Павло Луб
Павло Луб
доцент кафедри управління проектами та безпеки виробництва, Львівський національний аграрний
Підтверджена електронна адреса в lnau.lviv.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Обґрунтування параметрів комплексу ґрунтообробних машин сільськогосподарського підприємства
ПМ Луб
Львівський державний аграрний університет, 2006
182006
Методологія управління виробничо-технологічним ризиком на підставі статистичного імітаційного моделювання робіт у проектах
ОВ Сидорчук, ПМ Луб, ВС Спічак, ТД Гуцол, ОВ Зеленський
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (10 (61)), 2013
152013
Impact of meteorogical conditions on the need in adaptive perfoming of technological operations of soil tillage and crop sowing
O Sydorchuk, P Lub, O Malanchuk
ECONTECHMOD: An International Quarterly Journal on Economics of Technology …, 2014
132014
Modelling of the technological systems projects of harvesting agricultural crops
P Lub, V Pukas, A Sharybura, O Lysiuk
2019 IEEE 14th International Conference on Computer Sciences and Information …, 2019
112019
Methodology of production-technological risk management on the basis of statistical imitation modeling of projects works
V Spichak, O Sidorchuk, P Lub, T Hutsol, O Zelensky
Eastern-European J. Enterp. Technol 10 (61), 89-92, 2013
52013
STOCHASTIC CHARACTER OF THE NATURALLYPREDICTED OPTIMAL TIME OF SOIL-TILLAGEAND PLANT-SOWING WORKS IN THE SPRING PERIOD
O Sydorchuk, P Lub, A Tryguba, A Sharybura
MOTROL–Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, 2011
52011
Метод визначення часу запуску портфелів проектів збирання цукрових буряків
ОВ Сидорчук, ПМ Луб, ЛЛ Сидорчук, ВЛ Пукас
НТУ" ХПІ", 2017
42017
Структурний аналіз проектів технологічних систем збирання врожаю
ОВ Сидорчук, ВЛ Пукас, ПМ Луб, АО Шарибура
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Стратегічне …, 2018
32018
Результати дослідження агрометеорологічних причин ризику у проектах технологічних систем вирощування сільськогосподарських культур
АМ Тригуба, ПМ Луб, АО Шарибура
КНТУ, 2015
32015
ВплиВ агрометеорологічноЇ складовоЇ нА ризиК проектіВ вирощуваннЯ сільськогосподарськиХ культуР
ОВ Сидорчук, АМ Тригуба, ПМ Луб, АО Шарибура, ЛЛ Сидорчук
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (10 (55)), 2012
32012
Енергетичний менеджмент і аудит в агропромисловому комплексі
ВМ Боярчук, АМ Тригуба, ПМ Луб, ОВ Фтома, МТ Лут, НГ Батечко, ...
ЦП "Компринт", 2015
22015
Research of moisture separation process from lake sapropel in screw device.
V Grabovets, V Diduh, P Lub, A Sharybura
INMATEH-Agricultural Engineering 35 (3), 63-70, 2011
22011
ОсобливостІ управліннЯ виробничо-технологічниМ ризикоМ У проектаХ обробіткУ ґрУнтУ тА сівбИ культуР
ПМ Луб, ВІ Днесь, ВА Українець, ІП Івасюк
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (2 (43)), 2010
22010
Обґрунтування коефіцієнта погодності для прогнозування добової продуктивності машинно-тракторних агрегатів
В Тимочко, П Луб, Р Падюка
Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія …, 2017
12017
Управління проектами технологічних систем вирощування сільськогосподарських культур
ПМ ЛУБ, АО ШАРИБУРА, ІЛ ТРИГУБА, ВЛ ПУКАС
Bulletin of NTU" KhPI". Series: Strategic Management, Portfolio, Program and …, 2016
12016
Peculiarities of projects management by adaptive technological systems of tillage and sowing
O Sydorchuk, P Lub, I Horodetskijj
Motrol. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa 17 (4), 2015
12015
Особливості управління проектами адаптивних технологічних систем удобрення, підготовки ґрунту та сівби сільськогосподарських культур
ПМ Луб
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (5 (49)), 2011
12011
Головні явища процесу механізованого обробітку ґрунту
ОВ Сидорчук, ПМ Луб, ПВ Гринько
КНТУ, 2005
12005
УПРАВЛІННЯ ЗМІСТОМ ТА ЧАСОМ НА ПІДСТАВІ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ
ПМ Луб, ЛЛ Сидорчук, АВ Татомир, ТМ Шелест
Матеріали публікуються за оригіналами, наданими авторами. Претензії до …, 2021
2021
PM LUB, AO SHARYBURA, VV PTASHNYK, VL PUKAS, ТM SHELEST
ПМ Луб, АО Шарибура, ВВ Пташник, ВЛ Пукас, ТМ Шелест
НІ РУСАН, СД БУШУЄВ, 48, 2021
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20