Єрмошенко Анастасія Миколаївна
Єрмошенко Анастасія Миколаївна
Луганський національний аграрний університет
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Визначення поняття фінансової безпеки страховика та її категорій
АМ Єрмошенко
Актуальні проблеми економіки, 46-52, 2004
532004
Механізм забезпечення фінансової безпеки страхових організацій
АМ Єрмошенко
Київський національний торговельно-економічний ун-т. К, 2006
282006
Нова політика у сфері платоспроможності страхових компаній Європейського Cпівтовариства
АМ Єрмошенко, ВВ Поплавська
Фінанси України, 103-109, 2007
242007
Порівняння основних моделей банківського страхування
АМ Єрмошенко
Актуальні проблеми економіки, 167-174, 2008
232008
Bancassurance як форма взаємодії страхових компаній і банківських установ
АМ Єрмошенко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2007
202007
Діяльність фінансових конгломератів на фінансовому ринку України
ВМ Кремень, ВМ Кремень
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2009
162009
Ризики діяльності страховиків і шляхи їх зменшення
АМ Єрмошенко
Актуальні проблеми економіки, 207-215, 2009
142009
Поняття фінансової стійкості страхової компанії та елементів впливу на неї
ВМ Олійник, ВМ Олейник, ЄК Бондаренко, ЕК Бондаренко
Українська академія банківської справи, 2014
132014
Формалізації впливу перестрахування на рівень платоспроможності страхової компанії
АО Бойко, АА Бойко
ПВНЗ" Хмельницький економічний університет, 2011
102011
Альтернативні стратегії інтеграції страхових організацій і банківських установ
АМ Єрмошенко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2007
102007
Інформаційно-аналітичне забезпечення взаємодії страхових організацій і банківських установ
АМ Єрмошенко
Актуальні проблеми економіки, 59-66, 2007
102007
Аналіз сценаріїв як інструмент протидії ризикам взаємодії страховиків і комерційних банків
АМ Єрмошенко
Актуальні проблеми економіки, 100, 2009
92009
Концептуальні основи аналізу та оцінки конкурентної позиції страхових організацій
АМ Єрмошенко
Світ фінансів, 149-155, 2017
82017
Світовий досвід функціонування органів розгляду спорів у сфері фінансових послуг
А Єрмошенко, Л Єрмошенко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 38-46, 2011
82011
Зарубіжний досвід взаємодії страхових і банківських установ
Л Єрмошенко, А Єрмошенко
Вісник КНТЕУ, 90-100, 2008
82008
Теоретичні і практичні аспекти інтеграції страховиків і банків
АМ Єрмошенко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2007
82007
Страхове шахрайство як джерело виникнення загроз у взаємодії страховиків і банків
АМ Єрмошенко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2009
72009
Технологія аналізу конкурентної боротьби на страховому ринку
АМ Єрмошенко
72006
Інтеграція страхового сектора з банківською сферою як фактор розвитку національної економіки: монографія
АМ Єрмошенко
Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ, 2011
62011
Параметри успіху взаємодії страхового сектору і банківської сфери
АМ Єрмошенко
Актуал. пробл. економіки, 204-211, 2010
62010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20