Подписаться
О.Б. Бігич  / О.Б. Бигич / О.В. Bigych / Oksana Bihych  / О.Б. Метьолкіна
О.Б. Бігич / О.Б. Бигич / О.В. Bigych / Oksana Bihych / О.Б. Метьолкіна
Київський національний лінгвістичний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене knlu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах
СЮ Ніколаєва
К.: Ленвіт, 2002
3422002
Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах
БО Б.
К.: Ленвіт,, 1999
342*1999
Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах
СЮ Ніколаєва, ОБ Бігич
К.: Ленвіт 320, 4, 1999
2931999
Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів
ОБ Бігич, НФ Бориско, ГЕ Борецька
Ленвіт, 2013
2632013
Теорія і практика формування методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи: Навчальний посібник
ОБ Бігич
К.: Ленвіт 200, 9, 2006
1402006
Методика формування іншомовної компетентності в аудіюванні
ОБ Бігич
Іноземні мови, 19-30, 2012
1282012
Методична освіта майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи
ОБ Бігич
1152004
Теоретичні основи формування методичної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи
ОБ Бігич
К.: КНЛУ 449, 2005
1122005
Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: Курс лекцій (схеми і таблиці): Навч.-метод. посібник для студ. мовних спец. осв.-кваліф. рівня «магістр»]
БОБ ін..
К.: Ленвіт,, 2011
542011
Особистісно-діяльнісний розвиток молодшого школяра на уроці іноземної мови
ОБ Бігич
522010
Сучасні технології навчання іншомовного спілкування.
НСЮ Метьолкіна О.Б.
К.: Ленвіт,, 1997
43*1997
Сучасні тенденції професійної підготовки вчителя іноземної мови для початкової школи
ОФ Бондаренко, ОБ Бігич
Іноземні мови, 48-51, 2002
362002
Формування у студентів методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи
ОБ Бігич
Іноземні мови, 27-31, 2002
342002
Мультимедійне забезпечення лекції як комплекс засобів активізації пізнавальної діяльності студентів
ОБ Бігич
Іноземні мови 2, 18-21, 2006
262006
Методика формування іншомовної компетенції в аудіюванні у студентів мовних спеціальностей
ОБ Бігич
Методика формування міжкультурної іншо мовної комунікативної компетенції …, 2011
222011
та ін./за загальн. ред
ОБ Бігич, НФ Бориско, ГЕ Борецька
СЮ Ніколаєвої. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика …, 2013
212013
Вправи з навчання техніки читання та письма англійською мовою на початковому ступені
ОБ Бігич
К.: Ленвіт, 45, 2000
202000
Передумови та складники системи методичної освіти майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи
ОБ Бігич
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 129-132, 2003
192003
Формування методичної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови
О Бігич
Рідна школа 4, 60-62, 2002
182002
Методика преподавания иностранных языков в средних учебных заведениях
ОББ C.Ю.Николаева
172002
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20