Наталія Ігнатенко (Natalia Ignatenko)
Наталія Ігнатенко (Natalia Ignatenko)
доцент, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Компетентнісно орієнтований підхід у системі професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи
Н Ігнатенко
Рідна школа, 46-48, 2008
192008
Новій школі–учитель нового типу
Н Ігнатенко
Рідна школа, 10-11, 2002
102002
Розумовий розвиток учнів у загальноосвітніх закладах Східної Галичини (1900-1939 рр.)
НВ Ігнатенко
Івано Франківськ, 2001
92001
Методика застосування технології проблемного навчання при вивченні історії у вищому навчальному закладі
Н Ігнатенко
Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія:: Історія …, 2015
22015
Історико-педагогічні особливості формування змісту та методики викладання історії у загальноосвітніх закладах Східної Галичини (1900-1939 pp.)
Н Ігнатенко
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2010
12010
Кооперативно-групове навчання в контексті підвищення ефективності практичних занять з історії у вищому навчальному закладі
НВ Ігнатенко
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ//Матеріали регіонального науково-практичного семінару/За заг …, 2008
12008
Правосвідомість особи як шлях до матеріалізації ідеалу правової реальності у громадянському суспільстві
В Савенко, Н Ігнатенко
Вектор, 2020
2020
Державна освітня політика України щодо забезпечення якості освіти: зміст та основні напрями
Н Ігнатенко
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
2020
Професійний розвиток учителя історії у контексті реалізації концепції «Нова українська школа»
Н Ігнатенко
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
2020
Рекомендовано до друку вченою радою Інституту педагогіки НАПН України (протокол № 13 від 28 листопада 2019 року)
НВ Ігнатенко, СА Новічкова
2020
НАВЧАЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАУКОВІЙ КОНЦЕПЦІЇ А. ГОРЕМИЧКІНА
Н ІГНАТЕНКО, О КОВТУН
Актуальні питання гуманітарних наук 2 (28), 104-108, 2020
2020
Проблемне навчання в системі шкільної історичної освіти
НВ Ігнатенко
2019
Застосування методу STEM-проектів у процесі формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи
Н Ігнатенко, Л Мельниченко
Гірська школа Українських Карпат, 77-82, 2018
2018
Методологічні властивості дидактичних ігор при вивченні історії у закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО)
Н Ігнатенко
Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2018
2018
Теоретичні основи застосування технології проектного навчання на уроках історії у закладах загальної середньої освіти
НВ Ігнатенко
2018
Концептуальні засади розвитку шкільної освіти в контексті інтеграційних процесів країн Євросоюзу
N Ihnatenko
Україна-Європа-Світ, 398-404, 2017
2017
Випереджальні форми технології кооперативного навчання історії у середній освіті
НВ Ігнатенко
Освіта та розвиток обдарованої особистості, 5-9, 2016
2016
Методика застосування технології проблемного навчання при вивченні історії в школі
Н Ігнатенко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка …, 2016
2016
Всесвітня історія: підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл./НГ Подаляк, ІБ Лукач, ТВ Ладиченко–К.: Генеза, 2016.–240 с.
Н Ігнатенко
Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія:: Історія …, 2016
2016
Система підвищення кваліфікації вчителів у Східній Галичині в міжвоєнний період (1919–1939 рр.)
Н Ігнатенко
Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія:: Історія …, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20