Подписаться
О.Б. Бігич  / О.Б. Бигич / О.В. Bigych / Oksana Bihych  / О.Б. Метьолкіна
О.Б. Бігич / О.Б. Бигич / О.В. Bigych / Oksana Bihych / О.Б. Метьолкіна
Київський національний лінгвістичний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене knlu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах
СЮ Ніколаєва
К.: Ленвіт, 2002
5532002
Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах
БО Б.
К.: Ленвіт,, 1999
553*1999
Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів
ОБ Бігич, НФ Бориско, ГЕ Борецька
Ленвіт, 2013
2012013
Теорія і практика формування методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи: Навчальний посібник
ОБ Бігич
К.: Ленвіт 200, 9, 2006
1332006
Методика формування іншомовної компетентності в аудіюванні
ОБ Бігич
Іноземні мови, 19-30, 2012
1152012
Теоретичні основи формування методичної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи
ОБ Бігич
К.: КНЛУ 449, 2005
1072005
Методична освіта майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи
ОБ Бігич
1072004
Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: Курс лекцій (схеми і таблиці): Навч.-метод. посібник для студ. мовних спец. осв.-кваліф. рівня «магістр»]
БОБ ін..
К.: Ленвіт,, 2011
472011
Особистісно-діяльнісний розвиток молодшого школяра на уроці іноземної мови
ОБ Бігич
462010
Сучасні технології навчання іншомовного спілкування.
НСЮ Метьолкіна О.Б.
К.: Ленвіт,, 1997
39*1997
Сучасні тенденції професійної підготовки вчителя іноземної мови для початкової школи
ОФ Бондаренко, ОБ Бігич
Іноземні мови, 48-51, 2002
362002
Формування у студентів методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи
ОБ Бігич
Іноземні мови, 27-31, 2002
312002
Мультимедійне забезпечення лекції як комплекс засобів активізації пізнавальної діяльності студентів
ОБ Бігич
Іноземні мови, 18-21, 2006
252006
Методика формування іншомовної компетенції в аудіюванні у студентів мовних спеціальностей
ОБ Бігич
Методика формування міжкультурної іншо мовної комунікативної компетенції …, 2011
202011
та ін./за загальн. ред
ОБ Бігич, НФ Бориско, ГЕ Борецька
СЮ Ніколаєвої. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика …, 2013
182013
Вправи з навчання техніки читання та письма англійською мовою на початковому ступені
ОБ Бігич
К.: Ленвіт, 45, 2000
182000
Передумови та складники системи методичної освіти майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи
ОБ Бігич
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 129-132, 2003
172003
Методика преподавания иностранных языков в средних учебных заведениях
ОББ C.Ю.Николаева
162002
Сучасні тенденції формування іншомовної комунікативної компетенції у студентів немовних спеціальностей/О. Б Бігич
ОБ Бігич
Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов …, 2010
152010
Формування методичної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови
О Бігич
Рідна школа 4, 60-62, 2002
152002
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20