Ігор Юрійович Матюшенко, I. Yu. Matyushenko / http://orcid.org/0000-0001-9866-9025 ORCID
Ігор Юрійович Матюшенко, I. Yu. Matyushenko / http://orcid.org/0000-0001-9866-9025 ORCID
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
Подтвержден адрес электронной почты в домене karazin.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Технологічна конкурентоспроможність України в умовах нової промислової революції і розвитку конвергентних технологій
ІЮ Матюшенко
Проблемы экономики, 2016
43*2016
Перспективи розвитку і комерціалізації нанотехнологій в економіках країн світу та України: монографія
МО Кизим, ІЮ Матюшенко
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2011
30*2011
Основи фінансового менеджменту: навчальний посібник
ІЮ Матюшенко
Київ: Центр навчальної літератури, 2003
29*2003
Євроінтеграція України в системі міжнародної економічної інтеграції: навчальний посібник
ІЮ Матюшенко, СВ Беренда, ВВ Рєзніков
ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015
242015
Іноземні інвестиції: навчальний посібник
ІЮ Матюшенко, ВП Божко
К.: ВД “Професіонал, 2005
202005
Розробка і впровадження конвергентних технологій в Україні в умовах нової промислової: організація державної підтримки: монографія / Development and implementation of …
ІЮ Матюшенко
Харків: ФОП Александрова К. М. / Kharkiv: Sole Proprietor K. M. Alexandrova, 2016
162016
Перспективи створення національної інноваційної системи в Україні
ІЮ Матюшенко
Режим доступу: http://iee. org. ua/files/alushta/13-matyushenko …, 2006
162006
Високотехнологічний сектор економіки України та країн світу: стан і тенденції розвитку
МО Кизим
Проблеми економіки, 3-18, 2009
152009
Перспективи розвитку освіти в Україні в умовах створення суспільства, побудованого на знаннях
ІЮ Матюшенко
Економіка розвитку, 48-54, 2006
152006
Направление развития высокотехнологических укладов и создания экономики знаний в Украине
ИЮ Матюшенко
Кримський науковий центр НАН України і МОН України, 2006
152006
Перспективи розвитку конвергентних технологій у країнах світу й Україні для вирішення глобальних проблем: монографія /Prospects of development of converging technologies in …
І Матюшенко
Харків: ФОП Лібуркіна Л. М. / Kharkiv: Sole Proprietor L. M. Liburkina, 2017
142017
Інституційна підтримка науково-інноваційного розвитку при формуванні єдиного дослідницького простору в країнах ЄС і Україні
І Матюшенко, В Хаустова, С Князєв
Наука та Інновації 13 (2), 5-26, 2017
14*2017
Modern approaches to classification of biotechnology as a part of NBIC-technologies for bioeconomy
I Matyushenko, I Sviatukha, L Grigorova-Berenda
Journal of Economics, Management and Trade, 1-14, 2016
142016
Національна інноваційна система як механізм реалізації інтелектуального капіталу України
М Кизим, І Матюшенко
у зб.: Інновації: проблеми науки і практики.-Х.: ВД „ІНЖЕК, 71-107, 2006
142006
Форсайт-прогнозування пріоритетних напрямів розвитку нанотехнологій і наноматеріалів у країнах світу й Україні: монографія
МО Кизим, ІЮ Матюшенко, ІВ Шостак, МО Данова
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2015
132015
Співвідношення глобальних проблем людства, пріоритетів науково-технічної діяльності та національних проектів в Україні
ІЮ Матюшенко
Бізнес Інформ, 7-11, 2011
132011
Іноземні інвестиції
ІЮ Матюшенко, ВП Божко
ВП Божко–К.: ВД «Професіонал, 2005
132005
Можливості і загрози від членства України в СОТ у зовнішній торгівлі продукцією високотехнологічних галузей в умовах співпраці з країнами ЄС і Митного союзу ЄврАзЕС
МО Кизим, ІЮ Матюшенко, ВЄ Хаустова, ОВ Козирєва, ДМ Костенко, ...
Проблеми економіки, 6-25, 2014
122014
Convergence of Nbic-technologies as a key factor in the sixth technological order'development of the world economy/Social educational project of improving knowledge in economics
I Matyushenko, O Khanova
Journal LAssociation, 118-123, 2014
11*2014
Перспективы развития торговли высокотехнологичными товарами в мире и Украине
ИЮ Матюшенко, ДН Костенко
Бизнес Информ, 2012
112012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20