М.С. Забедюк, Забедюк М.С.Zabedyuk M.S. Доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
М.С. Забедюк, Забедюк М.С.Zabedyuk M.S. Доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Луцький національний технічний
Підтверджена електронна адреса в lntu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Особливості формування та функціонування фінансових систем зарубіжних країн
МС Забедюк
Економічний форум, 202-207, 2015
112015
Методика оцінювання інвестиційної привабливості підприємства
ІМ Вахович, ІВ Олександренко, МС Забедюк
Актуальні проблеми економіки, 154-160, 2014
102014
Ендогенно орієнтований розвиток регіону: стратегія формування та механізми реалізації: монографія/Вахович ІМ, Забедюк МС
ІМ Вахович
Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2012
72012
Теоретичні засади фінансового забезпечення діяльності підприємства
МС Забедюк
Економічний форум, 195-200, 2016
62016
Дослідження ендогенної складової в еволюції концептуальних засад територіального комплексу [Електроний ресурс]
ІЗМ Вахович, М Забедюк
І. Вахович, М. Забелюк.–Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal …, 2011
52011
Зміст та структура ендогенного потенціалу регіону
ІМ Вахович, МС Забедюк
Економіка та держава, 41-43, 2010
52010
Формування понятійного апарату категорії внутрішній ринок
ВЮ Дорош, МС Забедюк
Економічний форум, 93-96, 2017
32017
Активізація підприємницького потенціалу як фактор розвитку бізнес середовища
МС Забедюк
Економічні науки. Сер.: Економіка та менеджмент, 183-188, 2012
32012
Зміст та основні аспекти розвитку управлінського консалтингу
МС Забедюк
Економічний форум, 276-281, 2016
22016
Основні завдання фінансової системи в умовах трансформації фінансового середовища
НА Мостовенко, МС Забедюк
Економічний форум, 236-241, 2014
22014
Оцінка природно-ресурсного потенціалу регіонів України та умови його ефективного використання
МС Забедюк, ОВ Балако
Економічний форум, 68-73, 2014
22014
Банківське кредитування в Україні
ОІ Амбросій
Економічні науки. Сер.: Економіка та менеджмент, 10-17, 2012
22012
Financial resources: classification and sources of formation
M Zabedyuk
Економічний форум, 204-209, 2017
12017
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СИСТЕМ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
МС Забедюк
Економічний форум, 202-207, 2015
12015
Сутність консалтингу та особливості його формування в Україні
МС Забедюк, ММ Юхимук
Економічний форум, 380-384, 2015
12015
Передумови формування фінансової архітектоніки
НА Мостовенко, МС Забедюк
Економічний форум, 270-275, 2014
12014
СТРАТЕГІЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ЯК ШЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
МС Забедюк
Економічний форум 1 (2), 87-92, 2020
2020
Assessment of joint stock companies finance security risks in Ukraine
O Stashchuk, T Shmatkovska, M Dziamulych, A Nikolaeva, N Mostovenko, ...
Accounting 6 (7), 1181-1192, 2020
2020
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
МС Забедюк
Економічні науки. Облік і фінанси 1 (16 (61)), 67-72, 2019
2019
Investment strategy of the enterprise: stages of formation and types
M Zabedyuk
Економічний форум, 214-219, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20