О.Б. Бігич  / О.Б. Бигич / О.В. Bigych / Oksana Bihych  / О.Б. Метьолкіна
О.Б. Бігич / О.Б. Бигич / О.В. Bigych / Oksana Bihych / О.Б. Метьолкіна
Київський національний лінгвістичний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене knlu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах
СЮ Ніколаєва
К.: Ленвіт, 2002
3252002
Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах
БО Б.
К.: Ленвіт,, 1999
325*1999
Методична освіта майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи
ОБ Бігич
882004
Теорія і практика формування методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи: Навчальний посібник
ОБ Бігич
К.: Ленвіт 199, 2006
832006
Теоретичні основи формування методичної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи
ОБ Бігич
дис.... д. пед. наук 13 (02), 2005
832005
Методика формування іншомовної компетентності в аудіюванні
ОБ Бігич
Іноземні мови, 19-30, 2012
422012
Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів
ОБ Бігич, НФ Бориско, ГЕ Борецька
Ленвіт, 2013
362013
Сучасні тенденції професійної підготовки вчителя іноземної мови для початкової школи
ОФ Бондаренко, ОБ Бігич
Іноземні мови, 48-51, 2002
322002
Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика
СЮ Ніколаєва, ОБ Бігич, НФ Бориско, ГЕ Борецька
К.: Ленвіт, 2013
252013
Сучасні технології навчання іншомовного спілкування.
НСЮ Метьолкіна О.Б.
К.: Ленвіт,, 1997
25*1997
Особистісно-діяльнісний розвиток молодшого школяра на уроці іноземної мови
ОБ Бігич
222010
Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: Курс лекцій (схеми і таблиці): Навч.-метод. посібник для студ. мовних спец. осв.-кваліф. рівня «магістр»]
БОБ ін..
К.: Ленвіт,, 2011
212011
Формування у студентів методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи
ОБ Бігич
Іноземні мови, 27-31, 2002
192002
Мультимедійне забезпечення лекції як комплекс засобів активізації пізнавальної діяльності студентів
ОБ Бігич
Іноземні мови, 18-21, 2006
182006
Вправи з навчання техніки читання та письма англійською мовою на початковому ступені
ОБ Бігич
К.: Ленвіт, 45, 2000
142000
Передумови та складники системи методичної освіти майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи
ОБ Бігич
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 129-132, 2003
122003
Мета як вихідний компонент системи професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови для початкової школи у вищому закладі освіти
БО Б.
Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія.- 4, 18-22, 2001
11*2001
Основні структурні елементи професійно-методичної діяльності вчителя іноземної мови
ОБ Бігич
Вісник КДЛУ. Серія: педагогіка і психологія 2, 193-202, 2000
112000
Методика формування іншомовної компетенції в аудіюванні у студентів мовних спеціальностей
ОБ Бігич
Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції …, 2011
102011
Індивідуалізація навчання аудіювання учнів І класу середньої школи з поглибленим вивченням англійської мови: Дис. ... канд. пед. наук. 13.00.02
ОБ Метьолкіна
Оксана Борисівна Метьолкіна.–Київ, 1996.–226 с, 1996
101996
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20