industrial revolution: organization of state support: monograph/Summary
I Matyushenko
European Journal of Business, Economics and Accountancy 5 (1), 57-75, 2017
102017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20