Єрмошенко Анастасія Миколаївна
Єрмошенко Анастасія Миколаївна
Луганський національний аграрний університет
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Визначення поняття фінансової безпеки страховика та її категорій
АМ Єрмошенко
Актуальні проблеми економіки, 46-52, 2004
522004
Механізм забезпечення фінансової безпеки страхових організацій
АМ Єрмошенко
Київський національний торговельно-економічний ун-т. К, 2006
262006
Нова політика у сфері платоспроможності страхових компаній Європейського Cпівтовариства
АМ Єрмошенко, ВВ Поплавська
Фінанси України, 103-109, 2007
242007
Порівняння основних моделей банківського страхування
АМ Єрмошенко
Актуальні проблеми економіки, 167-175, 2008
232008
Bancassurance як форма взаємодії страхових компаній і банківських установ
АМ Єрмошенко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2007
202007
Діяльність фінансових конгломератів на фінансовому ринку України
ВМ Кремень
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2009
162009
Поняття фінансової стійкості страхової компанії та елементів впливу на неї
ВМ Олійник, ЄК Бондаренко
Українська академія банківської справи, 2014
142014
Ризики діяльності страховиків і шляхи їх зменшення
АМ Єрмошенко
Актуальні проблеми економіки, 207-215, 2009
142009
Формалізації впливу перестрахування на рівень платоспроможності страхової компанії
АО Бойко
ПВНЗ" Хмельницький економічний університет, 2011
102011
Страхове шахрайство як джерело виникнення загроз у взаємодії страховиків і банків
АМ Єрмошенко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2009
102009
Альтернативні стратегії інтеграції страхових організацій і банківських установ
АМ Єрмошенко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2007
102007
Інформаційно-аналітичне забезпечення взаємодії страхових організацій і банківських установ
АМ Єрмошенко
Актуальні проблеми економіки, 59-66, 2007
102007
Технологія аналізу конкурентної боротьби на страховому ринку
АМ Єрмошенко
92006
Концептуальні основи аналізу та оцінки конкурентної позиції страхових організацій
АМ Єрмошенко
Світ фінансів, 149-155, 2017
82017
Аналіз сценаріїв як інструмент протидії ризикам взаємодії страховиків і комерційних банків
АМ Єрмошенко
Актуальні проблеми економіки, 100, 2009
82009
Зарубіжний досвід взаємодії страхових і банківських установ
Л Єрмошенко, А Єрмошенко
Вісник КНТЕУ, 90-100, 2008
82008
Теоретичні і практичні аспекти інтеграції страховиків і банків
АМ Єрмошенко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2007
82007
ГАРАНТІЙНІ СХЕМИ ЯК МЕХАНІЗМІВ ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ НА БАНКІВСЬКОМУ І СТРАХОВОМУ РИНКАХ
АМ Єрмошенко
Світ фінансів, 109-118, 2017
72017
Світовий досвід функціонування органів розгляду спорів у сфері фінансових послуг
А Єрмошенко, Л Єрмошенко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 38-46, 2011
72011
Інтеграція страхового сектора з банківською сферою як фактор розвитку національної економіки: монографія
АМ Єрмошенко
Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ, 2011
62011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20