Прозоров Юрий Владимирович; Yuriy Prozorov; Юрій Прозоров
Прозоров Юрий Владимирович; Yuriy Prozorov; Юрій Прозоров
Підтверджена електронна адреса в ief.org.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Капіталізація економіки України
К.: Ін-т екон. та прогнозув, 2007
100*2007
Институциональная архитектоника банковской системы Украины
АА Гриценко, ТА Кричевская, ОЛ Яременко, ЮВ Прозоров
Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований, 637-680, 2008
49*2008
Концентрація банківської системи України: подальші перспективи
Ю Прозоров
Вісник Національного банку України, 54-56, 2003
262003
монографія/за ред. чл.-кор
І трансформації соціально-економічної системи України
НАН України Гриценко АА, 2015
202015
Особливості інституційних перетворень та концентрація банківського капіталу
Ю Прозоров
Вісник Національного банку України, 11-13, 2004
18*2004
Створення Українського банку реконструкції та розвитку як вихід з інституціональної пастки на шляху залучення інвестицій економіку України
Т Коляда, Ю Прозоров
Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки, 33-38, 2003
152003
Альтернативні інституційні підходи щодо змін у державному регулюванні довіри до фінансової системи: спеціальний банківський збір Обами чи податок Тобіна
ТА Коляда, ЮВ Прозоров
Журнал" Економічна теорія, 39-46, 2010
102010
Інституційні зміни у структурі банківського капіталу та посилення кредитної підтримки інновативно-інноваційного шляху розвитку економіки
ЮВ Прозоров
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. тез …, 2004
102004
Від парадигми фінансової стабілізації–до ідеології зростання: Аналітична доповідь/Національний інститут стратегічних досліджень
ЯА Жаліло, АТ Кияк, ЮВ Прозоров, МІ Ряботінь, АЮ Сменковський
К.: Центр антикризових досліджень, 2002
72002
Иерархия и сети в институциональной архитектонике экономических систем
ТИ Артёмова, АА Гриценко, ТА Кричевская, ЮВ Прозоров
Иерархия и сети в институциональной архитектонике экономических систем, 464-476, 2013
6*2013
Ринок банківських депозитів як напрямок інвестування активів недержавних пенсійних фондів України
Ю Прозоров
Серія аналітичніх оглядів. Можливі напрямки інвестування коштів недержавних …, 2003
62003
Институциональные особенности банковской концентрации в странах—кандидатах на вступление в ЕС
Ю Прозоров
Фінансово банківська система України у європейському вимірі: Збірник статей …, 2002
62002
Hierarchy And Network Of Institutional Architectonics Economic Systems
AA Hrytsenko, TA Artomova, P Yu
42013
Посткризова трансформація банківського капіталу в Україні: концентрація без централізації
ЮВ Прозоров
Сучасні проблеми та механізми фінансового управління. Матеріали Міжнародної …, 2013
4*2013
наук. доп./[ВМ Геєць, АА Гриценко, ОІ Барановський та ін.]; за ред
К економіки України
ВМ Гейця, АА Гриценка, 2007
42007
наукова доповідь. За ред. ОМ Гейця і АА Гриценка
К економіки України
К.: Ін-т економіки та прогнозування НАНУ.–2007.–220 с, 2007
42007
Украинские банки–ведущая сила растущего рынка корпоративных облигаций
Ю Прозоров, А Вальчишен
Банкиръ, 2003
42003
Зміна інституційних умов функціонування ринків капіталу після запровадження оподаткування фінансових транзакцій у Єврозоні/Тетяна Коляда, Юрій Прозоров
ТА Коляда, ЮВ Прозоров
Зб. наук. праць Тернопільського національного економічного університету …, 2012
32012
Вплив зміни діапазону функцій держави на рівень довіри до банківської системи в умовах необхідності узгодження пріоритетів фіскальної та монетарної політики
ПЮВ Коляда ТА
Економічна теорія., 2011
32011
Капіталізація економіки України: наукова доповідь
ВМ Геєць
К, 2009
32009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20