Подписаться
О.Б. Бігич  / О.Б. Бигич / О.В. Bigych / Oksana Bihych  / О.Б. Метьолкіна
О.Б. Бігич / О.Б. Бигич / О.В. Bigych / Oksana Bihych / О.Б. Метьолкіна
Київський національний лінгвістичний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене knlu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах
СЮ Ніколаєва
К.: Ленвіт, 2002
4722002
Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах
БО Б.
К.: Ленвіт,, 1999
472*1999
Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів
ОБ Бігич, НФ Бориско, ГЕ Борецька
Ленвіт, 2013
1252013
Теорія і практика формування методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи: Навчальний посібник
ОБ Бігич
К.: Ленвіт 199, 2006
1222006
Теоретичні основи формування методичної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи
ОБ Бігич
дис.... д. пед. наук 13 (02), 2005
1062005
Методична освіта майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи
ОБ Бігич
1012004
Методика формування іншомовної компетентності в аудіюванні
ОБ Бігич
Іноземні мови, 19-30, 2012
862012
Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: Курс лекцій (схеми і таблиці): Навч.-метод. посібник для студ. мовних спец. осв.-кваліф. рівня «магістр»]
БОБ ін..
К.: Ленвіт,, 2011
442011
Сучасні технології навчання іншомовного спілкування.
НСЮ Метьолкіна О.Б.
К.: Ленвіт,, 1997
36*1997
Сучасні тенденції професійної підготовки вчителя іноземної мови для початкової школи
ОФ Бондаренко, ОБ Бігич
Іноземні мови, 48-51, 2002
352002
Особистісно-діяльнісний розвиток молодшого школяра на уроці іноземної мови
ОБ Бігич
332010
Формування у студентів методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи
ОБ Бігич
Іноземні мови, 27-31, 2002
312002
Мультимедійне забезпечення лекції як комплекс засобів активізації пізнавальної діяльності студентів
ОБ Бігич
Іноземні мови, 18-21, 2006
232006
Методика формування іншомовної компетенції в аудіюванні у студентів мовних спеціальностей
ОБ Бігич
Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції …, 2011
202011
Вправи з навчання техніки читання та письма англійською мовою на початковому ступені
ОБ Бігич
К.: Ленвіт, 45, 2000
182000
та ін./за загальн. ред
ОБ Бігич, НФ Бориско, ГЕ Борецька
СЮ Ніколаєвої. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика …, 2013
152013
Передумови та складники системи методичної освіти майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи
ОБ Бігич
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 129-132, 2003
152003
Сучасні тенденції формування іншомовної комунікативної компетенції у студентів немовних спеціальностей/О. Б Бігич
ОБ Бігич
Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов …, 2010
142010
Методика преподавания иностранных языков в средних учебных заведениях
ОББ C.Ю.Николаева
142002
Основні структурні елементи професійно-методичної діяльності вчителя іноземної мови
ОБ Бігич
Вісник КДЛУ. Серія: педагогіка і психологія 2, 193-202, 2000
142000
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20